Безплатно обучение по ЗБУТ в Пловдив

Безплатно обучение „Основи на ЗБУТ“ в Пловдив

Второто ни безплатно обучение по ЗБУТ ще се проведе на 16.05.2019 г. в град Пловдив

Обучението е предназначено за хора без или с малък опит в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Няма, обаче, да правим дискриминация, така и че напредналите могат да се включат за припомняне и систематизиране на знанията :) Вижте повече.