Основно законодателство по здравословни и безопасни условия на труд

Направете Вашия абонамент за
УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗБУТ

Получавате до 3 дни от обнародването информация за:
– какво е новото;
– сравнителна таблица на старите и нови изисквания, така че да не се налага Вие да минавате през десетки членове и да сравнявате;
– акценти, на които трябва да се обърне внимание и изискват прилагане на мерки (например актуализиране на документи, издаване на нови и т.н.)
– пълен текст на актуализирания (или новия) нормативен акт.


Правилници за безопасност и здраве при работа

Регламенти

Конвенции на МОТ и ООН ратифицирани от България

Изисквания за правоспособност

Нормативни актове за съоръжения с повишена опасност и метрологичен надзор

Нормативни актове, свързани с Кодекса за социално осигуряване и доказване на трудов стаж

Нормативни актове, свързани с дейността на ИА „Автомобилна администрация“