Инструкции по безопасност

Внимание! Инструкциите за безопасна работа, които ще намерите тук, са примерни и само дават насоките относно изискванията за безопасност. Възможно е да съдържат технически и езикови неточности, както и да не съответстват на съоръжението, което използвате вие. За всяко съоръжение се разработва конкретна инструкция за неговата безопасна експлоатация, отчитаща конкретните изискванията за осигуряване на безопасност и начин на работа!

Препоръчвам ви да се запознаете със следните статии:
Задължително съдържание на инструкциите за безопасна работа
Задължително съдържание на инструкцията за употреба на ЛПС
Как да изготвим инструкция за безопасна работа