В брой 13 на Държавен вестник от 14 февруари бе обнародвана Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, която заменя Наредба № 8 от 1987 г.
В новата наредба са включени всички икономически дейности, така че тези, които до момента са имали възможността да определят минималните четири процента, от догодина ще трябва да се съобразят с новите изисквания.

Някои нагоре, други надолу

 • За строителството до този момент бе необходимо да се определят 6 процента работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от общия брой на работниците и служителите. Новото изискване е за пет процента.
 • От седем процента на пет процента пада изискването за транспорта.
 • Процентът на местата за трудоустрояване в здравеопазването се покачва от седем на десет.
 • Хранително-вкусовата промишленост от 9% пада на 5 % за „производство на хранителни продукти“.

Горското стопанство (8%), образованието (5%), култура и изкуство – сега „артистична и творческа дейност“ (10%), шивашка промишленост (производство на облекло), търговията (10%), производство на ел. енергия и топлоенергия (5%), остават със същите показатели.

В наредбата има и указания относно случаите, когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности – основната икономическа дейност се определя от дейността, в която са наети най-голям брой лица по трудови/служебни правоотношения.

При равен брой работници и служители в отделните дейности основната икономическа дейност на работодателя се определя по негов избор след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

Новата наредба можете да намерите в страницата Законодателство.

3 коментари

 1. инж. М. Станев
  инж. М. Станев 27.02.2012 at 21:05 | | Reply

  Пълни тъпотии, държавата бяга от отговорност към хората с увреждания и намалена работоспособност и рекетира работодателите. В германия продължава да има предприятия в които работят само инвалиди и хора с увреждания и въпреки това никой не казва, че са зле интегирани. Всичко е криворазбрана политика на ЕС, на нашите им казаха да пръднат – те взеха, че са насраха…

 2. Силвия
  Силвия 23.02.2012 at 16:24 | | Reply

  Да продължим с въпросите: какво става, ако през януари в шивашко предприятие, например, сме подали места за трудоустроени – 2-ма пазачи, 1 хигиенист и 2-ма работник ръчна работа и през март счетоводителката идва с решение на ТЕЛК 74%?…
  Или – какви длъжности за трудоустрояване ще предложите в ансамбъл за народни песни и танци, в който професиите са оркестранти, певци и танцьори, на всичко отгоре – млади и здрави хора? Елементарна сметка: персонал около 60 души = 6 бр. места за трудоустроени – събирам мнения… Да предложим на директора на ансамбъла да освободи здрави танцьори и на тяхно място да назначи танцьори със сърдечна недостатъчност или да замени 2-ма млади оркестранти с 1 паркинсоник и 1 постинсултен…
  Голяма стъкмистика пада – това е истината.

 3. Тодор
  Тодор 21.02.2012 at 20:01 | | Reply

  Здравейте колеги – не натрапвам мнение – провокирам дискусия! Налагало ли се е да подпомагате работодатели в избора на места за трудоустроени? Как се справяте в отрасли, при които процента е над 4? Какво се случва когато имате 5 определени места и едновременно имате 3 бременни и 4 човека с ТЕЛК решения?

Leave a Reply