Ергономия при работа с компютър

Изисквания за обучение при работа с видеодисплей

Работата в офис не се смята за особено опасна, но в съвременните разработки, свързани с безопасност и здраве, все по-често се говори за „убиеца седяща поза“. Продължителната работа с видеодисплей (компютър) е характерна за офиса и на нея се гледа като на един от основните източници на риск от мускулно-скелетни смущения. Наред с ръчната работа […]