Тест за нивото на емоционално прегаряне (burn-out)

Макар понякога професията на експерта по ЗБУТ да се приема за административна, всъщност тя е свързана с често взаимодействие с хора и то на различно йерархично ниво – работодател, ръководители, работещи. С този тест можете лесно да проверите в каква степен сте на „емоционално изгаряне“.

Въпросникът, който може да ползвате, е предназначен за диагностика на “синдрома на емоционално изгаряне”, възникващ у човека в процеса на изпълнение на различни дейности, свързани с продължителното въздействие на редица неблагоприятни стресови фактори.

Според автора (Б.Б. Бойко), емоционалното изгаряне е личностен механизъм на психологическа защита под формата на пълно или частично изключване на емоционалния отговор на определени психотравмиращи въздействия.

«Изгарянето» върши работа доколкото позволява на човек да дозира и икономисва своята енергия. От друга страна, обаче, «изгарянето» се отразява отрицателно на изпълнението на професионалните дейности и отношенията с партньори, клиенти и колеги.

Методика

Методиката позволява да се отделят следващите 3 фази в развитието на стреса: «напрежение», «резистенция», «изтощение».

«Напрежение»

 • Преживяване на психотравмиращи обстоятелства;
 • Неудовлетвореност от себе си;
 • Потиснатост;
 • Тревога и депресия.

«Резистенция»

 • Неадекватно емоционално реагиране;
 • Емоционална и нравствена дезориентация;
 • Разширяване на сферата на икономисване на емоции;
 • Редукция на професионалните задължения.

«Изтощение»

 • Емоционален дефицит;
 • Емоционална отчужденост;
 • Личностна отчужденост (деперсонализация);
 • Психосоматически и психовегетативни нарушения.

Инструкция за теста

Тестът се състои от 84 твърдения, за които трябва да прецените дали се отнасят до вас самия с отговор «да» или «не».

Ако във формулировката на твърденията става дума за партньори, то имайте предвид, че това са хората, с които си взаимодействате по време на работа, например пациенти, клиенти, колеги, ръководители, обучаващи се и други хора, с които ежедневно работите.

Прочетете изреченията и отговорете с «да» или «не», като си запишете отговорите.

