28 април 2010 г.- Световен ден за безопасност и здраве при работа

Световен ден за безопасност и здраве при работа 2010

Международната организация на труда (МОТ) отбелязва всяка година 28 април, за да насочи вниманието на световната общественост към здравето и безопасността на работното място и тяхното значение. Избраната тема тази година са новите и отново проявяващи се рискове и моделите за превенция в променящия се свят на труда.

Новите и отново проявяващите се рискове са породени от технически иновации, социални или организационни промени като:

  • нови технологии и производствени процеси ( нанотехонологии и производство на наноматериали, биотехнологии и свързани с тях биологични рискове в сектори като здравеопазване, селско стопанство, управление на отпадъците и др.; химически рискове при използването на алергизиращи, сенсибилизиращи, канцерогенни, мутагенни и токсични вещества и др. );
  • нови условия на труд ( по-голямо професионално натоварване, интензификация на труда поради съкращения на персонала, лоши условия на труд, характерни за мигриращите работници, заетост в сивата икономика);
  • нови форми на заетост ( самонаети, работещи от дома и/или на временен договор).

През последните години се наблюдават промени в профила на работната сила, свързани със застаряването й, условията на труд и специфичните рискове, на които са изложени младите работещи, съотношението между броя на жените и мъжете в редица професии и специфичното въздействие на професионалната експозиция за съответния пол и др.

Психосоциалните фактори се превръщат в глобален проблем както за здравето на работещите, така и за бизнеса поради свързаната с тях временна неработоспособност. Проучванията в европейски и други развити страни показват, че професионалният стрес е причина за 50-60% от всички случаи на временна неработоспособност.

Обръщам се към всички мои колеги – намерете начин днес да кажете поне няколко изречения на своите работници и служители, да им напомните, че ако не мислят за себе си, то да помислят за семействата и близките си, които ги чакат вкъщи и които разчитат на тях. С особена сила това важи за строителните работници, които често са далече от родните си места.

На другите пък, които се натоварват психически – посмейте се с приятели, излезте на разходка и си повтаряйте, че „да се ядосваш, значи да наказваш себе си за грешките на другите“.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.