Информационни дни по схема „Добри и безопасни условия на труд“

Във връзка с обявяването на схема „Добри и безопасни условия на труд” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване. Дата Работодатели на … Прочетете повече

Проблем ли са възрастните работещи?

Знаете ли, че по прогнози на Международната организация на труда работещите на възраст 60-64 години ще бъдат 51,2% от всички работещи през 2020 г. Само за 10 години (2003-2013) броят на работниците между 55-64 годишна възраст е нараснал от 39,9% на 50,1%. Какво е хубавото и какви са предизвикателствата? Няма съмнение, че с напредване на … Прочетете повече

Защо са ни нужни антропометричните характеристики?

Head-Measurer

Знаете ли, че само 5 % от мъжете в Европа са по-високи от 188, 1 см? Или че само един процент от европейските мъже имат стъпало с дължина над 29,5 см? Антропометричните характеристики на човека имат важна роля при проектирането на ергономичната система. Те включват включват параметри и показатели (размери) на човешкото тяло и неговите … Прочетете повече