Аз и Otgovori.Info през 2009

Здравейте, колеги и приятели на Otgovori.Info.

В края на годината всеки прави някаква равносметка за постигнатото и пропуснатото. Затова реших днес да се представя за тези, които не знаят кой стои зад Блога за безопасност и здраве при работа Otgovori.Info и да споделя с вас по какъв път минах като професионалист през годината и кои бяха най-важните моменти в развитието на блога.

Ето какво се случи през 2009 година:

1. Смених дизайна на Otgovori.Info.
2. Уточних най-накрая как тематично да бъде разделен блога.
3. Започнах да пиша по-задълбочени авторски статии в Otgovori.Info.
4. Започнах докторантура по специалност „Ергономия и промишлен дизайн“ в ХТМУ – София.
5.Публикувана бе първата ми научна публикация в списание „Химия“.
6. Участвах в Шестата научна постерна сесия на ХТМУ за студенти докторанти и млади учени.
7. Направих си профил във Facebook.
8. Научих много нови неща за блогването и WordPress, започнах да оптимизирам използваната тема
9. Направих група „Здрави след работа“ във Facebook.
10. Направих своя колеция от книги по ергономия в моята  google библиотека.
11. Otgovori.Info получи Google Page Rank 3.
12. Откраднат бе материал от Otgovori.Info и публикуван под чуждо име в списание „Здравословен и безопасен труд“.
13. Получих извинение от главния редактор на списанието.
14. Обсъдихме на среща възможностите за съвместна дейност между Otgovori.Info и списание „ЗБТ“.
15. Получих покана за написване на професионална статия за списание Технологичен дом.
16. Otgovori.Info премина трайно границата от 1000 уникални посещения дневно.
17.Някой хареса съдържанието на блога и се опита да го изкопира целия.
18. Наложи се да преместя Otgovori.Info на нов хостинг.
19. Станах вътрешен одитор на интегрирани системи за управление ISO 9001:2008, ISO 14000:2004 и OHSAS 18001:2007
20. Одобрена бе за публикуване втората ми научна публикация в списание „Здравен мениджмънт“.
21. Премахнах едната колона в използваната тема за Otgovori.Info и така от три станаха две.
22. Направих страница на Otgovori.Info във Facebook.
23. Направих си профил в Twitter, чрез който можете да следите публикациите в Otgovori.Info
24. Направих си профил в LinkedIn.
25.Направих си профил в contacto.bg.
26. Реших да дам нов живот на сайта за джудо и сайта за самоотбрана като ги обединих в един ZBUT.EU Норми и практика.
27. Страницата на Otgovori.info във Facebook достигна 58 почитатели. Присъединете се към нас, за да научавате и допълнителни новини.
28. Обмених първите си линкове с други блогове и сайтове.
29. Статиите в Otgovori.Info станаха няколкостотин.
30. Попадох заявка за включване на Otgovori.Info в dmoz.org
31. Направих си личен блог.
33. Получих трета квалификационна група по електробезопасност.
34. Защитих трети дан по джудо.
33. Една от статиите в otgovori.Info привлече 42 коментара.
34.Получих над 150 писма по е-мейл от читатели на Otgovori.Info – с въпроси, предложения и молба за помощ.
35. Добавих Otgovori.Info в NetworkedBlogs.

Накрая, поставих си нови цели за 2010 година и се помолих приятелите и семейството ми да продължат да ме подкрепят, защото без тях нямаше да се случат всички тези неща.

Благодаря на читателите на Otgovori.Info и почитателите в страницата във Facebook за подкрепата и участието в развитието на блога, а на Тодор Христов за идеята за този списък.

Деяна Илиева

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

5 мнения за “Аз и Otgovori.Info през 2009”

 1. Здравейте,
  порталните кранове попадат в обхвата на НАРЕДБА
  за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
  Съгласно наредбата:
  Чл. 63. Лицата, които управляват повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7, са длъжни преди започване на работа да извършват оглед и функционални проверки на повдигателните съоръжения и ежедневно да записват резултатите от огледите и проверките в сменен дневник.
  С други думи, необходимо е да се водо сменен дневник.

