Образци на документи, които трябва да съдържа пожарното досие

Наредба № I-209 от 22 ноември 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация бе заменена с Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

За пожарно досие по Наредба № Із-2377 кликнете тук.


 

Съгласно чл. 4 от Наредба № I-209 от 22 ноември 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация „за обектите се създава досие, съдържащо документите, свързани с осигуряване на ПАБ, определени в чл. 6 и 7. Досието се съхранява от лицето, което организира и осигурява дейността по ПАБ.“

Собствениците и ръководителите на обектите също трябва да възложат дейността по ПАБ на определени длъжностни лица с писмена заповед.

Предлагам ви образци на необходимите документи за изготвяне на пожарно досие, предоставени от РСПБС – Пловдив и РСПБС – Стара Загора, както и примерна форма на протокол за проведено практическо проиграване на плана за евакуация.

Преди това нека припомним

Oбразци на документи от пожарното досие

1. ЕВАКУАЦИОНЕН ПЛАН – ИЗТЕГЛИ

2. Заповед за възлагане функции на длъжностно лице- ИЗТЕГЛИ

3. Заповед за пожаробезопасно извършване на огневи работи. – ИЗТЕГЛИ

4. Заповед за пожаробезопасно използуване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди .- ИЗТЕГЛИ

5. Заповед за определяне на разрешените и забранени места за тютюнопушене . – ИЗТЕГЛИ

6. Заповед за изключването на ел. захранването след работно време, във връзка. – ИЗТЕГЛИ

7. Заповед за организиране на противопожарната подготовка и инструктажа на работниците и служителите във връзка с чл. 11 /1/, т. 5 от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и подържане на противопожарен ред. – ИЗТЕГЛИ

8. Заповед за организиране на противопожарната безопасност в извън работно време за обекта. – ИЗТЕГЛИ

9. Заповед за подържане и проверка на ПИИ и ПГИ . – ИЗТЕГЛИ

10. Заповед за подържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. – ИЗТЕГЛИ

11. Заповед за назначаване на комисия за определяне класа на функционална пожарна опасност и класа на пожароопасните места. – ИЗТЕГЛИ

12. Заповед за сформиране на нещатен щаб . – ИЗТЕГЛИ

13. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИИЗТЕГЛИ

14. ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ  – ИЗТЕГЛИ

15. ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ, АВАРИИ И ПОЖАРИИЗТЕГЛИ

Примерни документи за пожарна безопасност на стопански обект

сa предоставени и от Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

ДОСИЕ с документи, регламентиращи противопожарния ред в обект – изтегли
DOC Документ — 126Kb

„ИНСТРУКЦИЯ за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност в обект
DOC Документ — 40Kb

Примерна форма на протокол за проведено практическо проиграване на плана за евакуация

Протоколът от проведеното учебно занятие за евакуация се изготвя след завършване на занятието и трябва да съдържа следните КОНКРЕТНИ АТРИБУТИ по указания на Столичното регионално звено ПБС.:

Дата и време на провеждане – ден, час, по време на ………….;

Начин на обявяване на учебния пожар (условен знак за пожар – продължително звънене на звънец или звънене с прекъсвания, камбана, чрез звуков сигнал от ПИИ, с викове „Пожар” или по друг начин);

Място на възникване на учебния пожар, кои пътища са “задимени”;

Начин на оповестяване на конкретната ситуация (възможности за говорни съобщения по радиоуредба, от определени за всеки етаж или за всеки евакуационен участък длъжностни лица, други начини на оповестяване);

Място на евакуиране на лицата (сборна точка);

Общ брой евакуирани лица, след точна проверка по списъците;

Брой евакуирани през всеки един конкретен евакуационен изход;

Време на извършване на евакуацията – продължителност от обявяването до излизане и на последния човек от сградата;

Констатации за възникнали проблеми (загуба на време за отключване на врати, слаба или затруднена чуваемост на сигналите в определени помещения, струпване на хора, възникнали инциденти, други);

Необходимост от предприемане на допълнителни административни, организационни и технически превантивни мерки за отстраняване на проблемите;

Други атрибути, изисквани от съответния районен инспектор;

Дата на съставяне, директор, подпис, печат, регистрационен № на документа.

