10 съвета за успешното прилагане на Lockout/Tagout процедури

При работа по оборудване в някои наши нормативни актове има заложени изисквания за реда на извършване на дейностите, за изключване от захранване, за проверки, за обозначаване и други. На практика тези изисквания показват някои от елементите на т. нар. Lockout/Tagout процедури.

Какво е Lockout/Tagout?

Lockout/Tagout се свързва със специфични практики и процедури за защита на работещите от неочаквано захранване и стартиране на машините и оборудването или от възникването на опасна енергия по време на обслужване и поддръжка на машините. Първото нещо, за което всички се сещаме, е електричеството, но опасна енергия може да бъде и хидравличната, и химическата, и пневматичната, и други.

Някои примери:

 • При ремонт на тръбопровод в пароцентрала гореща вода залива 52-годишен работник. Резултатът: почти 90% изгаряния.
 • Работник почиства движещата се транспортна лента от натрупалия се отпадък. Резултат: работникът остава без ръка.
 • При извършване на технически преглед на селскостопанската машина работник се опитал да пристегне разхлабен ремък на вентилатора. Двигателят на машината е бил изключен, но една шайба превърта и притиска пръстта му.

В Европейския съюз, и в частност в България, не е задължително цялостното прилагане на тези процедури. Водещите фирми в областта на здраве и безопасност обаче въвеждат подобни процедури с цел осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Срещала съм различни наименования: „Заключи/обозначи“, „Изключване/заключване“, „Изолиране/обозначаване“, но в края на краищата не е толкова важно наименованието, а правилното и цялостно прилагане, така че наистина да има желания ефект.

№1. Вижте къде Lockout/Tagout има общи елементи с други процедури.

Lockout/Tagout (Lo/To)програмата не е нещо изолирано. Често изискванията на тези процедури донякъде или изцяло се припокриват от други нормативно изискуеми правила. В други случаи пък е възможно да има допълнителни рискове, които не са покрити от Lockout/Tagout процедурата. Някои примери:

 • Работа в ограничени пространства
 • Рискове от други машини в обсега на работата
 • Рискове, свързани със специфични лични предпазни средств, например контакт с горещи или остри повърхности
 • Работа по тръбопроводи.

№2. Уточнете кои са дейностите, при които няма да се прилага Lockout/Tagout и какви мерки ще се прилагат при тях

По принцип Lo/To се прилага при операции по обслужване и поддръжка. Възможно е да има ситуации, свързани с нормалното протичане на процеса, т.е. дейности, които се извършват от оператора на машината, при които съществуват опасностите, свързани с попадане на части от тялото в обсега на движещо се оборудване, например.

Въпреки че тези дейности могат да бъдат изключени от процедурата, т.е. да не е необходимо да се преминава през целия процес на заключване и обозначаване, то не трябва те да бъдат оставяни без контрол и работниците да ги възприемат като безопасни. За тях също трябва да бъдат определени защитни мерки.

№3. Напишете конкретни процедури за всяка машина или група машини.

Намирате една примерна процедура, вписвате името на фирмата, вписвате машината и всичко е наред? Както при инструкциите за безопасна работа, така и тук няма как да бъде използвана една процедура-образец за коя да е машина.

Необходимо е да се опишат специфичните стъпки за спиране, изолиране, блокиране и осигуряване на съответната машина, както и специфичните изисквания за тестване и определяне на ефективността на заключването и обозначаването.

№ 4. Идентифицирайте ВСИЧКИ опасни енергийни източници

Една от най-често срещаните грешки при Lockout/Tagout е да се идентифицира електрическото захранване като единствени енергиен източник, като се забравят другите потенциални източници на енергия, които могат да задвуждат оборудването неочаквано.

Други потенциално опасни енергии са:

 • Механична енергия. Енергията, създадена от движещи се части на машината като колела, пружини или повдигнати елементи.
 • Хидравлични енергия. Енергията на налягане, движещи се течности, обикновено вода или масло, в акумулатори или тръби.
 • Пневматична енергия. Енергията на газове под налягане.
 • Химическа енергия. Енергията, създадена от химическа реакция между две или повече вещества.
 • Топлинната енергия. Най-често свързана с пара.
 • Акумулирана енергия. Енергията в батерии и кондензатори.

№ 5. Контролирайте ВСИЧКИ опасни енергийни източници

В процедурите и инструкциите трябва да бъдат описани стъпките за изключване и изолиране на всеки енергиен източник, например:

 • Парата, въздухът и хидравликата са изолирани, така че да няма налягане в тръбите или резервоарите.
 • Механизмите под напрежение или налягане са изолирани чрез осовобождаване и блокиране.
 • Асансьори, щанци или други оборудване, което може да се плъзне, да падне или да се преобърне са деактивирани чрез блокировка, специални скоби или други методи.
 • Тръбите, които са носители на въздух, пара или опасни химикали, трябва да бъдат изолирани, така че да няма вероятно от проникване, ако оборудванети се активира.

