Безопасност на движението по пътищата – статистика 2019

В тази статия ще намерите най-интересните (или плашещи) статистики и информация, публикувани в Доклада за състоянието на безопасността на движението по пътищата.

Целта на доклада е да предостави информация в контекста на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 г. Той включва статистика и тенденции на пътнотранспортния травматизъм, влияещи фактори и области за въздействие.

Статистика за пътно-транспортните произшествия

По данни на МВР, през 2018 г. в страната са регистрирани 6 684 ПТП със 611 загинали и 8 466 ранени (6 478 леко и 1 988 тежко).

Загинали и ранени при ПТП през 2018 година

За сравнение през 2017 г. ПТП с пострадали лица са били 6 888 с 682 загинали, т.е. за 2018 г. се отчита намаление на ПТП с 204, а на загиналите със 71.

За 2018 г. броят на загиналите водачи на леки автомобили е най-голям – 208 или 66,03% от 315 загинали водачи и 34,04% от всички 611 загинали участници в движението по пътищата през 2018 г.

 • Загиналите през 2018 г. водачи на мотоциклети са 38, а ранените – 425.
 • Загиналите велосипедисти са 21, а ранените – 393.
 • Загиналите водачи на мотопеди са 6, а ранените – 97.
 • Загиналите водачи на товарни автомобили и влекачи са 24, а ранените – 274.
 • Загиналите водачи на ППС с животинска тяга са 4, а ранените – 27.

За първите шест месеца на 2019 г. има със 170 по-малко ПТП спрямо 2018-а година, но пък загиналите са със 7 повече.

Само през м. юни 2019 г. са станали 625 ПТП с пострадали лица,  загинали са 72 и са ранени 787 участници в движението по пътищата.

Териториално разпределение на ПТП

Най-много ПТП са настъпили на територията на ОД МВР Пловдив – 919, на СДВР – 798, и Варна – 728. По същия начин е негативната класация при загиналите.

На територията на ОД МВР София има сравнително малък брой катастрофи – 160, спрямо средното за страната (239). Затова пък броят на загиналите е по-голям и се нарежда веднага след Варна.

Основни причини за ПТП

Съгласно статистиката за 2018 г. най-вероятните причини за настъпване на ПТП се подреждат както следва:

 • Нарушение на водач: 6 470 ПТП (96,80% от всички 6 684 ПТП). През 2018 г. най-голям брой ПТП с нарушение на водача са настъпили по причина „скорост“ , следвани от „отнемане на предимство“, „неправилни маневри“, „управление от водач с концентрация на алкохол в кръвта и/или след употреба на наркотични вещества“, „неспазване на дистанция“.
 • Нарушение на пешеходец: 52 ПТП (0,78% от всички 6 684 ПТП).
 • Пътни условия: 25 ПТП (0,37% от всички 6 684 ПТП).
 • Техническа неизправност на ППС: 6 ПТП (0,09% от всички 6 684 ПТП).
 • Нарушение на пътник: 6 ПТП (0,09% от всички 6 684 ПТП).
 • Други причини: 125 ПТП (1,87% от всички 6 684 ПТП).

В доклада е направено уточнението, че тези статистически данни се характеризират с известна условност и причинно-следствената връзка между поведението на участниците в движението и настъпило ПТП се нуждае от допълнително изследване.

Тенденции

За периода 2011 – 2018 г. данните за ранените в Република България се променят разнопосочно, като е налице тенденция към увеличение до 2016 г., когато те достигат максимален брой от 9 374.

През следващите две години 2017 г. и 2018 г. общият брой на ранените намалява – през 2017 г. с 694 и през 2018 г. с 908 спрямо максимума за периода.

Загинали при ПТП от 2010 до 2018 година

И през 2018 г. се запазва тенденцията за по-голям брой ПТП в населените места спрямо ПТП в извън населените места.

В границите на населените места е и най-големият дял на ранените, но най-голям дял на загиналите се отбелязва по републиканските пътища.

Поведение на участниците в движението

Според данните на статистиката човешкият фактор е сред основните причини за настъпване на пътно-транспортни произшествия, като за 2018 г. голямата част от регистрираните ПТП в България са докладвани като настъпили вследствие на човешка грешка.

По изчисления на Европейската комисия, ако всеки водач на МПС проявява адекватно поведение – използва предпазен колан, спазва ограниченията на скоростта и правилата за движение, не шофира под въздействието на умора, стрес, разсейващи фактори, алкохол и/или наркотици, броят на загиналите по европейските пътища би намалял с над 12 000 души на година.

Основните групи нарушения в дейността на водача на превозно средство условно биха могли да се разделят на две:

Несъзнателни грешки

Тези грешки са свързани с недостатъчното ниво на определени качества от познавателната и/или психомоторната сфера на психиката на човек.

Те могат да бъдат:

 • грешки, продиктувани от отклоняване на внимание, ненавременни реакции, неосъзнаване или неразпознаване на опасността, пропускане на белезите или индикациите за опасността;
 • грешки, свързани с вземане на неправилно решение, поради незнание, неопитност или вследствие от стресова ситуация;

Съзнателни грешки

Това са грешки, при които е взето решение, при които водачът знае, че неговите действия могат да бъдат опасни за него и другите участници в движението, но не се съобразява с това. В основата на тези грешки са качества от личностната сфера на психиката, опита, знанията и уменията на водача.