Непременно уведомете районния инспектор за планираното учебно занятие. Препоръчително е неговото участие, съчетано с инструктаж, посочване на най-близко стоящите пожарни хидранти за водоснабдяване при пожар, демонстративно показване на начините на действие с пожарогасителните уреди и вътрешните пожарни кранове,  както и демонстрация с противопожарен автомобил, при възможност.

21 коментари

 1. Krasimira Ilieva
  Krasimira Ilieva 22.10.2014 at 14:30 | | Reply

  Здравейте! Може ли да ми дадете информация, за това как трябва да изглежда блок-схемата за активните мерки за зашита на обект. Благодаря предварително! :)

 2. Вяра Стайкова
  Вяра Стайкова 22.04.2014 at 14:29 | | Reply

  Здравейте, бих искала да Ви попитам следното : Работя в читалище като секретар имаме и една жена библиотекар, трябва ли да имаме договор със служба по трудова медицина , инструктажи трябва ли да правим , при положение ,че сме само две жени и няма други назначени.И какви документи трябва да представим ако дойде инспекцията по труда , освен трудовите договори. Благодаря Ви !!!

 3. Ваня Христова
  Ваня Христова 14.04.2014 at 23:34 | | Reply

  Здравейте,

  какъв вид пожарогасител е необходим за магазин – 30кв.м.? Също така трябва ли да се издават документи от Пожарната, които да са налични в магазина?

  Благодаря предварително!

  1. Деяна Илиева
   Деяна Илиева 29.04.2014 at 11:06 |

   Здравейте,

   трябва да се знае какъв точно е магазина, но ето малко информация за различните видове:

   Магазини за текстил, обувки, галантерия, кожарски изделия и др.п. , както и магазини за спиртни напитки – на всеки 100 кв.м. ( значи при Вас един комплект) – 1 прахов тип ABC и 1 бр. с вода или вода и добавки 9 л.

   Супермаркети и универсални магазини/Ф3.1 – на 150 кв. м. пак по един прахов тип АВС и 1 бр. с вода или вода и добавки. Съгласно Прил. 2 на Наредба 1971 „Помещения, съоръжения и инсталации, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходните на тях по пожарна опасност.“), поради което и предлагам, ако е магазин за хранителни стоки, да бъде приравнен на супермаркет.

   В обобщение: 1 прахов ABC и 1 с вода или вода и добавки.

   Мога само да предположа, че броят на работещите е по-малък от 5, т.е. между 1 и 4 – тогава трябва само инструкция за осигуряване на пожарна безопасност. Ако са 5 или повече е необходимо да имате план за действие на личния състав по Приложение 1 на Наредба Iз-2377.

 4. Пламена Иванова
  Пламена Иванова 05.03.2014 at 15:43 | | Reply

  Здрвейте,
  Интересува ме, на какъв период от време трябва да се извършва учебната евакуация и да се издава прокола.
  Благодаря предварително!

 5. Andrey
  Andrey 07.02.2014 at 15:17 | | Reply

  Какво трябва да е основанието за издаване на заповед за нещатен щаб???
  Задължителна ли е за фирма с 15 човека персонал???

 6. Andrey
  Andrey 07.02.2014 at 15:07 | | Reply

  Какво основание трябва да се даде за заповедта за сформиране на нещатен щаб???
  И задължителна ли е такава при персонал от 15 човека, без денонощен режим на работа???

 7. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 13.07.2012 at 17:19 | | Reply

  Здравейте,

  ето в тази статия съм систематизирала какво е необходимо да съдържа пожарното досие в съответствие с Наредба Iз-2377.

  http://otgovori.info/pojarno-dosie-naredba-iz-2377/

  Междувременно, кореспондираме с колега относно публикуването на образци на документите, които той е разработил и се надявам скоро всички да имат достъп до тях.

