Как да уведомим Инспекцията по труда за извънреден труд

С промените в ДВ, бр. 27 от 25. 03. 2014 г. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ) отчитането пред Инспекция по труда на положения извънреден труд вече се извършва веднъж годишно – до 31 януари на следващата календарна година, а не всяко полугодие (чл. 149, ал. 2 – изм.)

Вижте повече за промените в ДВ, бр. 27 от 25. 03. 2014 г.

Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

Извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи:

1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
2. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи или бедствия;
3. за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
4. за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
5. за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време – ако прекъсването й може да доведе до опасност за живота или здравето на хората и до повреждане на машини и материали;

Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа и:
1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.
Това не важи при дейности, свързани с отбраната на страната, при кризи или бедствия и при обществено неотложни работи.

Не се разрешава полагане на извънреден труд от:
1. работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст;
2. бременни работнички или служителки;
3. майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
4. трудоустроени работници или служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
5. работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.

Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд.
Положеният извънреден труд се отчита всяко полугодие веднъж годишно пред инспекцията по труда – до 31 януари на следващата календарна година.

Справка – чл.143 – 150 от КТ.

Изтегли уведомление на Инспекцията по труда за извънреден труд

  • Какво трябва да съдържа книгата за отчитане на извънредния труд Какво трябва да съдържа книгата за отчитане на извънредния труд Чл. 149 (2) от Кодекса на труда изисква положеният извънреден труд да се отчита всяко полугодие пред инспекцията по труда. За целта се води специална книга за отчитане на извънредния труд. Тук е момента да спомена, че доколкото чл. 149 КТ казва, че "работодателят е длъжен да води...", то […]

2 мнения за “Как да уведомим Инспекцията по труда за извънреден труд

  1. Здравейте,
    за съжаление не съм специалист по трудови правоотношения, а по здравословни и безопасни условия на труд и е възможно да Ви подведа с отговора си. Освен това предоставената информация не е достатъчна – например давате ли някаква компенсация – работи в събота, почива в понеделник, заплащате ли допълнителните отработени часове, шофьорите попадат ли в изискванията на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт и др.

  2. Може ли да Ви попитам за следната ситуация – в една фирма има шофьори, които са на работа от 9 до 6 от понеделник до петък. Но понякога се налага да остават след работно време или да работят в събота и неделя (защото шефът има някаква работа). В такъв случай това трябва ли да се брои за извънреден труд?

Коментари са забранени.