Напо се включва във Визия Нула

НАПО промотира „Визия Нула“

„Визия нула“ (Vision Zero) е кампания, която беше стартирана в Сингапур от Международната асоциация за социална сигурност (ISSA) по време … Още