  Отговор
 2. Здравейте, в предприятието имаме портални кранове необходимо ли е да имаме сменен дневник и всеки ден да се пише в него.
  Благодаря

  Отговор
 3. Поздрави на Деяна,
  Въпрос много тежък за решаване в полза на работодателите е:
  – да се осигури промяна в нормативната уредба така, че за лицата, на които ползвателя възлага управлението от пода на товароповдигателно съоръжение(с една греда) мостови тип и товароподемност до 5 тона, придвижващо се по надземен релсов път и на което товарозахватния орган се носи от придвижван телфер, на който количката е с електрическо или друго задвижване и се премества по еднорелсов път да не се изисква правоспособност (машинист на кранове), а да се изпълнява задължението за такива повдигателни съоръжения, работодателя да осигурява само обучение с проверка на знанията на лицата, които той допуска да ги управляват, по въпроси като:
  – Предназначение и устройство на повдигателното съоръжение управлявано от пода. Технически данни.
  – Товарозахватни въжета и други устройства за окачване на товари. Начини на ползване и правилно окачване на товари.
  – Електрозахранване на съоръжението. Командна кутия с бутони за управление на повдигателното съоръжение и работа с нея.
  – Предпазни устройства за безопасна работа в конструкцията на повдигателните съоръжения управлявани от пода.
  – Изисквания и правила за безопасна работа.
  – Практическа работа със съоръженията.

  Ако не възразяваш нека да започне обсъждане.

  БЕЗУМИЕ Е за такава дейност да се иска обучение за придобиване на правоспособност “машинист на мостови и козлови кранове” макар и най-ниската ІІ степен – за кранове с товароподемност до 40 тона. При това броят на учебните часове в курсовете за правоспособност не може да бъде по-малък от 110 учебни часа по теория на професията и 165 учебни часа по практика по професията и още не по-малко от 10 учебни часа обучение по практика по управление на крановете.
  Г-н Г. Донев не доведе решаването докрай, като наруши изискването по чл. 51 от ЗАКОНА за нормативните актове Обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.1995 г., доп., бр. 55 от 17.06.2003 г., в сила от 18.12.2003 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г.), който гласи:
  “Чл. 51. (1) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Задължително тълкуване на нормативен акт дава органът, който е издал акта.”,
  като го препрати до ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР а не на МТСП.

  Ето и какво беше направено до сега чрез писма:

  ДО
  Г-н ДОНЕВ
  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
  НА ИА”ГИТ” СОФИЯ

  Относно: Изисквания за правоспособност за управление на товароподемни
  съоръжения от пода

  УВАЖАЕМИ г-н ДОНЕВ,

  Обръщаме се към ръководената от Вас ИА “ГИТ” като орган на МТСП, да ни дадете по компетентност отговор на следните въпроси съобразно с:
  – НАРЕДБА № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки – издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика;
  – НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения – приета с ПМС № 174 от 14.07.2006 г., обн., ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 2007 г. и бр. 64 от 2008 г. и
  – извлечените от опит заключения при използването на такъв вид работно оборудване:

  Въпрос 1.
  Изисква ли се правоспособност (машинист на кранове) за лицата, на които ползвателя възлага управлението от пода на повдигателно съоръжение (с една греда) мостови тип, придвижващо се по надземен релсов път и на което товарозахватния орган се носи от придвижван телфер, на който количката е с електрическо или друго задвижване и се премества по еднорелсов път – гредата на съоръжението с двойно Т профил.

  Въпрос 2.
  Достатъчно ли е за безопасната експлоатация на такива повдигателни съоръжения, ползвателя да установи ред и да осигури обучение с проверка на знанията на лицата, които той допуска да ги управляват, по въпроси като:
  – Предназначение и устройство на повдигателното съоръжение управлявано от пода. Технически данни.
  – Товарозахватни въжета и други устройства за окачване на товари. Начини на ползване и правилно окачване на товари.
  – Електрозахранване на съоръжението. Командна кутия с бутони за управление на повдигателното съоръжение и работа с нея.
  – Предпазни устройства за безопасна работа в конструкцията на повдигателните съоръжения управлявани от пода.
  – Изисквания и правила за безопасна работа.
  – Практическа работа със съоръженията.

  Въпрос 3.
  Трябва ли лицата, управляващи товароподемно съоръжение от пода, да притежават квалификационна група по електробезопасност (първа или втора).

  Основните технически характеристики на такива повдигателни съоръжения, за които се отнасят въпросите ни обикновено са следните:
  * Носеща греда с ходови колела на двата си края за движение по надземен релсов път;
  * Товароподемност до 5 тона;
  * Телфер придвижван, с една товарозахватна кука и с една скорост на вдигане;
  * Изключващи устройства на механизма за вдигане, ограничаващи най-горното и най-долното положение на товарозахватния орган;
  * Устройство, предназначено за ограничаване преместването на цялото повдигателно съоръжение по релсовия път;
  * Устройство, предназначено за ограничаване преместването на количката с телфера в двете крайни положения;
  * Електрозахранването е кабелно и управлението на движенията се осъществява посредством бутони от спусната надолу командна кутия.

