Единадесет ведомства контролират труда ни

Съгласно новият Закон за инспектирането по труда, чийто проект се обсъжда в Народното събрание цели единадесет организации ще ни инспектират по труда или с други думи ще извършват контролна дейност по установяване и налагане на съответствие между изискванията на законодателството и приложението му в предприятията, обектите и местата, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

1. Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“;
2. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
3. Агенцията за ядрено регулиране;
4. Дирекцията за национален строителен контрол към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
5. Националната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи;
6. Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните;
7. Министерството на икономиката и енергетиката;
8. Министерството на транспорта;
9. Министерството на околната среда и водите;
10. Министерството на отбраната;
11. Националната агенция за приходите;

В закона е оставена вратичка за още неограничен брой администрации, които могат да извършват проверки, ако това им се вмени в нормативен акт.

Сформира се и Национален съвет за инспектиране по труда, в който участват ръководителите на изброените контролните органи, представители на организациите на работодателите, признати за представителни на национално равнище и представители на организации на работниците и служителите, признати за представителни на национално равнище.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.