Българска фирма ще одитира по ЗБУТ Европейската комисия

През месец март 2011 г. международен консорциум, ръководен от българската ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД в партньорство с италианската сертифицираща организация РИНА СЪРВИСИС АД и гръцката компания ГЕНИКИ АД спечели търг и сключи договор с Главна Дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на Европейската комисия в Брюксел по Процедура № HR/R3/PR/2010/015 – “Assistance for ‘hygiene and safety at work’ compliance audits”. Договорът е с продължителност 4 години и ще обхване всички сгради и служители на Европейската комисия в Брюксел и Люксембург.

Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС. Тя изготвя предложения за нови европейски закони и се занимава с ежедневната работа по прилагане на политиките на Европейския съюз и разпределяне на средства на Съюза. Тя също така следи за спазването на европейските договори и закони.

Основната роля на консорциума, ръководен от Лот Консулт ЕООД, е да предостави техническа помощ на отдел HR.DS.6 за одити за съответствие по отношение на проверка на изпълнението и вътрешен одит на система за управление на безопасността и здравето на работното място, в съответствие с принципите и изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007.

Дейностите са в 2 раздела, основният от които обхваща техническа помощ при провеждане на „рутинни“ одити и одити за „рискови“ дейности. Тези одити ще включват степента на съответствие с правилата и разпоредбите относно безопасност и здраве на работното място. Вторият раздел на изпълнителя включва техническа помощ при провеждане на „специфични“ одити, които ще бъдат определени по време на поръчката.

Освен оценката на съответствието с изискванията на BS OHSAS 18001:2007, договорът изисква още и оценка на пожарната безопасност, безопасността на сградите и оборудването и дори безопасност на храните.

За четирите години на договора, консорциумът ще трябва да подпомогне извършването на одити по безопасност и здраве в 65 сгради на Комисията в Брюксел с площ 1 450 000 кв. м. и 26 000 работещи, единадесет сгради в Люксембург с 264 кв. м. площ и 4300 работещи и трите сгради на Службата за публикации със 700 работещи.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.