Законодателството на ЕС в България: Директиви за работното място и работното оборудване и Наредба 7/1999 г.

В член 16 на Рамковата директивата се посочва, че Съветът по предложение на Комисията приема специални директиви в следните области: – работни места; – работно оборудване; – лично защитно оборудване; – работа с оборудване с видеодисплеи; – обработка на тежки товари, която създава риск от гръбначни увреждания; – временни или подвижни работни площадки; – рибарство … Прочети повече

Законодателството на ЕС в България: Директива 89/391/ЕИО и ЗЗБУТ

В поредица от статии ще разгледаме как са въведени европейските директиви в България, като ще обърнем внимание на това по какъв начин са въведени, дали нещо е добавено като по-високо изискване или са предвидени по-специфични и конкретни мерки  за безопасност. Първо да припомним, че директивите са специфични актове, чието основно предназначение е да дава задължителни … Прочети повече

ЗБУТ в медиите през юли 2016

news-1074610_640

Ето с какво безопасност и здраве при работа присъстваше в медиите през месец юли 2016 г. Особености на новия закон за чужденците, желаещи да работят в България От 21 май 2016 г. е в сила нов Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Той урежда възможностите на чужденците и гражданите на ЕС за работа в … Прочети повече