Как да определим места за трудоустрояване

Определяне на места за трудоустрояване

Нормативни документи, касаещи определяне места, подходящи за трудоустрояване: чл. 315 от Кодекса на труда. чл. 2 от Наредба за трудоустрояване Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания. чл. 21 от Правилника … Прочети повече

Обучение по ЗБУТ за напреднали, 23-24.02.2017 г.

Обучение по ЗБУТ за напреднали

Всички места бяха заети в рамките на един ден! Ще се радваме да дойдете на следващото ни обучение в края на месец март. БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН За да разберете навреме за предстоящите ни обучения, присъединете се към над 1800 човека, които получават нашия безплатен бюлетин с новини, отстъпки и най-новите статии. Въведи e-mail адреса си:   … Прочети повече

Таблица с минималните ставки, работното време и отпуските в страните от ЕС 2017 г.

В бр. 2 на Държавен вестник от 6.1.2017 г. бе обнародвана Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Съгласно наредбата условията на труд, уговорени в допълнителното споразумение/ трудовия договор, не може да са по-неблагоприятни за работника или служителя от условията, установени в приемащата … Прочети повече