Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност

tehn-nadzor-100

В портала за обществени консултации на 22 юли бе публикуван Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност (ЗТНСПО). В мотивите към проекта е посочено, че този закон не би следвало да се счита като концептуално нова правна материя, тъй като макар и не изцяло, но до известна степен тази материя, частично … Прочети повече

За кои дейности работодателят има задължение да информира работещите или КУТ/ГУТ

В тази статия ще насочим вашето внимание към текстовете от нормативни актове, които изискват работодателят да предостави информация на работещите и/или техните представители по безопасност и здраве при работа (това са представителите в КУТ/ГУТ). Ако до този момент не сте имали достатъчно идеи относно това какво е необходимо да бъде обсъдено на заседание на КУТ/ГУТ, … Прочети повече

В кои случаи е задължително да има предварителни консултации с КУТ/ГУТ

Едно от направленията в проверките на инспекция по труда през 2016 година е „Подпомагане на социалния диалог в предприятия от всички икономически дейности“, а социалният диалог се осъществява и чрез Комитетите и групите по условия на труд. В тази статия ще припомним нормативните актове, в които има текстове, изискващи предварителни консултации с Комитета или Групата … Прочети повече