Източник: Медия Център devnyacement.bg

„Девня Цимент“ и „Вулкан Цимент“ обучиха своите членовете в КУТ в нашето онлайн обучение

„Девня Цимент“ и „Вулкан Цимент“ са част от Италчементи Груп – най-големият производител на цимент в България, с годишен производствен капацитет от 2.5 милиона тона. Компанията осигурява над 500 директни работни места в страната. Двете дружества са сред водещите в България по отношение на дейностите, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при работа. През […]