УЧАСТВАЙ БЕЗПЛАТНО В ОБУЧЕНИЕ

ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Вече сме обучили 225 лицаНашата цел: 300 обучени лица по осигуряване на здраве и безопасност при работа до края на 2017 г.

 

ПРОГРАМА

Нормативна база – общ преглед.

Права и задължения – работодател, орган по безопасност и здраве при работа, служба по трудова медицина, работещи.

Учредяване и работа на Комитет/ Група по условия на труд.

Инструктажи и обучения във фирмата.

Изисквания за оценка на риска, измервания на фактори на работната среда и програма от мерки.

Основна документация по ЗБУТ във фирмата.

В обучението могат да участват до двама представителя на една и съща фирма/организация. Обученията са насочени към представители от всички населени места в съответните региони. Участниците поемат сами разходите си за път и нощувки.

УЧАСТВАЙ

СОФИЯ


28.10.2016 – приключило

РАЗГРАД

Безплатно обучение по ЗБУТ в Разград
08.12.2016 – приключило

СОФИЯ

Безплатно обучение по ЗБУТ в София
27.01.2017 – приключило

ВРАЦА

Безплатно обучение по ЗБУТ във Враца
09.06.2017 – приключило

ВАРНА

Безплатно обучение по ЗБУТ във Варна

26.07.2017 – приключило

БУРГАС

Безплатно обучение по ЗБУТ в Бургас

11.09.2017 – приключило

СТАРА ЗАГОРА

Безплатно обучение по ЗБУТ в Стара Загора

27 октомври 2017

ЗАПИШИ СЕ

ПЛОВДИВ

Безплатно обучение по ЗБУТ в Пловдив

ноември 2017