 1. Недостатъците в организацията на работата постоянно ме заставят да нервнича.
 2. Днес съм доволен от своята професия не по-малко, отколкото в началото на кариерата си.
 3. Сгреших в избора на професия или профил на дейност (не заемам своето място).
 4. Безпокои ме това, че започнах да работя по-лошо (по-малко продуктивно, по-некачествено, по-бавно).
 5. Топлотата на взаимоотношенията с партньорите ми много зависи от моето настроение — добро или лошо.
 6. От мене като професионалист малко зависи благополучието на партньорите ми.
 7. Когато се върна от работа вкъщи, за известно време (2-3 часа) ми се иска да остана сам, никой да не общува с мен.
 8. Когато чувствам умора или напрежение, се старая по-скоро да реша проблема на партньора ми, за да прекратя взаимодействието.
 9. Струва ми се, че емоционално не мога да дам на партьорите си това, което изисква професионалния дълг.
 10. Моята работа притъпява емоциите.
 11. Уморен съм от проблемите на хората, с които се занимавам в работата си.
 12. Случва се трудно да заспивам поради преживявания, свързани с работата.
 13. При взаимодействие с партньори съм много напрегнат.
 14. Работата с хора ми носи все по-малко удовлетворение.
 15. Бих сменил местоработата си, ако ми се предостави такава възможност.
 16. Често ме разстройва това, че не мога да окажа на партньора си дължимата професионална пъддръжка, услуга, помощ.
 17. Винаги ми се удава да предотвратя лошото ми настроение да не влияе на деловите ми контакти.
 18. Много ме огорчава, ако нещо не върви в отношенията ми с деловите партньори.
 19. Толкова се уморявам на работата, че у дома се старая да общувам колкото се може по-малко.
 20. Поради недостиг на време, умора или напрежение често отделям по-малко внимание на партньора си, отколкото трябва.
 21. Понякога най-обичайните ситуации на общуване в работата предизвикват раздразнение.
 22. Спокойно възприемам обоснованите претенции на партньора.
 23. Общуването с партньорите ми ме кара да страня от хората.
 24. Като си спомня за някои колеги на работата или за партньори, ми се разваля настроението.
 25. Конфликтите или разногласията с колеги отнемат много сили и емоции.
 26. Все по-трудно ми е да установявам или да поддържам контакти с делови партньори.
 27. Обстановката на работата ми се струва много трудна, сложна.
 28. У мен често възникват тревожни очаквания, свързани с работата: нещо непременно ще се случи, как да не допусна грешки, ще успея ли да свърша всичко както трябва, няма ли да ме съкратят и подобни.
 29. Ако партньорът ми ми е неприятен, се старая да огранича времето на общуването си с него или му отделям по-малко внимание.
 30. В общуването си на работата се придържам към принципа: «не правиш ли на хората добро, няма да получиш зло».
 31. На драго сърце разказвам на семейството си за своята работа.
 32. Има дни, когато моето емоционално състояние влияе лошо на резултатите от работата ми (върша по-малко работа, снижава се качеството на работата ми, случват се конфликти).
 33. Понякога чувствам, че трябва да проява емоционална отзивчивост към партньора си, но не мога.
 34. Много преживявам своята работа.
 35. На партньорите в работата си човек отдава повече внимание и григи, отколкото получава от тях признателност.
 36. При мисълта за работата ми, обикновено почва да ме стяга сърцето, повишава ми се кръвното, почва да ме боли глава.
 37. Имам добри (напълно удовлетворителни) отношения с преките ми началници.
 38. Често се радвам, ако видя, че работата ми носи полза на хората.
 39. В последно време (или винаги) ме преследват неуспехи в работата.
 40. Някои страни (факти) в моята работа предизвикват у мен дълбоко разочарование и униние.
 41. Има дни, когато контактите ми с партньори протичат по-лошо от обикновено.
 42. Гледам на деловите си партньори по-лошо, отколкото обикновено.
 43. Умората от работата води до това, че се старая да намаля общуването си с приятели и познати.
 44. Обикновено покрай работата проявявам интерес и към личността на партньора си.
 45. Обикновено идвам на работа отпочинал, със свежи сили, в добро настроение.
 46. Понякога улавям себе си, че работя с партньорите си без чувство, без вдъхновение.
 47. По работа човек се среща с толкова неприятни хора, че неволно им желае нещо лошо.
 48. След общуване с неприятни партньори се влошава физическото или психическото ми самочувствие.
 49. На работа изпитвам постоянни физически или психологически претоварвания.
 50. Успехите в работата ме вдъхновяват.
 51. Ситуацията на работата ми, в която се оказах, ми се струва безизходна (или почти безизходна).
 52. Загубих покой поради работата.
 53. През последната година имаше жалба (жалби) по мой адрес от страна на партньора (партньорите).
 54. Удава ми се да си запазя нервите благодарение на това, че не взимам присърце много от случващото се с партньорите.
 55. Често пренасям отрицателни емоции от работата вкъщи.
 56. Често работя пряко сили.
 57. Преди бях по-отзивчив и внимателен към партньорите от сега.
 58. В работата с хора се ръководя от принципа: пази си нервите и здравето.
 59. Понякога отивам на работа с тежко чувство: как от всичко ми е дошло до гуша, не искам да виждам и да чувам никого.
 60. След напрегнат работен ден чувствам неразположение.
 61. Контингентът на партньорите, с които работя, е много труден.
 62. Понякога ми изглежда, че резултатите от работата ми не си струват усилията, които полагам.
 63. Ако ми беше провървяло с работата, бих бил по-щастлив.
 64. Отчаян съм от това, че имам сериозни проблеми в работата.
 65. Понякога постъпвам с партньорите си така, както не бих искал да постъпят с мен.
 66. Осъждам партньори, които разчитат на особено снизхождение, внимание.
 67. Най-често след края на работния ден нямам сили да се занимавам със задачите вкъщи.
 68. Обикновено очаквам работния ден по-скоро да свърши.
 69. Състоянията, молбите, потребностите на партньорите ми обикновено искрено ме вълнуват.
 70. Като работя с хора, обикновено се превръщам в екран, защитаващ от чужди страдания и отрицателни емоции.
 71. Работата с хора (партньори) много ме е разочаровала.
 72. За да възстановя силите си, често вземам лекарства.
 73. Обикновено моят работен ден протича спокойно и леко.
 74. Изискванията ми за изпълнение на работата са по-високи, отколкото се справям според обстоятелствата.
 75. Кариерата ми е успешна.
 76. Много нервнича за всичко, свързано с работата.
 77. Не искам нито да видя, нито да чуя някои от постоянните си партньори.
 78. Не одобрявам колеги, които напълно се посвещават на другите хора (партньорите), забравяйки за собствените си интереси.
 79. Умората ми от работата обикновено малко или никак не се отразява на общуването със семейството и приятелите ми.
 80. Ако ми се удаде случай, ще отделя по-малко внимание на партньора си, но така, че да не забележи това.
 81. Често в общуването с хора на работата ми нервите ми ме злепоставят.
 82. Загубих интерес към всичко (почти към всичко), което става на работата ми.
 83. Работата с хора повлия лошо на професионалните ми качества — озлобих се, станах по-нервен, емоциите ми се притъпиха.
 84. Работата с хора явно подрива моето здраве.

