Как стават злополуките: Теория на Питърсън

peterson-accident-theory

Теорията на Питърсън за злополуките/инцидентите представлява разширение на теорията на човешките фактори. Той въвежда нови елементи, наречени „ергономични капани“, „грешно решение“ и „грешка в системата“, запазвайки голяма част и от теорията на човешките фактори. В този модел претоварването, ергономичните капани или грешното решение водят до човешка грешка. Грешното решение може да бъде осъзнато и базирано … Прочети повече

Има ли нормативно изискване за заземяване на скелето?

stroitelna_zakuska

Настоящата статия е провокирана от въпрос на наш читател има ли конкретен нормативен документ, който изисква заземяване на скелетата. Реших да потърся повече информация по въпроса и за целта прегледах следните нормативни актове: Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни … Прочети повече

Нов регламент за личните предпазни средства отменя Директива 89/686/ЕИО

personal-protection

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (Директива 89/686/ЕИО) определя разпоредби относно дизайна и производството на лични предпазни средства, както и основните изисквания за безопасност, които ЛПС трябва да изпълняват, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на ползвателите. Директивата е … Прочети повече