От какво се формира поведението на водача

Умения на водача

В основата на несъзнателните и съзнателните грешки на водача са неговите възможности да бъде в съответствие с изискванията на дейността за управление на МПС – функция от неговата квалификация и личностни характеристики.

За получаването на най-значимата информация както за самото МПС, така и за пътната обстановка, от значение са качествата на познанията – теоретични и практически, в т.ч. и придобитият опит.

Не по-малко важни са и личностните характеристики на водача, които обуславят протичането на био-химичните процеси в тялото, особено в условията на силен стресор.

При управлението на МПС е особено важно и взаимодействието между така наречените централна и периферна част на зрителното поле. При начинаещи водачи това обикновено е информация от централното зрение с чести премествания и фиксации на погледа. С опита обаче, се наблюдава изместване в полза на периферното зрение.

Ситуационно състояние (нарушение в концентрацията)

Въпреки че няма точни данни за броя на произшествията, причинени от отвличане на вниманието поради стрес, умора, влошено здравословно състояние, външно разсейване или други причини, холандско проучване изчислява, че неизползването на мобилни телефони по време на управление на МПС би предотвратило близо 600 смъртни случая на пътя в Холандия само за една година.

Това важи еднакво за:

 • физическо разсейване (използване на една или две ръце от водача, за да отговори на повикване, да изпрати текстово съобщение, да промени радиостанцията, да се храни, пие или пуши);
 • визуално разсейване (когато водачът отмества поглед от пътя);
 • слухово разсейване (когато водачът чуе звънене на телефона, говори по телефона или с друг пътник);
 • психическо разсейване (когато водачът изпълнява две мисловни задачи едновременно или е под въздействие на силна умора);
 • моментното психическо и здравословно състояние на водача (като стрес от ежедневно натоварване, прием на определени медикаменти, здравословни проблеми и много др. които пряко влияят на концентрацията и реакциите).

Умората при шофиране е една от причините за стотици смъртни случаи всяка година.

Умората е причина за около 30% от тежките катастрофи. Тя може да е също толкова смъртоносна, колкото са и управлението на МПС след употребата на алкохол и/или наркотични вещества, и превишената/несъобразена скорост.

Умората е коварна, защото настъпва неусетно и често пъти водачът не осъзнава, че е твърде изтощен, за да шофира. Въпреки това, водачите следва да могат да разпознават дадени симптоми на умората и да преустановят шофирането преди да е станало твърде късно.

Постер и Toolbox Talk „Безопасно шофиране. Разсейване при шофиране“

Употреба на упойващи вещества

Употребата на алкохол и наркотични вещества е фактор за почти 25% от автомобилните инциденти в Европа, което води до загуба на около 9 000 живота всяка година.

Тези субстанции се абсорбират в кръвта бързо, засягайки тялото по много различни начини“

 • нарушават концентрацията,
 • намаляват видимостта,
 • отнемат от времето за реакция и от контрола на движенията;
 • могат да предизвикат еуфория и желание за поемане на риск;
 • отслабват мускулите на тялото, което води до по-тежки физически последствия при евентуално настъпване на ПТП.

Много водачи неправилно смятат, че са в безопасност когато шофират със съдържание на алкохол в кръвта, което е под законовата граница, но всъщност рискът от попадане в пътнотранспортно произшествие нараства пропорционално с абсорбираното количество алкохол.

Алкохолът пречи на мозъка да функционира пълноценно. Дори едно питие може да повлияе на способностите за шофиране.

Подходящо обезопасяване

Предпазните колани и системите за обезопасяване на деца са предпазни устройства, предназначени главно за предотвратяване или минимизиране на наранявания, причинени вследствие на катастрофа.

Те намаляват риска от нараняване с по-висока тежест, вследствие на пътно-транспортно произшествие.

Рискови възрастови групи (нови/млади/възрастни водачи)

С особеностите на развитието на психичните функции могат да бъдат обяснени и статистическите данни за съществуването на няколко пика на произшествията в автомобилния транспорт на ниво ЕС – при млади водачи на възраст 20-25 г., при начинаещи водачи и при възрастни водачи с дългогодишен стаж.

В световен мащаб ПТП са основната причина за смъртност сред младежите на възраст между 15 и 29 години. Процентът на смъртни случаи сред водачите на възраст между 15 и 24 години е два пъти по-висок от този сред поопитните шофьори. И рискът не е само за тях,

когато млад шофьор загива при катастрофа, загиват и други хора (средно 1,3 души).

Възрастните водачи

Около 13% от хората над 64 годишна възраст в България са шофьори, а според статистиката на регистрираните пътно-транспортни произшествия четири пъти е по-голяма вероятността те да загинат като водачи в инцидент на пътя.

До 50-55 годишна възраст нарастването на опасността от произшествия обикновено се компенсира със стажа (опита), но след тази възраст това е по-трудно.

Въпреки че няма специална уредба за участниците в движението по пътищата от тази възрастова категория, техните намалени физически способности изискват от тях да бъдат особено внимателни.

В европейски мащаб, честотата на смъртните случаи при водачите над 75 години е повече от 5 пъти по-висока от средната, а процентът им на наранявания е 2 пъти по-висок.

Какво още можем да намерим в доклада

След представениет статистически данни и тенденции, по-нататък в доклада можем да намерим информация, свързана със състоянието на пътната инфраструктура, контролната дейност и автомобилния парк, както и обобщен план за действие за подобряване на безопасността на движение по пътищата.

Чек-лист „Насърчавате ли безопасното шофиране?“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.