  Нашето становище от опита който имаме и съобразно с практиката на Д”ИТ” в нашата страна (която се прилага повече от 40 години), необходимото и достатъчно условие за управление от пода на кран-греда тип мостов и с телфер до 5 тона е, лицата да са преминали обучение в съответствие на изискването по чл. 24, т. 3 от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, а именно:
  “ Чл. 24. Ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен:
  2. (изм.-ДВ, бр. 37 от 2007 г.) да възлага управлението на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал.1, т. 1, 4 и 7 само на машинисти, притежаващи съответната степен на правоспособност съгласно Наредба № 1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, или на обучени съгласно т. 3 лица;
  3. (изм.-ДВ, бр. 37 от 2007 г.) да установи ред и да осигури обучението на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3, както и на управляващите товароподемни кранове и подвижни работни площадки, за управлението на които не се изисква правоспособност съгласно Наредба № 1 …”
  Основание за такова наше становище са следните факти:
  * Разликата в степента на подготвеност, изискваните знания, умения и навици на лицата, за извършване на дейността по управление от кабина на мостови и козлови кранове, с товароподемност до и над 40 тона, и тази за управление на повдигателно съоръжение до 5 тона и управлявано от пода е абсолютно голяма и тя е в полза на лицата с правоспособност.
  * Допусканите злополуки (трудови и нетрудови) при работа с мостови, козлови и др. кранове, макар и управлявани от лица с придобита правоспособност са относително много, докато такива при работата с повдигателни съоръжения управлявани от пода почти няма регистрирани.
  * Разликата като технически съоръжения, режим на експлоатация и риска за злополуки при работа, между многото видове мостови и козлови кранове ( до и над 40 тона) управлявани от кабина и повдигателно съоръжение “кран-греда мостов тип“ с телфер, имащ възможност за преместване с електрическо или ръчно задвижване и управление от пода – е сериозно голяма.

  Отговорът на ИА “ГИТ” ще ползваме в СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА при изготвяне на препоръки и предложения към работодателите на предприятията за планиране и прилагане от тяхна страна на мерки, необходими за отстраняване, предотвратяване или овладяване (контрол) на рисковете в съответствие с направената оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите при работа.

  С уважение,
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Отговор!
  ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
  ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН
  И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
  РЕПУБЛИКА
  БЪЛГАРИЯ
  ДО…………..

  КОПИЕ: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
  “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

  Във връзка с препратено ни от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” по компетентност Ваше писмо, Ви уведомяваме, че по поставените в него въпроси имаме следното становище:
  1. По въпрос 1: Лицата, които управляват мостови и козлови кранове (едногредови и двугредови), независимо дали се управляват от кабина или от пода, трябва да притежават правоспособност съгласно изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм., бр. 39 от 2006 г.).
  не се изисква правоспособност за конзолните кранове и за подвижните работни площадки стрелови тип, които не попадат в изброените в чл. 2 и 3 от горепосочената наредба. Не се изисква правоспособност за товароподемните електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, за електрическите телфери, монтирани стационарно или движещи се по монорелса и за подвижни работни площадки различни от стрелови вид. Лицата, които ще управляват тези съоръжения, трябва да бъдат обучени от ползвателя, съгласно изискванията на чл. 24, т. 3 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (ДВ, бр. 60/2006 г, изм. бр.37/2007 г., изм. бр. 64 от 2008 г.).
  2. По въпрос 2: Обучението по чл. 24, т. 3 от наредбата се осигурява от ползвателя на повдигателното съоръжение с тематика подходяща за съответното съоръжение.
  3. По въпрос 3: Отговорът на този въпрос е от компетенцията на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

  И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /
  /Б. ГЕОРГИЕВ/
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Допълнителни данни относно въпроса:

  чл. 24, т. 3 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения:
  “3. (изм., ДВ, бр. 37/2002 г.) да установи ред и да осигури обучението на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3, както и на управляващите товароподемни кранове и подвижни работни площадки, за управлението на които не се изисква правоспособност съгласно Наредба № 1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.

  НАРЕДБА № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (Загл. доп. – ДВ, бр. 39 от 2006 г.)
  Чл. 2. (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Товароподемните кранове могат да се управляват само от лица, които са придобили или на които е призната правоспособност по реда на тази наредба, както следва:
  1. машинист на мостови и козлови кранове:
  а) I степен – за кранове с товароподемност над 40 тона;
  б) II степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;
  Чл. 8. (1) Броят на учебните часове в курсовете за правоспособност не може да бъде:
  1. в курсовете за придобиване на правоспособност по чл. 2, т. 1, 2, 3, 4, 7 и 9 – по-малък от 110 учебни часа по теория на професията и 165 учебни часа по практика по професията;

  (3) Всеки курсист трябва да премине не по-малко от 10 учебни часа обучение по практика по управление на крановете или 5 учебни часа обучение по практика по управление на подвижните работни площадки.

