Със Заповед № РД от 21.10.2008 г. за утвърждаване на образци на бланки бе утвърден нов вид на производствената характеристика, за попълването на която официални указания няма.

Съгласно изискванията на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи производствената характеристика е част от документите за явяване пред ТЕЛК за първично освидетелстване или преосвидетелстване на лица с трайно намалената работоспособност (работещи).

Производствената характеристика се попълва от работодателя – осигурителя, съвместно със службата по трудова медицина.

В следващите редове Д-р Евстатиева – главен асистент в катедра „Трудова медицина“ на Факултета по обществено здраве при МУ – София, споделя с вас нейния опит от попълването на новата бланка на производствена характеристика. Както тя казва, „попълването на новата (макар и на повече от една година) производствена характеристика си е цяло приключение“.

* * *

Реших да споделя малко опит с Вас, отворена съм към мнения, които дават по-добри решения„.
д-р София Евстатиева

Първа стъпка – трябва да познавате добре картата за оценка на риска за длъжността на работещия, на когото се попълва производствената характеристика.

Втора стъпка – във фактор на работната среда се попълват тези фактори, които представляват по-сериозен риск, съгласно оценката на професионалния риск. Например, ако става въпрос за ел.техник, водещ е факторът ел.оборудване. След което има значение какъв точно ел.техник е – дали в крайната фаза на окабеляване на апартаменти, участва ли в прокарването на външни кабели и т.н., тъй като това определя фактора работа на открито или динамичен микроклимат, ако работи в помещения и на открито, наличието на физически труд и попълването на т. 17 от производствената характеристика, както попълването на „вдигане и пренасяне на тежести” и работната поза – попълва се „друга – динамична работна поза, придружена с извиване, навеждане”.

Трета стъпка – степента на риска за всеки фактор, който сте посочили в характеристиката, е ранговото число, което фигурира във Вашата оценка на риска. Независимо от методиката, по която се оценява риска, това е едно цяло число, получено от произведението на вероятност х експозиция х тежест. Словесният израз би трябвало да е описан в началото или в края на всяка оценка или в началото на всяка карта и може да бъде „нисък”, „приемлив”, „сериозен” и т.н. Експозицията се описва само за времето, през което даденият работещ работи във Вашата фирма и в почти всички случаи няма как да е 8 часа, защото би трябвало да имате въведен режим на труд и почивка, изпълняват се дейности с различно натоварване и приоритет на различни рискове. Годините стаж също се отнасят за Вашата фирма, а не за всички фирми, в които е работил преди това работещият.

Четвърта стъпка – под всеки фактор има изискване да се попълнят „предприети мерки за ограничаване на експозицията”. Това вече е специфично, но в повечето случаи мерките са: осигурени лични предпазни средства, работно облекло, инструктажи, инструкции, режими на труд и почивка и т.н.

Пета стъпка – т. 22. Средства за колективна защита са всички варианти по темата общообменна вентилация, обезшумени помещения за почивка и т.н. и се определят в зависимост от дейностите, които изпълнява дадения работещ. Същото се отнася и за личните предпазни средства.
Допълнителната информация от осигурителя не винаги се попълва. Но ако във Вашата фирма има въведено, например, въртене на дейности, работни места по време на работната смяна или на работния ден, е добре да се опише. Както и всичко, което работодателят е предприел за благото на работещите – осигурена храна, напитки, санаториуми и т.н.

Бланка производствена характеристика – стара.
Бланка производствена характеристика – нова.

40 коментари

 1. Василева
  Василева 13.06.2014 at 13:09 | | Reply

  Здравейте,

  Наш служител, който е в продължителен болничен отпуск, помоли да му бъде попълнена производствена характеристика, която ще му бъде необходима пред ТЕЛК.
  Ние сме втори работодател в случая. Въпросът ми е дали и ние като втори работодател следва да попълваме производствена характеристика или тя се попълва само от първия работодател?

  Благодаря.

  1. Деяна Илиева
   Деяна Илиева 13.06.2014 at 15:45 |

   Здравейте,

   производствената характеристика се попълва с цел комисията да може да прецени дали човекът може да изпълнява дейностите на съответната длъжност или не може. Производствената характеристика от първия работодател ще характеризира дейностите и опасностите само при него.
   Поради тази причина е необходимо и Вие да подготвите производствена характеристика. Възможно е първата работа да не е опасна за здравето, а втората да е опасна, както и обратното.

  2. Василева
   Василева 13.06.2014 at 16:08 |

   Благодаря!

