производствена характеристика

Точно преди една година, през месец септември, съм обърнала сериозно внимание на новините, свързани с инспекция по труда – от съобщенията за жалби за неизплатени трудови възнаграждения до новината с […]

Бланката на производствената характеристика е утвърдена със Заповед № РД от 21.10.2008 г. за утвърждаване на образци на бланки. Официални указания за попълването на производствената характеристика няма. Съгласно изискванията на […]