Безопасна работа и поддръжка на ръчни и преносими инструменти

Често приемаме ръчните електрически инструменти за не толкова опасни, особено ако се по-малки и ги използваме и у дома.  Знаете ли, обаче, че една четвърт от от трудовите злополуки с електрическо оборудване, са свързани с ръчни или преносими инструменти?

Обикновено, като се говори за преносими инструменти, се сещаме за електрически инструменти.

Преносимите инструменти могат да се задвижват не само от електрическа енергия, а и от пневматична, хидравлична или да се задвижват с гориво.

Ето някои примери за преносими инструменти:

 • ръчни електрически инструменти, например къртачи, бормашини, циркуляри и др.
 • ръчни пневматични инструменти, например чукове, къртачи и др.
 • ръчни хидравлични инструменти, например крикове, преси и др.
 • ръчни моторни инструменти, например моторни триони и др.

Къде има нормативни изисквания

Добре известно е, че когато се използват ръчни електрически инструменти, то тогава действа Правилникът за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

При използване на други инструменти общи насоки намираме в Наредба № 7/1999 г. По-конкретно в чл. 164 – Глава шеста. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ.

Забележка: Съгласно правилника „ръчни“ и „преносими“ електрически инструменти са две различни понятия, но за целите на статията ще ги ползваме като взаимозаменяеми.

Опасности и рискове при неправилна поддръжка

Неправилната поддръжка на ръчните инструменти е свързана с необходимост от бързо поправяне на инструментите, за да не прекъсва работата.

Понякога ремонтът се извършва с подръчни средства и материали. Най-често се наблюдава изолиране на електрическите проводници с изолационна лента или прикрепване на движещи се части с винтове. Или по-кратко казано, инструментите се използват на принципа „докато върши работа“ или „нали работи“.

Разглеждайки опасностите и рисковете, можем да ги разделим на следните групи:

Механични опасности и рискове:

 • Напукани или повредени режещи дискове при работа могат да се пръснат и частичките се превръщат в шрапнели, които могат да причинят различни по тежест наранявания на лицето, очите и тялото. Дори могат да причинят смърт.
 • Недобре центровани пробивни или режещи части могат да причинят различни по големина травми, прободни рани, порезни рани. Може да се стигне и до ампутация на пръсти.
 • Недобре закрепени предпазни капаци или други предпазни устройства дават фалшива сигурност на работещите и това е много по-опасно от пълната им липса.

Електрически опасности и рискове:

Поправените с изолираща лента захранващи проводници могат да причинят различни по сила токови удари и изгаряния.

Опасен циркуляр

Физични опасности и рискове:

Недобре поддържаните преносими инструменти генерират и повече шум, и по-силни вибрации.

Например, недобре заточена режеща част на инструмент поражда и по-силни вибрации.

Инструменти, които генерират по-силни вибрации, задължително създават и повече шум.

Инструменти, които генерират вибрации поради характеристиките и извършваната работа, са:

 • пневматични пробивни машини и къртачи,
 • ударни пробивни машини,
 • ръчни шлифовъчни машини,
 • чукове с вграден двигател,
 • моторни триони и др.

Проверките

Извършването на проверки за изправността на преносимите инструменти е не само пожелателно, но и задължително.

В Раздел ХIХ „Ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори“ от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V са описани както правилните начини за използване, така и задължителните проверки на ръчните електрически инструменти.

Съгласно чл. 416 задължение на работодателя е да определи едно или повече лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които извършват ежемесечни визуални проверки за изправността на ръчните електрически инструменти.

Тези проверки включват:

 • визуална проверка на здравината на корпусите;
 • изправността на изолацията на ръкохватките;
 • състоянието на захранващите кабели и
 • здравината на щепселните съединения.

Това, обаче, не означава, че самите работещи нямат задължение да извършват проверка на изправността на използваните ръчни електрически инструменти по този Правилник.

Съгласно чл. 413. преди започване на работа лицата, използващи ръчни електроинструменти, преносими лампи и трансформатори трябва да:

 •  извършват оглед на целостта на изолацията на инструмента и захранващия кабел и проверяват изправността им чрез пускане на празен ход;
 • освобождават работното място от странични предмети, пречещи на работата;
 • осигуряват достатъчно незаслепяващо осветление;
 • осигурят и проверяват средствата за индивидуална защита;
 • проверяват наличието на защитен кожух, обграждащ абразивните дискове.
 • оглед на целостта на изолацията на инструмента и захранващия кабел;
 • проверка на изправността на инструмента чрез пускане на празен ход;
 • проверка на наличието на защитен кожух, обграждащ абразивните дискове.

Накратко, за да сме спокойни, че инструментът няма да ни нарани, е необходимо да се извърщи проверка за наличието на всички предпазни елементи и тяхното правилно и добро закрепване, както и целостта на корпусите, използваните режещи елементи и т.н.

Заповед за определяне на лице, което да прави проверки на ръчните и преносими ел. инструменти и дневник

Що се отнася до хидравличните инструменти, от особена важност за безопасността на работещите е изправността на хидравличните маркучи. Преди всяко използване е необходимо маркучите да се проверяват за наличие на наранявания, прорези, пуснатини, износвания и всякакви други повреди.

От значение е да не се използват инструменти с дефектирали маркучи, които се намират по-близо до работещия или чиято повреда може да причини нараняване.

Рискове при извършване на поддръжка на инструментите

Дотук си припомнихме, какви могат да са рисковете при използване на неизправни ръчни инструменти.

За съжаление, самата поддръжка също не е безопасна дейност.

Рисковете при поддръжката на инструментите също са свързани с токови удари, ако не се спазват правилата по електробезопасност.

До тежки наранявания и дори смърт може да се стигне, ако инструментът не е изключен от захранването и не са взети предвид остатъчните енергии.

Например, ако има система под налягане, клапаните трябва да се обезопасяват преди започване на дейностите по поддръжка, за да не се задвижат движещи се части на инструмента. Случайно освобождаване на остатъчна механична енергия (пружини в инструмента) също може да доведе до задвижване на движещи се части.

По време на проверка на маркучи под налягане те не трябва да се докосват с ръце, дори и ръцете да са защитени с ръкавици. При прорези с диаметър до 1 мм и налягане над 70 бара може да се стигне до хидравлично инжектиране на масло, което може да доведе до тежко нараняване, ампутация на пръсти или смърт.

Самото масло в хидравличните инструменти може да бъде горещо и да причини различни по степен изгаряния, ако инструментът не е обезопасен преди извършване на ремонт.

В заключение

Преносимите инструменти са важен елемент в много видове дейности. Използването на изправни и добре поддържани инструменти е основен елемент за осигуряване на безопасна работа.

За безопасната работа на и с преносими инструменти е важно:

 • инструментите да се използват по предназначение
 • инструментите да се използват при правилните условия за експлоатация
 • да не се правят изменения в конструкцията на инструментите
 • да не се отстраняват предпазните елементи, както и в самите тях да не се правят изменения.

Работете безопасно!

* За подготовката на статията са използвани текстове от брошурата E-Facts 54 на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа „Безопасна поддръжка на преносими инструменти в строителството„.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения