КТД в производство на пиво става валиден за всички фирми от бранша

Разпрострян браншови договор в производство на пиво

Браншовият колективен трудов договор в пивоварния бранш става задължителен за изпълнение за всички фирми в отрасъла. Това означава, че няма значение дали има синдикална организация във фирмата, договореностите в браншовия … Чети нататък

Общо изявление на работодателските организации относно медицинските прегледи

Писмо на АОБР относно медицинските прегледи на работещите

Настоящето официално писмо е публикувано в сайта на Асоциацията на организациите на българските работодател (АОБР), която обединява Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена … Чети нататък

Информация за стандарта за службите по трудова медицина

Стандарт

Актуализация 25 май 2018 г.: На Вашето внимание публикуваме и нови документи, които достигнаха до нас: Версия на стандарта от 16 май 2018 г. Становище на Асоциация на индустриалния капитал … Чети нататък

Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали – Пловдив, 10-11.05.2018

Обучение по безопасност и здраве при работа в Пловдив

Ето че дойде време и за нашето първо обучение по здравословни и безопасни условия на труд за напреднали в топлия Пловдив. Обучението е предназначено за хора с опит, които искат да получат по-задълбочени знания, както и да навлязат в нови теми.

Специално за Пловдив имаме двама гост-лектори с нестандартни теми, които си струва да чуете, защото тези теми обхващат важна част от нашата работа, а често са пренебрегвани.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Обучения по ЗБУТ от Otgovori.Info през април. Местата са ограничени!

Обучения по ЗБУТ

През месец април предвиждаме три обучения, две от които в Пловдив (безплатно и средно ниво) и една допълнителна дата в София за напреднали.

Програмите на обученията за Пловдив са актуализирани, така че дори да сте били на безплатното ни обучение през 2017-а година отново има какво да научите, а за средното ниво сме подготвили интересни теми, които трудно ще срещнете в друго обучение.

Изберете вашето обучение:

Безплатно обучение в Пловдив на 19 април

Обучение по ЗБУТ средно ниво в Пловдив – 20 април

Обучение по ЗБУТ за напреднали в София – 24-25 април