  Отговор
 4. Благодаря Ви за хубавите думи, инж. Манолов, както и за предоставените данни за контакт. Аз се смятам все още в графата „учащи се“, но нашата професия е такава, че човек трябва постоянно да се учи, за да бъде в час с новите изисквания – както в резултат на нормативни промени, така и в резултат на нови научни изследвания.

  Добре дошъл сте тук при нас винаги по какъвто начин желаете. Сигурна съм, че имате много опит за споделяне. Поканата ми за неформалност при обръщенията към мен в коментарите важи за всички посетители и читатели на блога.

  Въпреки, че началото бе малко неприятно, мога да изразя само добри впечатление от последващото виртуално, а след това и реално запознанство с инженер Терзиве, главния редактор на списание „Здравословен и безопасен труд“, който показа истински професионализъм във всяко едно отношение.

  Отговор
 5. На ДЕЯНА ИЛИЕВА – честита новата 2010 година.
  Пожелавам много, много здраве на теб и семейството и леко постигане на всичките предстоящи цели.
  След като прочетох кой стои зад Блога за безопасност и здраве при работа, останах приятно изненадан и впечатлен от силната ти воля за постигане на толкова много разнообразни и полезни неща.
  Относно предоставения от мен материал “как сами да си изготвим
  инструкция за безопасна работа”:
  Тази тема съм я писал още през 2000 г. Тогава не можеше да се видят публикувани инструкции в интернет. От тогава до сега не съм я дописвал. Не съм и мислил за такова нещо и не желая тя да бъде представена в Блога (за да си спестя още куп определения от лица с ниско възпитание и култура) и още повече, че тя не съдържа пълния текст. Целта ми беше да установя контакт с теб и това вече е факт. Ползвай материала както намериш за добре – например като тема за разискване, но без да я представяш от мое име.

  Затова, че са ти откраднали написан материал и после публикуван под чуждо име – с това трудно ще се преборваш. Лично аз най-много съм страдал и продължавам да страдам от такива неща, щото става въпрос за стотици материали, най-вече като разработки предоставяни на предприятия.
  Колкото до мен вече имам достатъчно изграден авторитет и популярност като специалист по БЗР (от 1970 г. до сега 2010 г.) и нямам нужда от Д-р Паскалев да ме “представя”, а още повече от неговия колега Д-р Т. Иванов от София, който никога не ме е виждал и чувал.

  Относно Наредбата за
  служби по трудова “безопасност” и медицина за “здравето” при работа:

  Изготвил съм нов вариант, допълнен съобразно с множеството компетентно и конкретно предоставяни ми мнения и препоръки от колеги, работили и такива, които и сега работят в тази област, както и от работодатели. Предстои той да бъде огледан още един път съвместно. Нищо от становищата публикувани в Блога не ми бяха в полза освен това, че всички имаха мнение за нова Наредба. Ако и когато пожелаеш ще ти я предоставя само на теб. Но колеги напират проекто-предложението да бъде представено и в Блога, за което съм дал съгласие при условие това да стане не от мое име.

  Относно Наредбата за обучение и инструктажи:
  Общото ми мнение: има много недостатъци, но не рискувах да ги напиша подробно и обосновано. Единствено инж. Пламен Петков е написал становище добро по качество.

  Относно за нов Кодекс на труда:
  Сега на докторите Паскалев и Иванов им е крив пък КТ. В мненията им липсват познания на материята. Те вероятно са слушали много да се говори за необходимостта от нов КТ. Това е вярно, но причината не е за постигане на равнопоставеност между работодател и работещи (както те сочат). Да знаеш КТ е голяма работа.

  За съвета на Д-р Паскалев, че ежедневен инструктаж трябвало да се прави на работещите с електрокар и мотокар, когато превозват взривни материали или разтопен метал ще се въздържа да коментирам, защото такава дейност с електрокар или мотокар е просто недопустима.

  Предоставям ти телефона си: 0899 222 405.
  Винаги при необходимост с желание ще ти отговарям на въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа. Това все още ми е ежедневие, но не се оплаквам. Последните 2-3 години (до края на 2009 г.) работих в служба по трудова медицина в гр. Варна с трудов договор, осигуровки и отлично заплащане (както пишат в някои обяви). Поканен съм да продължа да работя и през тази година но нека малко да помисля и да си почина.
  Извинявай, че си позволих да се обръщам към теб на “ти”, но видях такова позволение направено към други лица.
  Аз също желая да си говорим и пишем на “ти”, освен при официална необходимост.

  С уважение: инж. М. Манолов

  Отговор