ЕС стратегическа рамка по безопасност и здраве при работа 2014-2020

ЕС стратегическа рамка по безопасност и здраве при работа 2014-2020

След малко по-продължително очакване, най-накрая Европейската комисия прие нова стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г., която идентифицира основните предизвикателства и стратегическите цели за здравето и безопасността по време на работа, представя ключови действия и идентифицира инструменти за справяне с тях. Тази нова Рамка има за цел да гарантира, […]