Безплатно обучение по ЗБУТ в Стара Загора

На 27 октомври 2017 година в град Стара Загора ще се проведе петото за годината безплатно обучение по безопасност и здраве при работа. Обучението е с продължителност 6 учебни часа – от 10.00 до 15.30 ч.

Обучението се осигурява финансово само от екипа на Otgovori.Info, а помощ в организацията по осигуряване на учебната зала ни оказа Център за изпитване и европейска сертификация – Стара Загора, за което благодарим!


ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Нормативна база – общ преглед.
2. Права и задължения – работодател, орган по безопасност и здраве при работа, служба по трудова медицина, работещи.
3. Учредяване и работа на Комитет/ Група по условия на труд.
4. Инструктажи и обучения във фирмата.
5. Изисквания за оценка на риска, измервания на фактори на работната среда и програма от мерки.
6. Основна документация по ЗБУТ във фирмата.

Лектори: д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм

Място на провеждане: Стара Загора, Хотел Сити, бул. „Патриарх Евтимий“ 23


 

Нашата цел е да осигурим знания. При БЕЗПЛАТНО участие удостоверение не се предоставя!

Ако желаете да получите удостоверение, е необходимо заплащане на сумата от 50 (петдесет) лева без ДДС.

Абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА получават удостоверения БЕЗПЛАТНО.

Удостоверението отговаря на всички изисквания на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПРИКЛЮЧИ!

Вашият коментар