Изтече срокът за изготвяне на анализите на здравното състояние

Съгласно Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (Обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.) службите по трудова медицина ежегодно изготвят обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд. Минималните изисквания към съдържанието на обобщените анализи са определени в приложение № 5 на Наредбата.

Службите по трудова медицина са задължени да изготвят и предоставят до 30 юли на съответната година обобщените анализи за предходната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.