 2. veselin
  veselin 16.01.2014 at 13:03 | | Reply

  ЗДРАВЕЙТЕ

  ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ДАЛИ СЛЕД КАТО ВЪВ ФИРМАТА В КОЯТО РАБОТЯ
  НЯМАТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР СЪС СЛУЖБА-ТРУДОВА МЕДИЦИНА ДАЛИ САМ
  ТРЯБВА ДА НАМЕРЯ ТАКАВА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА
  ХАРАКТЕРИСТИКА КОЯТО МИ ИСКАТ ОТ ТЕЛК В КРАЯ НА МЕСЕЦА
  ИЛИ МОЖЕ И БЕЗ ТРУДОВА МЕДИЦИНА

  1. Деяна Илиева
   Деяна Илиева 16.01.2014 at 16:18 |

   Здравейте,
   от ТЕЛК/НЕЛК задължително изискват в изготвянето на производствената характеристика да има участие и службата по трудова медицина.

 3. Савова
  Савова 24.09.2013 at 15:49 | | Reply

  Здравейте! На 30.05.2013 година подадох документи за очен ТЕЛК, но до момента не съм получила писмо с дата на явяване. Телефона, който е посочен за връзка звъни, но никой не го вдига. Моля за разяснение по въпроса какво да правя.

 4. Ангелова
  Ангелова 03.09.2013 at 14:16 | | Reply

  Как трябва да се попълни производствена характеристика за явяване на очен телк?

  1. Деяна Илиева
   Деяна Илиева 08.09.2013 at 22:42 |

   Здравейте,
   няма разлика спрямо стандартното попълване на производствената характеристика.

 5. Николова
  Николова 16.08.2013 at 13:00 | | Reply

  Получих писмо за освидетестване, но са пропуснали да ми изпратят бланки професионална характеристика от работодателя. Проблем ли ще бъде ако си сваля бланката от интернет?

  1. Деяна Илиева
   Деяна Илиева 08.09.2013 at 22:42 |

   Здравейте,
   използвайте актуалната утвърдена бланка, която може да свалите от сайта на НОИ, както и от линка в края на статията.

 6. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 04.07.2013 at 21:06 | | Reply

  Здравейте,
  бихте могли да например да запишете „климатизация на помещението“, ако има такава, разбира се.

 7. Илиева
  Илиева 04.07.2013 at 10:46 | | Reply

  За изготвяне на производствена характеристика на човек работещ в държавна администрация какво следва да се впише в т. 22?

 8. Йорданка Иванова
  Йорданка Иванова 28.06.2013 at 16:22 | | Reply

  Здравейте, инж. Илиева!
  Моля за бърз отговор. Подадох заявление за първично освидетелстване от ТЕЛК. Получих известие кога да се явя, какви документи да подготвя и съответно 1 бланка на производствена характеристика. Ровейки се в интернет видях, че има нова и стара бланка. На мен са ми изпратили стара за попълване. Дали още са в сила старите бланки, дали няма да ме върнат от ТЕЛК, представяйки им стар формуляр, попълнен от работодателя?

  Благодаря предварително за отговора!
  Поздрави!

 9. Роси
  Роси 17.06.2013 at 16:06 | | Reply

  Добър ден! Лице назначено при един Работодател на две длъжности, 4 часа на едната длъжност и 4 часа на другата. Трябва да му изготвя производствена характеристика. Т.8 Професия (длъжност), как се попълва? Благодаря!
  Две производствени характеристики ли трябва да му издам, по една зa всяка длъжност?

 10. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 06.04.2013 at 23:09 | | Reply

  В тази страница на Министерство на здравеопазването ще намерите списък на всички регистрирани СТМ:

  http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=385

  В списъка има адреси и телефони.

 11. красимира павлова
  красимира павлова 06.04.2013 at 22:47 | | Reply

  къде да потърся служба по трудова медицина във варна,като се има предвид че работя в частна фирма-ЕТ със двама човека персонал

 12. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 25.03.2013 at 20:55 | | Reply

  Попълването на производствената характеристика е задължение на работодателя, но лицето което се явява на ТЕЛК има задължение да осигури необходимите заявяването документи. Производствената характеристика по принцип има за цел да защити лицето от работа при условия, които могат да влошат здравословното му състояние.
  Въз основа на нея се прави предписание за трудоустрояване, при наличието на което пък съответно лицето става защитено по чл. 333 от Кодекса на труда.

 13. Дамян Мутафов
  Дамян Мутафов 25.03.2013 at 14:41 | | Reply

  Попълването на подобна характеристика си е чиста дискриминация защото хора нямащи трудов договор или хора неявяващи се на ТЕЛК не представят подобна.Инвалидите и без това са в неравностойно положение,а ТЕЛК ги дискриминира допълнително искайки от тях тази характеристика.Защо не ги искат директно от работодателите?

