Безопасност в строителството: най-четените статии в Otgovori.Info

Тук съм събрала на едно място най-успешните и четени статии в Otgovori.Info за безопасността в строителството.

Те са свързани както с, да кажем, по-документалната част (въпреки че всеки документ на практика отразява нещо, което сме свършили, не трябва да го възприемаме като лист хартия за показване), така и с информация за предприемане на практически действия или пък основа за вземането на решения.

Документация

Каква документация по ЗБУТ да подготвим за строителния обект

Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството са различни термини

Образец на споразумение по член 18 от ЗЗБУТ за строежи

Примерен въпросник за инспектиране при пътно строителство

Съдебна практика: Граждански договор в строителството

Работа на височина

Места и дейности в строителството с риск от падане от височина

Безопасна работа на покриви

Падане от височина – колективни предпазни средства за защита

Рискови фактори

Рискови фактори за мускулно-скелетни смущения в строителството – част 1: Трудови злополуки и физическо натоварване

Рискови фактори за мускулно-скелетни смущения в строителството – част 2: Ергономия.

Разтворители – информационен лист за строителството

Разрешителен режим при разрушаване на сгради с азбестосъдържащи материали

Инструкции за безопасна работа

Моля, имайте предвид, че тези инструкции трябва да бъдат актуализирани за конкретния обект.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.