Безопасност при работа с киселинни и алкални акумулатори

При работи с постоянен ток, който се използва за инструменти или за аварийно осветление, вероятно има помещение в което се зареждат акумулаторите. Акумулаторите при зареждане отделят водород и той при смесването си с въздуха може да образува взривоопасна смес.

Вентилацията в помещенията за зареждане на акумулатори трябва да бъде такава, че да не позволява образуването на такава смес. Тъй като водородът е по-лек от въздуха, вентилационните отвори или колектори трябва да са към тавана и трябва да се вземат мерки срещу образуването на ‘джобове’ с водород.

Може да се наложи използването на принудителна вентилация. Трябва да се има предвид, че обикновените електромотори за вентилатори могат да причинят искри и по този начин да създадат опасност във взривоопасна атмосфера. Там, където е необходимо преди направата на такава вентилация, трябва да се търси съвет на експерт.

Електрическите връзки в зоната за зареждане на акумулаторите трябва да бъдат киселинно устойчиви и да не са закрепени към тавана, а към стените на около 1.80 т над пода, за да е сигурно, че са достатъчно под евентуалното натрупване на водород, при положение че има и съответна вентилация.

Пушенето и използването на открит огън в помещенията за зареждане на акумулатори трябва да бъде забранено, когато се извършват каквито и да е работи, които могат ла изискват някакъв източник на искри те трябва да се извършват под прякото наблюдение на компетентен човек. Това се отнася и за използването на ръчни лампи и инструменти, които не са абсолютно безопасни. За акумулаторите трябва да има налични и да се използват подходящи изолирани инструменти.

Накрая, оловно-киселите акумулатори съдържат сярна киселина, която сама по себе си е опасна и минималните предпазни мерки изискват употребата на подходящи ръкавици и защитни средства за очите, вани за очни промивки подходящ запас от дестилирана вола или солен разтвор трябва да са под ръка за незабавна употреба.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.