10 правила за осигуряване на безопасна работа с кари

Инцидентите с електрокари и мотокари са често явление, а за съжаление понякога те завършват и със смърт.

Най-честите грешки, които забелязваме по време на одитите, в които участваме, са свързани с това, че работодателят и длъжностното лице по здраве и безопасност се чувстват спокойни само, защото са осигурили, че всички каристи са правоспособни и защото има сключен договор с външна фирма за обслужване и сервиз на карите.

Истината е, че това са само две предпоставки за по-безопасна работа с карите, но има още много – както нормативни изисквания, така и добри практики.

В тази статия ще споделим с вас 10 съвета за осигуряване на безопасна работа с кари.

1. Обучете работника да подрежда товара безопасно

Нормативно основание: Чл. 167. (1)  от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Работодателят осигурява работещите да получат необходимото обучение за използването на работното оборудване, в т. ч. и обучение за всеки възможен риск.

„Подреждане“ означава поставяне на палетизиран товар или материал директно един върху друг без използване на разделителни рамки или рафтове.

Ако подреждането не е правилно извършено, товарите могат да се плъзнат или да паднатм, застрашавайки работника, както и другите хора в работната зона.

Независимо от придобитата правоспособност, лицата, които ще управляват кари, подлежат на обучение за спецификите на работата в съответното предприятие. Още при назначаването трябва да сте предвидили допълване на инструктажа на работното място с обучение и изпит.

2. Осигурете и поддържайте аварийно оборудване

Нормативно изискване: точка 27 на Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари, т. 27

Всеки кар се осигурява с пожарогасител.

Трябва да се осигурят и поддържат пожарогасители и аптечки в случай на пожар или инцидент. Целият персонал трябва да е запознат с местоположението и начина на употреба на аварийното оборудване.

Осигурете информацията за връзка при спешен случайн под ръка на работещите, за да може незабавно да се обадят за помощ в случай на пожар, инцидент или друг спешен случай.

3. Маркирайте транспортните коридори

Нормативно изискване: чл. 51 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Пътните маршрути се означават и маркират, поддържат и контролират съгласно установените изисквания.

Обозначете транспортните коридори на кара и ги маркирайте ясно, така че да бъдат освободени от препятствия. Поддържайте настилката равна и суха. Уверете се, че всички зони, през които минава карът, са нормални и равни.

4. Поставете ограничения на скоростта

Поставете подходящи ограничения на скоростта на територията на вашата компания и поставете знаци, които са ясно видими.

Нормативно изискване: Чл. 17, ал. 2 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

За регулиране на движението се поставят и използват установените знаци, сигнали и маркировка.

Какво ограничение на скоростта ще бъде приложено, зависи от условията на работа и обстановката.
Например, в предприятията от черната и цветната металургия има конкретно нормативно изискване: Скоростта за движение в цеховете е до 10 km/h, в тесни места при врати, преходи, завиване, пресичане на релсови пътища, по рампи и естакади – до 3 km/h, и по заводските улици (извън цеховете) – до 20 km/h.

5. Не допускайте неоторизирани превозни средства

Неоторизпраните превозни средства трябва да бъдат държани вън от зоните, където се извършват товаро-разтоварни дейности. Поставете знаци или давайте сигнали, ако е необходимо.

6. Осигурете адекватно осветление

Безопасната работа изисква добре осветени транспортни кориди дори, така че пешеходците и препятствията да се виждат лесно. Използвайте предните фарове, задните фарове или други подходящи светлини.

Нормативно изискване: чл. 34 от Наредба № 10 от 7.12.2004 г.

На места с недостатъчна осветеност се използват електрокари и мотокари, снабдени с осветление, подходящо за извършваната работа, с оглед безопасността на работещите.

7. Мерки за безопасност за опасни места

Нормативно основание: Чл. 26 от Наредба № 10 от 7.12.2004 г.

Опасните за движение места и зони се ограждат или очертават и се означават с установените знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Поставете знаци или вземете други подходящи мерки, за да държите кара далече от опасни места по време на движение.

МОНТИРАЙТЕ БОРДЮРИ ИЛИ ПЕРВАЗИ. Ако карът се използва на товарна рампа, докове или друга повдигната повърхнина, монтирайте бордюри или первази.

8. Поддържайте стикерите на кара четливи

Стикерите (лепенките) на кара съдържат препоръки за безопасност и работни инструкции. Подменете всички повредени или липсващи лепенки. Проверявайте дали лепенките са четливи по време на редовните проверки.

Ще припомним и още едно изискване на Наредба № 10 от 7.12.2004 г.:

На всеки електрокар и мотокар се поставя табела с контрастен цвят с регистрационен номер.

9. Осведомете се за товарния капацитет

Карът е по-тежък, отколкото изглежда. Например, 2-тонният кар тежи почти 3.5 тона дори когато е празен. Още повече, натоварен, 80 до 90% от пълното тегло е концентрирано върху предните колела. Проверете товароносимостта на пода и пътя и ги подсилете, ако е необходимо.

Нормативно изискване: чл. 17 от Наредба № 10 от 7.12.2004 г.

Пътищата, подът и подовата настилка на помещенията се оразмеряват за максималните натоварвания на ос на карите.

10. Получаване на одобрение за всяка модификация

Модификации или допълнения, които могат да повлияят на капацитета, конструкцията или якостта на кара, не трябва да се извършват без предварителното разрешение на производителя. Например, не добавяйте противотежест.

За десерт ще припомним и още едно специално изискване относно документацията, която трябва да се води за всеки кар:

За всеки електрокар и мотокар се води документация, в която се вписват данните за кара: заводски номер, година на производство, дата на пускане в експлоатация, планови технически прегледи, обслужване, забелязани дефекти, планови и извънпланови ремонти, смяна на части и агрегати, поставяне на допълнителни приспособления и др.

 

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

📙Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Всичко за организацията на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари и примери за фирмени документи
🔗 Изисквания за защитни конструкции срещу падащи предмети и при преобръщане на кари
🔗 Ето защо е необходима правоспособност за управление на мотокар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.