10 правила за безопасно съхранение на опасни вещества

 1. Уверете се, че контейнерите са здрави, без течове, херметично затворени и правилно етикетирани.
 2. Определете има ли и какви са несъвместимостите между химикалите на базата на информационния лист за безопасност и изискванията за съвместимост в Наредбата за реда и начина за съхранение на оапсни химични вещества и смеси.
 3. Организирайте местата за съхранение така, че да се осигури физическото разделяне на несъвместими продукти.
 4. Осигурете наличието на необходимите знаци за безопасност, например забрана на пушене, пиктограмите за опасност и др.
 5. Уверете се, че до местата за съхранение на опасни вещества имат достъп само определените лица. Ако се ползват шкафове в производствени помещения, нека те се заключват.
 6. Осигурете необходимите средства за събиране и почистване на разливи и разсипвания.
 7. Осигурете подходящи пожарогасители и средства за първа помощ в близост. Нека бъдат добре обозначени.
 8. Осигурявате добра видимост (подходящо осветление).
 9. Спазвайте правилото ‘първото вътре, първото навън’ за преместване на неща от склада, за да се ограничи времето за съхранение и да се предотврати всякаква корозия/износване на контейнери.
 10. Осигурете маршрутите за достъп и движение да бъдат свободни от всякакви пречки.

С пълното ни ръководство за организация на безопасното съхранение на опасни химични вещества и смеси можете лесно да минете през всички необходими стъпки и да подготвите всички необходими документи ↓

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “10 правила за безопасно съхранение на опасни вещества”

 1. Здравейте д-р Илиева,
  Предлагате ли обучение за повишаване квалификацията в областта на аварийната безопасност съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях?
  Поздрави,
  Г. Петрова

  Отговор