Канцерогени на работното място – какво можете да направите

Преди време в един от епизодите на сериала „Моето име е Ърл“ гледах следната сцена: двамата герои бяха наети да помагат при премахването на строителни материали. Прахът се сипеше върху тях, а единият коментира:

„Какво толкова опасно му има на този азбест, вършим си работата, а нищо лошо не се случва“.

Подобна е ситуацията сред много български работодатели и работещи. Ако опасността не е очевидна и няма вероятност още на момента да се стигне до нараняване, то опасността не съществува.

Пиша това, защото в България има около 350 000 заболели от рак и нарастват всяка година.

Пиша го, защото често при извършване на одити по безопасност и здраве при работа, откриваме в информационните листове предупреждения за канцерогенни или мутагенни свойства, за които нито работодателят, нито длъжностното лице, нито работещите знаят.

След като не знаеш за съществуването на дадена опасност, не си предприел и никакви мерки за защита.

Затова реших да си поговорим за канцерогените и мутагените и първите стъпки за „разкриването“ им на работното място и мерките за защита. За целта ще се спрем на единия от двата нормативни акта, свързани с темата:

Наредба № 10 от 26 септемри 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.

Начините, по които можем да бъде изложени на въздействието на канцероген на работното ни място са два:

  • чрез използваните вещества/смеси или
  • чрез отделяни газове/аерозоли/прах като резултат на определен процес.

Поради големия обхват на темата, вторият начин ще разгледаме отделно в следваща статия. Като пример за такъв, може да се дадат аерозолите на асфалта (битума) при полагането му.

Дали сред използваните от нас вещества има канцероген?

Първата стъпка в това наше изследване на работното място, е да осигурим актуални информационни листове за всяко едно използвано от нас вещество/смес.

Ако не успеете да получите информационне лист,той не е актуален или не е пълен, потърсете допълнителна информация за веществото в базата данни на Европейската агенция по химикалите.

На мен лично ми се е случвало няколко пъти, когато подготвяме фирмено обучение за опасни вещества, в тази база данни да е отбелязана опасност, докато в информационния лист пише, че не се класифицира като опасно.

След като сме осигурили информационните листове, е време внимателно да ги прегледаме. Нужната ни информация се намира в раздел 2.

В този раздел от информационния лист за безопасност се описват опасностите от веществото или сместа и подходящата предупредителна информация във връзка с тези опасности.

Ако видите някъде класификация като канцероген или мутаген, това означава че работещите с този химикал са изложени на опасност, за която трябва да бъдат предприети мерки.

Важно! Наредба 10/2003 се прилага, когато се извършва работа с канцерогени или мутагени, класифицирани  в категория 1A (известно е) или (има данни да се предполага)!

Това не означава, че ако е категория 2, т.е. има частични данни да се предполага канцероген, трябва да не обръщаме внимание.

Често колегите търсят информация за опасностите и в раздел 3, който всъщност ни казва как се класифицират съставките, когато имаме смес. Това нас не ни интересува – интересува ни класификацията и опасностите на сместа като цяло.

Например, съгласно регламента CLP, ако сместа има канцерогенна съставка кат. 1А, която е  ≤ 0.1%, то самата смес не се класифицира като канцерогенна. По същия начин, ако има канцерогенна съставка с категория 2 и ≤ 1.0 % в съдържанието, отново сместа като цяло няма да е канцероген.

Мерки за превенция

Обикновено като се каже мерки и първата идея, която ни идва, е използване на лични предпазни средства. Това обаче е последната мярка, до която можем да стигнем, ако никоя от тези, които са по-високо в йерархията на превенцията не е успяла да предотврати или ограничи риска.

На първо място – проучете дали не може да се замени използвания химикал с друг. Потърсете алтернатива. Понякога силни биоциди са мутагени или тератогени, но със сигурност има и също толкова ефективни без тези опасни свойства.

След това – по какъв начин се стига до експозицията – не може ли да се „затвори“ процеса. Осигуряването на локална вентилация също е важен момент. Обърнете внимание, че смукателната вентилация на тавана на помещението или над работещия на практика не е подходяща мярка, тъй като докато газовете стигнат до нея, вече са минали през нивото на вдишване на работещия.

Т. нар. организационни мерки също са много важни – забраната за хранене на работното място, осигуряване на подходящи санитарно-битови помещения. Ако се касае за прах с канцерогенни свойства, почистване и изпиране на използваното облекло разделно и др.

Обучение и информираност

Работещите трябва да бъдат информирани относно опасните свойства, какви са последиците и как могат да се предпазят. В никакъв случай не трябва да се мисли в посока скриване на истината „за да не се плашат хората“ или „да нямат претенции“.

Каквито и мерки да предвидите, ако самите работещи не познават добре опасността, трудно ще ги мотивирате да спазват правилата.

Слагането на информационния лист в чекмедже или дори закачането някъде до работното място е само проформа спазване на едно нормативно изискване.

Отделете време за инструктаж, потърсете службата по трудова медицина или нас за провеждане на реално обучение, в което образно и достоверно да се разкаже за опасностите от неправилна работа, от хранене на работното място и друго поведение.

Канцерогените са химични агенти, които не миришат лошо, не „изгарят“, не дразнят очите или гърлото и хората по-трудно осъзнават грозящата ги опасност. Напомнете им за нея.

В кои случаи имаме задължения по Наредба 10/2003 г. за канцерогените и мутагените

Въпреки че пълното наименование на нормативния акт е Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа, тя не се прилага във всички случаи, в които на работното място има опасен химичен агент, класифициран като канцероген или мутаген.

Вижте във видеото кога за работодателя възникват задължения по тази наредба:

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно Онлайн обучение за безопасно съхранение и работа с опасни вещества – озвучен интерактивен модул, 35 минути
🔗 Kои са основните канцерогени на работното място
🔗 Защо използваните минерални двигателни масла са канцерогенни

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.