Основни пропуски при работа с препарати за растителна защита

Настоящата статия е изготвена въз основа на данни от проведени проверки на Инспекция по труда в сектор Земеделие.

Ако обобщим установените нарушения

основните пропуски  при работа с препарати за растителна защита са :

* оценката на риска не обхваща опасностите от използването и работата с химични вещества и препарати за растителна защита;

* не се изготвят правила за осигуряване на ЗБУТ за отделните селскостопански дейности, като: извършване на растително защитни мероприятия, провеждане на жътвена кампания, напояване и др.;

* не се изготвят инструкции или указания за безопасна работа с използваните химични вещества и препарати;

* не се изготвят инструкции за безопасна работа за общите работници в зеленчукопроизводството;

* на лицата, определени и одобрени от санитарните органи да работят с фито фармацевтични препарати не се извършва ежедневен инструктаж преди работа за отровността на препаратите, начина на приготвяне и зареждане и за предпазните мерки при работа с тях;

* не се провежда ежедневен инструктаж по безопасност и хигиена на труда на лицата, работещи със силно действащи отровни вещества в оранжериите;

* не е създадена организация, работещите да получават необходимото обучение за използване на работното оборудване, в т.ч. и обучение за всеки възможен риск;

* липса на обозначение на съдовете за киселини, на контейнерите за торове, на резервоара зат в тях. а нафта и др. за вида на опасните химични вещества, които се съхраняват.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.