Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

Ако желаеш да препечаташ/препубликуваш статия или материал от otgovori.info, влез във връзка с нас, за да отправиш запитването си.

д-р инж. Деяна Илиева, „Доцео“ ЕООД