№6. Винаги проверявайте заключването

След като оборудването бъде изключено и изолирано от енергийния източник и преди започване на работа, работниците трябва да бъдат абсолютно сигурни, че дейностите са ефективни и машината не може неочаквано да стартира или да реализира някаква енергия.

За целта опасната зона трябва да бъда чиста от хора, да се провери заключването чрез проба да се включи оборудването, след което отново ключът за включване да се върне в позиция „изключено“.

Ако е възможно да се реакумулира енергия, то е необходимо в процедурата да се заложи периодична проверка по време на работа.

№7. Защитете ВСИЧКИ работещи.

По принцип дейностите, свързани с Lo/To включват повече от един работещ. Възможно е в работата да участват хора от фирми подизпълнители или в опасната зона да има оператор или други работещи.

Необходимо е да се помисли и начина, по който ще се процедира при промяна на работещите, например при продължаване на работата в друга смяна, как ще се извърши трансфера на заключващите или обозначаващи устройства между заминаващите и пристигащите работници.

№8. Защитете работещите през ЦЯЛОТО време

При работата на височина, най-често срещаната грешка е мисълта, че ако работата ще се извърши „набързо“, то не е необходимо осигуряване на защита. Същата грешка може да бъде допусната и при прилагането на Lockout/Tagout процедурите.

Независимо колко време ще отнеме дейността, то тези процедури трябва да бъдат следвани. По същия начин, работниците могат да смятат, че не е необходимо пълно следване на процедурите, ако работата в целия цех е спряна за извършване на поддръжка и няма производство.

№9. Обучете ВСИЧКИ работници

Очевидно, работниците, които извършват дейностите по поддръжка и обслужване на машините (т. нар. оторизиран персонал) трябва да преминат обучение, свързано с прилагането на Lockout/Tagout процедурите. Но не само те са тези, които трябва да ги познават.

Операторите на оборудване, което е обект на LO/TO и които не участват пряко в дейностите, също трябва да получат основни инструкции, например да не премахват заключващите и/или обозначаващите устройства и да не се опитват да стартират оборудването и да работят с него.

№10. Преглеждайте процедурите периодично

Би било хубаво да се въведат Lockout/Tagout процедурите и с това въпросът да е приключен. За съжаление, точно както машините изискват периодична поддръжка, така и е необходимо периодично да се извършва проверка по какъв начин се прилагат процедурите за да се осигури правилното им прилагане.

Това може да стане чрез наблюдение от оторизирано лице на действията на работещи, които извършват дейности, свързани с прилагане на Lockout/Tagout процедури.

Не трябва също да се забравя, че подобно на оценката на риска, то при ново оборудване, технологични промени и други подобни, също трябва да се прегледат процедурите за адекватност и при необходимост да се актуализират или допълнят.

Снимка: NAVFAC, Lockout / Tagout, CC BY 2.0

Вашият отговор на Михаил Янков Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

6 мнения за “10 съвета за успешното прилагане на Lockout/Tagout процедури”

 1. Здравейте, знаете ли дали в България фирми могат да проведат обучение относно LOTO?

  Отговор
   • Здравейте,

    доколкото съм запознат фирма Вайд-бул предалага внедряване и обучение по системата LO/TO.

    Отговор
    • Благодаря Ви за тази информация. За съжаление в сайта на тази фирма се предлагат само средствата (оборудването), които се използват за въвеждане на LOTO, но не са обявили обучение за внедряване на LOTO. Може би обучават само как се използват предлаганите от тях продукти, което е по-различно от обучение по LOTO.

 2. Здравейте,

  много полезна статия. Като допълнение ще добавя следното:
  1. При LOTO една от най-важните стъпки е деенергезиране след ,,заключване“ на идентифицираните енергии. Това освобождаване на напрежението често се пропуска (например заради допълнителни устройства и механизми, които трябва да се монтират). В процедурата задължително трябва да е описано как се изпуска остатъчната енергия (налягане на въздух, пара, собствена тежест и т.н.).
  2. LOTO е комплект от организационни и технически мерки, които гарантират безопасност при влизане на един човек или група от хора в опасна зона по време на рутинни или аварийни дейности.

  С уважение,
  Михаил

  Отговор
  • Благодаря Ви, г-н Янков, за допълнението. Абсолютно съм съгласна с Вас. Често някои неща не се записват в процедурите, защото „се знаят“ или „са ясни“.
   Аз обаче съм фен на процедурите „стъпка по стъпка“, а Вие?

   Отговор