Азбестът – решения за безопасност

Cecil Beaton Photographs- Tyneside Shipyards, 1943 DB126“Professional Roofing”, Harry Dietz, march, 2007

Минали са повече от 12 години откакто Администрацията за професионална безопасност и здраве (OSHA) за последно е обновявала своите стандарти относно професионалното излагане на азбест. Скоро след това OSHA влезе във формално учредително споразумение с Националната асоциация за покривни работи (NRCA), ревизирайки стандартите, свързани с покривните работи. Въпреки че, тези стандарти са почти неизползвани, един кратък преглед на сферата на приложение на изискванията е подходящ, защото все още можете да откриете дейности, където присъства азбесто съдържащ материал.

За азбеста

Азбест в покривен материал може да бъде намерен в някои изграждащи покривни филцове, битумни елементи, азбесто циментови плочи, транзитиращи панели, асфалтови плочи, покрития, цименти, китове и замазки. Сигурният начин да кажем дали покривния материал съдържа азбест е да имаме мостра, анализирана от тестов източник. Покривните материали са подчинени на правилата на “OSHA” и “EPA” ако съдържат повече от 1 процент азбест. Азбестът се причислява или към ронливите (нецялостни), в смисъл, че може да се троши и да се разпространява във въздуха, или към неронливите (цялостни), означавайки, че влакната могат да бъдат капсулирани с някакъв вид свързващ агент като цимент или асфалт – това значително намалява вероятността от освобождаване на влакна и вдишване.

Повечето покривни материали съдържащи азбест се смятат за неронливи и цялостни. Азбестовите покрития, цименти и замазки бяха премахнати от регулаторната юрисдикция на ”OSHA” в съдебно дело на Апелативния съд през 1997 година, където бяха намерени азбестови влакна. В такива покривни продукти те никога не биха могли да се отделят във въздуха и да предизвикат опасност за дишането.

Практическо обучение

Спазването на стандартите на “OSHA” обикновено включва обучение на работниците, които ще отстраняват или контролират отстраняването на азбесто съдържащ покривен материал; контрол на въздуха или ограничаване на работна зона за излагане на азбест; използване на практики, ограничаващи счупване или смачкване на азбесто съдържащия покривен материал; осигуряване на подходящо почистване.

Покривни работници, които се занимават с отстраняване на азбесто съдържащ покривен материал трябва да имат най-малко осем часа практическо обучение върху трудовите норми и инженерен контрол; много от покривните контрактори провеждат това обучение в класна стая. Един супервайзор по отстраняването на азбесто съдържащ покривен материал, наричан също от “OSHA” компетентно лице – трябва да е преминал 40 часа одобрена от “ЕРА” азбесто тренировъчна програма и да посещава еднодневни годишни опреснителни тренировъчни сесии.

Компетентното лице прави предварителна първоначална оценка преди започването на всяка работа, включваща азбесто съдържащ покривен материал, с цел да определи възможното излагане на влиянието на азбест върху работниците. Оценката може да се базира на наблюдение на въздуха по време на работа на работниците с необходимата дихателна протекция и други лични предпазни средства. Въздушното наблюдение може да се прекрати, когато резултатите показват по-ниско ниво на азбест от разрешените от “OSHA” граници на излагане.

Една негативна оценка на излагане от компетентното лице означава, че излагането на азбест се очаква да бъде съществено под разрешените граници; то може да се базира на исторически данни от предишни операции на контрактора. Обективни данни от други контрактори или индустриални източници като NRCA също могат да се използват за създаването на оценка за негативно излагане. След като негативната оценка на излагане е направена се използват азбестовите стандарти за покриви; при липсата на предварителна оценка са валидни всички приложими правила.

Когато липсват специфични данни – например, стари олекотени циментови тераси с възможно вермикулитно съдържание или стари гипсови тераси (инсталирани преди 1990), които са били извадени, пробивани или повредени по друг начин – проверка на въздуха трябва да бъде извършена, за да се определят нивата на азбестово излагане при всяка отделна оценка.

Спазвайте ограниченията

Повечето азбесто съдържащи покривни материали се считат за съдържащи нормални строителни частици, които могат да бъдат разпространени във въздуха без специални ограничения. Въпреки това, локални правителствени и частни теренни оператори могат да внесат ограничения в работата с азбесто съдържащи покривни материали и да изискват разрешение и допълнителни такси за тяхното отстраняване и почистване. NRCA препоръчва вашата щателна проверка за такива възможности за допълнителни разходи.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.