10 правила за безопасна употреба на третирани семена

Качествените семена се обработват с продукти за растителна защита, които позволяват ефективна борба с патогени и вредители във фаза покълване на семената и в началните стадии на развитие на растението.

При ползване на третирани семена обаче, земеделският производител трябва да бъде запознат как да сведе до минимум своята експозицията и тази на околната среда към продукта, използван за третиране на семената.

Всички важни указания за безопасна употреба на третираните семена са описани върху етикетите, поставени върху торбите със семена.

Изключително важно е преди работа с третирани семена да се прочете внимателно етикета!

Предпазни мерки за оператора и намиращите се наблизо хора

Ако не използва подходящи средства за лична защита, земеделският работник или хората, които го заобикалят, могат да влязат в контакт с продукта, използван за третиране на семената.

Основните пътища на експозиция, на които трябва да се обърне внимание при боравене с третирани семена и да се приложи адекватна защита, са следните:

  • Директно попадане върху кожата (длани, лице, ръце и т.н.)
  • Директно попадане в очите
  • Попадане в дихателните пътища (през носа и уста)

Например, контакт с продукта, използван за третиране на семената, може да се установи в случай, че се извършват операции със семената, без да се използват ръкавици, при докосване на очите с работната ръкавица, при вдишване или поглъщане на прах от третираните семена при тяхното изсипване и т.н.

Трябва да се избягва пренос на замърсяване, като не се пипат или използват с незащитени ръце предмети, които вече са били в контакт с третираните семена (например мръсни ръкавици, празни торби от семената, непочистена сеялка и т.н).

Десет правила за безопасна употреба

Безопасна употреба на третирани семена 1. Складиране
Третираните семена трябва да се съхраняват в обезопасен заключен склад, недостъпен за животни и неоторизирани лица. Складовите помещения трябва да са проветриви, сухи, без достъп на светлина и влага.
Премествайте внимателно торбите с третираните семена, за да се избегне олющването и абразията на семената.
Безопасна употреба на третирани семена 2. Обща подготовка
Преди да пристъпите към засяването, уверете се в правилното функциониране на сеялката, внимателно проверете калибрирането на разходната норма на захранването и засяването на семената.Прочетете внимателно всички указания на етикета!
Безопасна употреба на третирани семена 3. Дефлектори
При използването на пневматични сеялки, монтирайте специални допълнителни приставки, наречени дефлектори, за да намалите разпрашаването и емисията на прах, в който може да се съдържат остатъци от продуктите за третиране на семената.
Безопасна употреба на третирани семена 4. Преминаване през пътища
Ако по време на засяването трябва да се премине през обществени улици, спазвайте Закона за движение по пътищата. Препоръчва се пресичането и движението да става с празни кутии за семена на сеялката, за да се избегне разпиляване на третирани незасети семена.
Безопасна употреба на третирани семена 5. Зареждане на сеялката
При зареждане на резервоара на сеялката, използвайте подходящи средства за лична защита (очила, маска с антипрахови филтри, гащеризон, ръкавици и предпазни обувки) и внимавайте да не разпръсквате семена и прах в околната среда.Изпразнете торбите като внимавате вятърът да духа в гърба ви!
Безопасна употреба на третирани семена 6. Отваряне на торбите
Отворете торбите с обезопасен нож ако торбата не е пригодена да се отваря по лесен начин.
Избягвайте изтърсването на празната торба, за да ограничите преминаването на прах в разпределителните елементи на сеялката.
Безопасна употреба на третирани семена 7. Засяване
По време на засяването съблюдавайте правилното разпределение на семената (дълбочина на засяване, оптимално разстояние между семената, покриване на браздите) и носете подходящи средства за лична защита (ръкавици, предпазни обувки). Проверявайте дали всички семена са добре покрити в краищата на реда, където сеялката сменя посоката си.
Отстранете средствата за лична защита преди да се качите на трактора (ако тракторът е със затворена кабина).
Безопасна употреба на третирани семена 8. Почистване
След приключване на засяването почистете внимателно всички механични части на сеялката като носите подходящи средства за лична защита (очила, маска с антипрахови филтри, гащеризон, ръкавици, гумени обувки или ботуши).Измийте се добре след като почистите внимателно използваните средства за лична защита.
Поставете средствата за лична защита на подходящо място, недостъпно за неоторизирани лица за тяхната употреба.
Безопасна употреба на третирани семена 9. Остатъчни незасети семена
Неизползваните семена трябва да се поставят в подходящи контейнери или торби, за да може да бъдат съхранени за следващия сезон или да бъдат унищожени в съответствие с действащото законодателство.
Безопасна употреба на третирани семена 10. Управление на разливите и отпадъците
При случайно разсипване на третираните семена, веднага съберете разпръснатия материал в подходящи контейнери и предайте на лица със сертификат по Закона за управление на отпадъците като опасен отпадък.Носете подходящи средства за лична защита (очила, маска с антипрахов филтър, гащеризон, ръкавици).

Вижте още и:

Основни пропуски при работа с препарати за растителна защита

 

* Информационен материал на Синджента България ЕООД

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.