В няколко наредби е записано, че преди вземане на решение работодателят трябва да проведе консултации с Комитета/Групата по условия на труд, синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по […]