ILO-OSH 2001

Международно признати стандарти в сферата на ЗБУТ – ILO-OSH-2001

Международната организация на труда е разработила ILO-OSH-2001 Guidelines on occupational Safety and Health Management Systems в съответствие с международно признатите принципи, определени от влизащите в МОТ представители на трите страни на социално-трудовите отношения. Този тристранен подход осигурява сила, гъвкавост и подходяща база за развитие на устойчива култура на безопасност в рамките на организацията. Поради това […]

Международно признати стандарти в сферата на ЗБУТ - серия OHSAS 18000

Международно признати стандарти в сферата на ЗБУТ – серия OHSAS 18000

Първият международен документ за управление в сферата на здравословни и безопасни условия на труд и предназначен за целите на сертифицирането е разработен от Британския институт за стандартизация (BSI) – спецификацията OHSAS 18001:1999. Причината за разработването на серия от стандарти OHSAS 18000 (серия за оценка на здравословни и безопасни условия на труд) е по настояване на […]

Ергономични стандарти: Оценяване на позите и движенията

Ергономични стандарти: Оценяване на позите и движенията

Националните стандарти от поредицата „БДС EN 1005 Безопасност на машини. Физически характеристики на човека“ въвеждат основните правила, свързани с позите, движенията и ръчната работа с тежести и прилаганите усилия във връзка с машините с цел збягване на болка и умора. Поредицата включва: БДС EN 1005-1:2001+A1:2009 Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 1: Термини […]

Четири причини за падане от стълби и как да ги предотвратим

Четири причини за падане от стълби и как да ги предотвратим

Стълбата е често използвано оборудване, но: – при използване на стълба, широчината на работната зона е доста ограничена; – времето, необходимо за преместване и нагласяне на стълбата, често се подценява при планиране на работата; – работните пози на човек при работа върху стълба често са неудобни. Поради ограниченията и подценяването на опасността, паданията от стълби […]

Световен ден за борба с глаукомата

12 март е Световния ден за борба с глаукомата

Този ден се отбелязва по инициатива на Световната асоциация по глаукома (WGA) и Световната глаукомна пациентска асоциация (WGPA). Първият Световен ден е бил отбелязан на 06 март 2008 г., но от 2010 г. се отбелязва на 12 март. Какво представлява глаукомата? Глаукомата обединява наименования на група заболявания, които водят до увреждане на зрителния нерв. Глаукомата […]