Опасности при работа на покриви

Най-добрият начин да се предотврати падане от или пропадане през покрив е първо, човек да не се качва на него. Но все пак има работи, които трябва да бъдат свършени. Дори и в този случай може да се обмисли работата частично да бъде свършена без качване, например частично сглобяване на покривни елементи на земята.

Оценка на риска преди започване на работа

Трябва да се направи оценка на риска за цялата работа на покрива, преди започване на работата.

Трябва да бъде осигурено необходимото работно оборудване, да се вземат съответните предпазни мерки и да се въведе необходимата организация на труд, а работещите трябва да преминат ясен инструктаж и обучение.

Всички работи на покриви (включително и краткотрайните, които отнемат минути, а не часове), изискват внимателно планиране, за да се намали до минимум риска за работещите.

Какви са опасностите?

Падане от покрива (от височина)

При работа на плоски покриви работещите може да паднат:

• от ръба на самия покрив;
• от ръба, където се извършва работата;
• през отвори, процепи или неустойчиви капандури по покрива.

При работа на стръмен покрив работещите може да паднат:

 • от корниза;
 • при подхлъзване по покрива и от корниза надолу;
 • вътре в самия покрив;
 • от ъглите на покривните кулички.

Обезопасяването на ръбовете трябва да е достатъчно устойчиво за да предпази хората от падане. Колкото е по-дълъг наклона и колкото е по-стръмна страната, толкова по-устойчива трябва да бъде защитата по ръбовете. Електрическите платформи за достъп може да осигурят безопасно място на работа като алтернатива за работата на самия покрив. Те може да са особено полезни при кратковременна работа и по време на демонтиране, когато на покрива възникват дупки.

Трябва да се осигурят безопасни места за достъп, изход и работа. Тъй като плочите и керемидите не може да осигурят безопасна опора, може да се наложи използването на стълби за покрива или подобни съоръжения.

При работата върху огромни покриви на промишлени предприятия съществува риск от падане:

 • от ръба на покрива;
 • през дупки в частично завършен покрив;
 • през уплътнителните плоскости;
 • от водещия край, когато незащитените отвори са неизбежни;
 • от рамковата конструкция, когато се доставят покривните плоскости;
 • през неустойчиви или частично обезопасени отвори или покрития по покрива.

Неустойчиви покриви

Чупливият материал е този, който не осигурява безопасна опора на теглото на човек и носения от него товар. Много покривни конструкции са или може да станат чупливи.

Азбестовият цимент (който все още се среща, изостанал от времената, когато е бил разрешен), стъклената вата и пластмасата обикновено изтъняват с годините, а ламарината може да ръждяса.

Ламарината върху лошо ремонтираните покриви може да не е закрепена правилно. Покривите може да имат и неустойчиви места (като например капандурите), които също може да имат чупливи места, а те може да са само временно неустойчиви, особено по време на строителните работи.

Неустойчивият покрив не е безопасно място за работа и не трябва да има достъп до него без съответните предпазни мерки.

Падане на материали

Падащият предмет може да убие хора. От покрива нищо не трябва да се изхвърля. Трябва да се направи следното:

 • да се използват затворени улеи за отпадъци, или материалите да се пренасят до долу;
 • да не се натрупват материали, които може да паднат от покрива;
 • да се предотврати достъпа до опасни места под или близо до покрива;
 • да се използват мрежи, покрити подвижни мостчета или подобни защитни съоръжения;
 • да се спират падащи материали, които може да причинят нараняване;
 • където е възможно, да не се носят обемисти и тежки предмети по покривите;
 • да се осигури правилно съхранение на всички материали, особено при ветровито време.

Работа върху съществуващи покриви

Този вид работа включва инспектиране, поддръжка и почистване, както и подновяване, разглобяване, демонтаж. Не-специалистите, като чистачи, пазачи или мениджъри, често пъти се занимават с инспектиране и почистване. Тези дейности не трябва да се извършват без съответната оценка на риска, планиране, предпазни мерки и надзор.

Планиране на работата върху стари покриви

Работата по стари покриви изисква внимателно планиране, защото се налага:
• да се установят неустойчивите места по покрива;
• да се определят предпазните мерки;
• да се установи връзка с клиента (при необходимост);
• в някои случаи да се направи проучване на конструкцията; и във всички случаи
• да се извърши оценка на риска.

При планиране на ремонт, подновяване или демонтаж на покрив, трябва да се прецени как материалите да бъдат отстранени от покрива и как ще бъдат съхранявани. По време на демонтажа трябва има защита на работещите срещу падане. Много е важно да има безопасна система на работа при разрушаване или демонтаж на покриви и покривни материали.

Мерки за защита от падане от височина в строителството

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.