Leave a Reply

More in Трудово право (45 of 48 articles)


Анкетният лист за нетрудова злополука (битова злополука) се изисква от застрахователните дружества като част от документацията, която трябва да бъде ...