 8. Мустафа Фикретов Мехмедов
  Мустафа Фикретов Мехмедов 13.07.2012 at 16:18 | | Reply

  здравейте инж. ИЛИЕВА

  според новата Наредба от 15 Септеври трябва ли да имаме същите планове, заповеди, вътешни правила и т. н. –
  1. ЕВАКУАЦИОНЕН ПЛАН
  2. Заповед за възлагане функции на длъжностно лице
  3. Заповед за пожаробезопасно извършване на огневи работи.
  4. Заповед за пожаробезопасно използуване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди .
  5. Заповед за определяне на разрешените и забранени места за тютюнопушене .
  6. Заповед за изключването на ел. захранването след работно време, във връзка.
  7. Заповед за организиране на противопожарната подготовка и инструктажа на работниците и служителите във връзка с чл. 11 /1/, т. 5 от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и подържане на противопожарен ред.
  8. Заповед за организиране на противопожарната безопасност в извън работно време за обекта.
  9. Заповед за подържане и проверка на ПИИ и ПГИ .
  10. Заповед за подържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.
  11. Заповед за назначаване на комисия за определяне класа на функционална пожарна опасност и класа на пожароопасните места.
  12. Заповед за сформиране на нещатен щаб .
  13. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ
  14. ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ
  15. ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ, АВАРИИ И ПОЖАРИ

  предварително БЛАГОДАРЯ!!!
  ПОЗДРАВИ

 9. наска
  наска 05.07.2012 at 13:57 | | Reply

  Здравйте Деана! Много полезна тема! И прекрасно направена! Има ли някъде новите образци на документите,които прябва да има в досието за пожарната и аварийна безопасност или мога да ползвам и тези по горе,които са зачертани! Интересува ме също има ли някъде примерен евакуационен план и схеми, за да видя как точно да начертаем нашият.
  Благодаря предварително!

 10. Елена
  Елена 17.03.2012 at 13:29 | | Reply

  Здравейте г-жо Илиева! От къде мога да намеря заповеди по чл. 9 ал. 2 т.2 т3 т4 т7

 11. Петя Георгиева
  Петя Георгиева 05.03.2012 at 16:59 | | Reply

  Здравейте г-жо Илиева!
  Имам нужда от Вашия съвет ще Ви бъда много благодарна ако ми отговорите . В момента изготвям досие по ПБ и се затруднявам с чл.9 /2/ т.6,т.8 и т.9 .Въпросът ми е необходимо ли е за се издадът заповеди и по тези три точки и ако да какво трябва да съдържат?
  Предварително Ви благодаря!!!
  Поздрави, Петя

 12. Maya Tomova
  Maya Tomova 06.10.2011 at 23:35 | | Reply

  Uvagaemi gospoda,
  Bixte li bili taka dobri da me posavetvate ot kade bix mogla da namerj materiali otnosno izgotvjne na plan za evakuacia na arxivi.
  Predvaritelno blagodarj
  Maya Tomova

 13. Десислава
  Десислава 09.03.2011 at 16:45 | | Reply

  Искам да попитам: в случай, че не попадаме в категориите на Чл.7 и 8. от Наредба I-209 „чл.7. За обекти с общ числен състав до 10 човека се изготвя само инструкция, регламентираща ПАБ в обекта, а дейността по чл. 5, ал. 1 може да се изпълнява от собственика или ръководителя“; „чл.8. Плановете по чл. 6, т. 2, 3 и 4 се разработват задължително за:
  1. производствени и обществени сгради за масово събиране на хора;
  2. детски, учебни, социални и лечебни заведения за болнична помощ.“, а сме администрация с персонал над 10 души, трябва ли да изготвяме всички документи по чл.6 от наредбата?

 14. Димитър
  Димитър 18.02.2011 at 17:57 | | Reply

  Темата е много полезна, но линкът: „ДОСИЕ с документи, регламентиращи противопожарния ред в обект – изтегли“ води до началната страница на otgovori.info :-)

Leave a Reply