  1. silvia
   silvia 03.01.2014 at 17:36 |

   Напълно съм съгласна, че е дискриминация, заради подобна декларация дори се отказах от ТЕЛК, толкова е унизително да ходиш за такъв документ, защо изобщо трябва да се чувстваме различни зарад някви документи като работим и повече от някои, риска си го преценяваме ние, а не некви си лекари. Моето мнение е, че този документ трябва да отпадне или поне да се измисли нещо друго, а не тая тромава процедура, а и срокът който дават за попълване и явяване е твърде кратък, ние все пак работим…, или може би всичко е умишлено…

 14. кристина тошева
  кристина тошева 05.02.2013 at 12:30 | | Reply

  Здравейте,
  Искам да попитам след като упражнявам свободна дейност и съответно съм самоосигуряваща се необходимо ли е да се попълва производствена характеристика и ако не я представя пред ТЕЛК ще последва ли нещо?

 15. Емилия
  Емилия 14.11.2012 at 11:00 | | Reply

  Здравейте !
  За пръв път попълвам Производствена характеристика – на т.6 Професионален маршрут какво се пише – служителката е била една длъжност 10 год. – в такъв случай пиша на един ред името на фирмата и къде се намира и стаж 10 г. или не ?

 16. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 13.11.2012 at 18:53 | | Reply

  Здравейте, Краси,
  производствената характеристика я попълва Вашия работодател с помощта на СТМ, а не Вие.

 17. Краси
  Краси 13.11.2012 at 15:26 | | Reply

  Здравейте! Работя в магазин като продавач – консултант. Ще се явявям на ТЕЛК комисия и ми искат попълнена производствена характеристика за работна среда. Как да си попълня бланката, като аз работя в помещение, с климатик, имам и санитарен възел. Продавам техника, която тежи не повече от около 2-3 килограма.
  Ще Ви бъда много благодарна, ако получа по-бързо отговор от Ваша страна, тъй като не разполагам с много време.

 18. Ваня
  Ваня 05.11.2012 at 11:41 | | Reply

  Здравейте!
  Налага ми се да попълня производствена характеристика. Преди съм попълвала и при т.6 професионален маршрут в колона стаж съм попълвала трудовия стаж на лицето, защото до сега не съм попадала на лице работило по-малко от 8 часа. Сега описвам професионален маршрут на друго лице и изведнъж се запитах: Кой стаж трябва да се нанася ? Трудовия или осигурителния?

 19. Иванов
  Иванов 01.06.2012 at 16:22 | | Reply

  Как се уволнява лице с постоянен трудов договор което придобило право на пенсия за изслужено време и старост

 20. Елена
  Елена 17.05.2012 at 17:57 | | Reply

  Здравейте! На 6.06.2012 г. ще се явявам на ТЕЛК. До 14.05.2012 г. бях в майчинство. Интересува ме трябва ли да попълвам производствена характеристика и само от последния работодател ли се изисква попълването? Благодаря!

 21. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 14.05.2012 at 18:43 | | Reply

  Здравейте, това може да се наложи, ако се прави разследване за професионална болест. В този случай би трябвало да сте получили БЪРЗО ИЗВЕСТИЕ ЗА СЪМНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ със списък на изискваните документи, сред които е и производствена характеристика.

 22. Мария
  Мария 14.05.2012 at 14:23 | | Reply

  Здравейте!!
  Бих искала да зная какъв е ангажимента за попълване на производствена характеристика от работодателя на служител напуснал преди години.
  Предварително благодаря за отговора

 23. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 09.05.2012 at 23:24 | | Reply

  Здравейте, господин Пандурси,
  МКБ е Международната класификация на болестите и се изписва във всеки издаден болничен лист, така че само трябва да го препишете.
  В други видове усилия се попълват само тези, които са валидни за дейностите, изпълнявани от лицето и могат да имат съществено влияние.

 24. Пандурски
  Пандурски 09.05.2012 at 15:25 | | Reply

  тия, дето са изготвили този тъп документ -пр.х-ка са по-… от него.
  1. какво значи МКБ
  2.други видове усилия-по часове.колко ли часа един н-к смяна полага гласови усилия, колко-зрително напрежение, колко нервнопсх напрежение за да станат 8 часа

 25. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 07.03.2012 at 23:41 | | Reply

  Здравейте, господин Петрушев,

  за различна длъжност, конкретно работно място и използвана методика за оценка на риска попълнената производствена характеристика ще изглежда съвсем по различен начин.

  Ако се нуждаете от помощ за попълването на конкретна производствена характеристика, моля пишете на и-мейл sevstatieva@abv.bg или използвайте контактната фирма от страницата:

  http://otgovori.info/contacts/

 26. И.Петрушев
  И.Петрушев 07.03.2012 at 13:02 | | Reply

  Може ли да ми изпратите подробно попълнена някаква производствена характеристика с обяснение.

 27. Най-четеното през 2010
  Най-четеното през 2010 04.01.2011 at 10:18 |

  […] Как да попълним производствена характеристика […]

 28. Новини от инспекция по труда и съвети от септември 2009
  Новини от инспекция по труда и съвети от септември 2009 09.09.2010 at 9:09 |

  […] Как да попълним новата производствена характеристика […]

Leave a Reply