Как мебелите Rotafile спестяват до 70% от използваното пространство

Документите и съхраняването им са важна част от нашето ежедневие, а дори и елемент от стреса при работа. Всеки e преживял поне един път стресова ситуация, при която е бил под заплахата от изгубен документ или е трябвало за кратко време да открие нещо важно. Документите стават все повече, а мястото все по-малко. В този проблем ергономите намират нови решения с цел повишаване използваемостта на офисното пространство. Пример за това са мебелите Rotafile, които могат да „свият” използваното пространство буквално наполовина, вижте как: