Безплатно обучение по ЗБУТ в Стара Загора

На 27 октомври 2017 година в град Стара Загора ще се проведе петото за годината безплатно обучение по безопасност и здраве при работа. Обучението е с продължителност 6 учебни часа – от 10.00 до 15.30 ч.

Обучението се осигурява финансово само от екипа на Otgovori.Info, а помощ в организацията по осигуряване на учебната зала ни оказа Център за изпитване и европейска сертификация – Стара Загора, за което благодарим!

Изтегли покана за обучението


ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Нормативна база – общ преглед.
2. Права и задължения – работодател, орган по безопасност и здраве при работа, служба по трудова медицина, работещи.
3. Учредяване и работа на Комитет/ Група по условия на труд.
4. Инструктажи и обучения във фирмата.
5. Изисквания за оценка на риска, измервания на фактори на работната среда и програма от мерки.
6. Основна документация по ЗБУТ във фирмата.

Лектори: д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм

Място на провеждане: Стара Загора, Хотел Сити, бул. „Патриарх Евтимий“ 23

Изтегли подробна програма на обучението


Нашата цел е да осигурим знания. При БЕЗПЛАТНО участие удостоверение не се предоставя!

Ако желаете да получите удостоверение, е необходимо заплащане на сумата от 50 (петдесет) лева без ДДС.

Абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА получават удостоверения БЕЗПЛАТНО.

Удостоверението отговаря на всички изисквания на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

За да се включите в обучението, е достатъчно да направите регистрация чрез следната форма:

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Желаете ли издаване на удостоверение?

Данни за фактура

Фирма:

Лице за контакт:

Телефон за връзка:

Електронна поща (e-mail):

Впишете три имена и длъжност на участниците в обучението (максимум двама от фирма):

Участник 1: Длъжност:
Участник 2: Длъжност:

След като получим заявката, ще Ви уведомим за потвърждаване на участието.

Вашият коментар