Продружаваща документация на продукти и оборудване

Какви документи да изискваме от нашите доставчици на материали и оборудване

За да можем да използваме безопасно дадено оборудване или материал или пък да оценим риска, е необходимо да разполагаме с някои документи, които се изготвят от производителя. Част от колегите … Още

Главна инспекция по труда

Административни наказания от Инспекция по труда и ред за налагането им

Контролът по спазване на трудовото законодателство или изискванията по здраве и безопасност при работа се извършва от Инспекция по труда. За нарушения се налагат административни наказания – глоба за физическите … Още

Болки в гърба

Защо ни боли кръста

Според различни изследвания между 60% и 90% от хората в определен момент от живота си страдат от заболявания в долната част на гърба или с други думи казано – кръста. … Още

Разпрострян браншови договор в производство на пиво

КТД в производство на пиво става валиден за всички фирми от бранша

Браншовият колективен трудов договор в пивоварния бранш става задължителен за изпълнение за всички фирми в отрасъла. Това означава, че няма значение дали има синдикална организация във фирмата, договореностите в браншовия … Още

When are Work Gloves Dangerous?

Кога НЕ ТРЯБВА да се използват работни ръкавици

Когато говорим за лични предпазни средства, акцентът на специалистите в повечето случаи е насочен към предоставянето и използването им. Понякога, обаче, използването на лични предпазни средства, може да е много … Още