КЛЮЧ:

В съответствие с указанията по-долу направете следните изчисления:

 1. Определете сумата от баловете за всеки от 12-те симптома на «изгарянето», като отчитате коефициента, указан в скоби. Например, по първия симптом положителен отговор на въпрос №13 се оценява с 3 точки, а отрицателен отговор на въпрос №73 се оценява с 5 точки. Сумира се количеството точки и се определя количествен показател на изразеност на симптома.
 2. Изчислете сумата от показателите за симптомите на всяка от трите фази на «изгарянето».
 3. Съберете резултатите за трите фази, за да получите крайния показател на синдрома на «емоционалното изгаряне» (сумата от показателите на всички 12 симптома).

1-ва фаза: «Напрежение»

Преживявяне на психотравмиращи обстоятелства:
+1(2), +13(3), +25(2), -37(3), +49(10), +61(5), -73(5)

Неудовлетвореност от себе си:
-2(3),+14(2),+26(2),-38(10),-50(5),+62(5), +74(3)

Потиснатост:
+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5)

Тревога и депресия:
+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3)

2-ра фаза: «Резистенция»

Неадекватно емоционално реагиране:
+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5)

Эмоционална и нравствена дезориентация:
+6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), -78(5)

Разширяване на сферата на икономисване на емоции:
+7(2), +19(10), -31(20), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5)

Редукция на професионалните задължения:
+8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3), +80(10)

3-та фаза: «Изтощение»

Емоционален дефицит:
+9(3), +21(2),+33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2)

Емоционална отчужденост:
+10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10)

Личностна отчужденост (деперсонализация):
+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +72(2), +83(10)

Психосоматически и психовегетативни нарушения:
+12(3), +24(2), +36(5),+48(3), +60(2), +72(10), +84(5)

Анализ и интерпретация на резултатите

Преди всичко трябва да се обърне внимание на отделно взетите симптоми. Показателят на изразеност на всеки симптом се колебае от 0 до 30 точки:

 • 9 и по-малко точки – не е развит симптом,
 • 10-15 точки – започнал да се образува симптом,
 • 16 -20 точки – формирал се симптом.
 • 20 и повече точки – симптоми с такива показатели са доминиращи във фазата или в целия синдром на емоционално изгаряне.

По-нататъшна стъпка в интерпретирането на резултатите от въпросника е осмислянето на показателите на фазите от развитието на синдрома «бърн-аут» – «напрежение», «резистенция» и «изтощение». За всяка фаза е възможна оценка от 0 до 120 точки.

Съпоставянето на точките, получени за отделните фази, не е правомерно, не свидетелства за тяхната относителна роля или принос в синдрома, тъй като измеряемите в тях явления са съществено различни: реакция на вътрешни и външни фактори, прийоми на психологическа защита, състояние на нервната система.

По количествените показатели може да се съди само за това, доколко всяка фаза се е сформирала, коя фаза се е сформирала в по-голяма или по-малка степен.

 • 36 и по-малко точки – фазата не се е сформирала;
 • 37-60 точки – фазата е в стадий на сформиране;
 • 61 и повече точки – формирала се фаза.

Ако резултатите ви притесняват или не сте съгласни с тях, проверете вашето ниво на стреса и по този метод.

* Източник: Практическая психодиагностика. МЕТОДИКИ И ТЕСТЫ. 2001.

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📑 Всичко за стандарта ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове с възможност за преглед.

📹 Вижте нашето видео „Как психичното натоварване се превръща в психично напрежение“

Вижте още:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Тест за нивото на емоционално прегаряне (burn-out)”

 1. Докато направя този тест щях да заспя, а това значи трета фаза „изтощение“, нали?!

  Отговор
  • Има два варианта – или сте в чудесно състояние и не се нуждаете от подобни тестове или дори вече не се интересувате от своето състояние и сте във фаза „изтощение“ :)

   Отговор