2 коментара


  1. Здравейте,
    за съжаление не съм специалист по трудови правоотношения, а по здравословни и безопасни условия на труд и е възможно да Ви подведа с отговора си. Освен това предоставената информация не е достатъчна – например давате ли някаква компенсация – работи в събота, почива в понеделник, заплащате ли допълнителните отработени часове, шофьорите попадат ли в изискванията на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт и др.

  2. rumi

    Може ли да Ви попитам за следната ситуация – в една фирма има шофьори, които са на работа от 9 до 6 от понеделник до петък. Но понякога се налага да остават след работно време или да работят в събота и неделя (защото шефът има някаква работа). В такъв случай това трябва ли да се брои за извънреден труд?

Comments are closed.