3 подхода за елиминиране/намаляване на риска при работа с химични агенти

При много дейности работещите могат да бъдат експонирани на опасни химични агенти, които имат различни ефекти върху здравето. Работа с химични агенти има в химичната промишленост, в различни производства – от производство на двигатели до производство на играчки, в автосервизите и др.

Йерархия на мерките

При работа с химични агенти мерките варират от най-ефективни до най-малко ефективни. По намаляване на ефективността те са:

 1. Контрол при източника.
 2. Контрол по пътя на разпространение.
 3. Контрол при работника.

EHS Daily Advisor предлага следните три начина за контрол при източника:

Първи начин: Заместване с безопасен химичен агент

Агенцията за околна среда в САЩ (ЕРА) предоставя списък с алтернативни по-безопасни химични агенти. OSHA, от своя страна, предоставя инструментариум за работодатели, които искат да използват по-безопасни химични агенти.

Ако няма надеждни заместители на опасните химични агенти, с които работите, може да се промени начинът, по който се извършва процесът, така че да се намали експозицията. Например:

 • Течно нанасяне или чрез потапяне вместо чрез шприцоване
 • Водно почистване вместо абразивно почистване
 • Контрол на праха чрез прилагане на омокряне
 • Парово почистване вмество използването на разтворители

Втори начин: Прилагане на инженерингов подход

Този начин използва ре-дизайн на работното място, така че да се елиминира или намали опасността при работа. Например, използването на манипулатори или роботи пази работещите от източника на опасни химични агенти.

Инженеринговите решения могат да включват изолиране или капсулиране на процесите. Ако се използва методът на изолиране е добре въздушният поток да не попада в чистите зони и също така изолираната зона да е с отрицателно налягане.

Ако не е възможно процесите да се изолират в отделни помещения, могат да се приложат няколко подхода за ограничаване на зоните, в които се работи с опасни химични агенти:

 • Защита от изпръскване (чрез завеси например)
 • Локална вентилация
 • Манипулаторни кутии
 • Кабини за контрол на процесите (с положително налягане на въздуха, за да се предпази оператора от замърсяване)

Трети начин: Административни мерки и добри практики

Този начин се прилага за намаляване на експозицията на опасни химични агенти и може да включва:

 • Ротация на дейностите
 • Ограничен достъп за определи групи работещи
 • Изолиране чрез време. Времето, което работещите прекарват в изолираните зони, трябва да се минимизира. Например, работата с опасни химични агенти може понякога да се извършва през работна смяна с по-малко работещи, за да се намали броя на работещите, които могат да бъдат експонирани.

 

Източник: EHS Daily Advisor

Трябва ви още информация за химични агенти?

В онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите следните наши разработки:

1. Ръководство за управление на риска при работа с химични агенти
2. Примерна картотека на опасни химични агенти.
3. Примерен План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с химични агенти.
4. Примерен Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени.
5. Примерни инструкции за работа с химични агенти.
6. Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
7. Примерни инструкции, свързани със съхранението на ОХВС.

и още много други помощни материали по ЗБУТ.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СИСТЕМАТА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.