Курсовете BLS/AED на Европейския съвет по ресусцитация вече и в България

От няколко години след курсовете по първа помощ, които се провеждат под егидата на Европейския съвет по ресусцитация и все със съжаление откривах, че за България такива не са предвидени.

В края на миналата година, обаче, научих добра новина – вече и в България е възможно да преминеш курс и да получиш съответния сертификат, благодарение на усилията и постигнатото от Училище по първа помощ.

Впрочем, още по-радостно за мен беше потвърждението, че изборът ни за гост-лектори в обучението за напреднали тази година отново е правилен, защото именно г-жа Манушева от Училище по първа помощ ще бъде една от тях.

Веднага я потърсих за още информация и ето какво отговори тя на моите въпроси.

1.Какво представляват курсовете по BLS / AED на Европейския съвет по ресусцитация – за кого са предназначени и какво научават участниците? (забележка: BLS – Basic Life Support, AED – автоматичен външен дефибрилатор)

Марияна Манушева: Няма специфични изисквания или условия, за да се включи човек в курсовете по BLS/ AED на ЕСР. Те са предназначени за абсолютно всеки човек, независимо от неговата професия, образование и дори възраст.

Статистиката показва, че в света хората най-често загиват от внезапно спиране на сърцето и най-важното за тяхното оцеляване е свидетелите на инцидента да имат уменията да окажат първа помощ.

През този курс ежегодно преминават и много медицински специалисти, тъй като той е основа и се изисква за курсовете по ALS – Advanced Life Support.

Курсовете на ЕРС преминават по утвърдена програма, като участниците имат възможност да се подготвят предварително чрез онлайн обучение и да изтеглят ръководство в пдф формат, които скоро ще бъдат достъпни и на български език.

По време на присъствената част от курса, всеки участник преминава много пъти през практическо упражнение върху манекен под наблюдението на инструкторите.

За да получи сертификат, всеки трябва да премине теоретичен тест и да демонстрира адекватни умения за разпознаване на състоянието на безсъзнание и липса на дишане, обаждане на тел. 112 и правилно и ефективно извършване на обдишване и извънгръдни притискания и автоматична външна дефибрилация до пристигането на линейка.

Автоматичен външен дефибрилатор

2.Какви са изискванията към инструкторите и организаторите за провеждане на курсове с издаване на сертификат от Европейския съвет по ресусцитация, през какво преминахте? 

М.М.: По принцип, ЕСР е организация, в която членуват националните съвети по ресусцитация на страните от Европа. Всеки НСР на базата на изискванията на ЕСР развива своя система за провеждане на курсовете в съответната страна.

В България, за съжаление, няма такъв национален съвет, така че ние, с помощта на колегите от Сръбския съвет по ресусцитация започнахме провеждането на курсовете у нас.

За да стане инструктор към ЕСР човек трябва успешно да премине един специализиран курс. За да има право да се яви на курс за инструктори, трябва да получи препоръка от инструкторите си в предходния курс.

Ако премине успешно и този курс, трябва да се включи като кандидат инструктор в провеждането на няколко курса, преди да получи действителен статус на инструктор.

Оттук нататък е необходимо да води определен брой курсове и да се ресертифицира в определен период, за да поддържа статуса си активен. В нашия случай, обучението ни се случваше извън страната, което за няколко човека има и доста сериозен финансов аспект.

За да се провеждат курсове в дадена страна, обаче не е достатъчно само да има инструктори. Системата на ЕРС е сложна и изисква курса да има официален организатор, който има права да провежда курса в страната, директор на курса и определен минимум инструктори към съответния брой участници.

Изискванията за това са сериозни, с цел да се гарантира качеството на обучението и ЕСР да стои с името си зад него.

3.Лично аз с нетърпение очаквам обявяването на дата за подобен курс – кога ще започнат и къде да следим за да не го изпуснем?

М.М.: Всички дати за курсовете на ЕРС се обявяват на сайта на ЕСР (erc.edu) и всеки човек може да види датите и следвайки инструкциите да се запише.

В момента, първите курсове, които организираме в България са предназначени само за участници в конкретен проект с външно финансиране, но съвсем скоро ще има обявени дати и за други желаещи да преминат курса.

4. Могат ли вече фирми да Ви потърсят за такива корпоративни обучения?

М.М.: Да, разбира се. Ние работим с доста фирми, на които провеждаме ежегодно това обучение, като оттук нататък те ще имат възможност да избират и вариант с международно признат сертификат от ЕСР.

5. Могат ли участниците да надградят с още знания – планирате ли да организирате и следващи нива?

М.М.: В системата на ЕСР освен курса по BLS / AED има и курсове по ALS – Advanced Life Support и PALS – Paediatric Advanced Life Support, които обаче имат по-сериозни изисквания, за да се запише човек.

Обикновено тези курсове се преминават от медицински и други специалисти, най-вече работещи в спешната помощ. Засега от страна на нашата компания, ние предлагаме различни типове обучения, предназначени за различни групи хора, с различна продължителност и акцент.

6. Какви други фирмени обучения по първа помощ предлагате?

М.М.: За корпоративните клиенти предлагаме най-често Курс по първа помощ при животозастрашаващи инциденти на работното място, който се състои от 5 учебни часа и Основен курс по първа помощ на работното място, който е с продължителност 8 учебни часа.

За съжаление, доста често факторът продължителност е решаващ за избора на типа обучение, тъй като отделянето от работа за половин или цял ден на 10-15 работници не винаги е възможно.

В тези случаи предлагаме и вариант на практическо занимание по първа помощ от 1.5-2 часа, в което участниците имат възможност чисто практически да усвоят умения за първа помощ в най-критичните случаи.

7. Кажете няколко думи и за Фондация „Първите три минути“? 

М.М.: Фондация „Първите три минути“ е създадена през миналата година с идеята да работи за популяризиране и внедряване на съвременната първа помощ, базирана на наука, в България.

Едни от първите проекти на Фондацията бяха отбелязването на Световния ден на рестартирането на сърцето на 16.10.2018 г. и проекта „Стар акумулатор за нов дефибрилатор“.

В рамките на инициативата за събиране и предаване на стари акумулатори за рециклиране бяха събрани средства и беше дарен първия обществен автоматичен външен дефибрилатор във Физическия факултет на Софийския университет.

Фондацията също е оторизирания орган за осъществяването на курсовете на ЕСР в България.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.