Kвоти за хора с увреждания – задължения на работодателя

Квоти за хората с увреждания

Поради актуалността на темата, публикуваме и тук разработената от нашия екип за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА процедура по изпълнение на новите изисквания на Закона за хората с увреждания. Въведение От … Чети нататък

Как се попълва производствена характеристика

Как се попълва производствена характеристика

Попълването на производствената характеристика може да бъде приключение, затова реших да споделя малко опит с вас. Бланката на производствената характеристика  е утвърдена със Заповед № РД от 21.10.2008 г. за … Чети нататък

Дава ли становище СТМ след решение на ТЕЛК

становище на СТМ

Има ли право службата по трудова медицина да дава становище относно трудоустрояването на лице с решение на ТЕЛК? През последните месеци колеги търсят помощ от нас във връзка с предписания … Чети нататък

Всичко за закрилата при уволнение по чл. 333 КТ на трудоустроени и/или боледуващи лица

ТЕЛК

В тази статия ще научите в кои случаи на уволнение на трудоустроен или боледуващ работник е необходимо да се иска разрешение от инспекция по труда, кои са болестите, при които … Чети нататък

Ръководство за определяне на места за трудоустрояване – актуализирано

Определяне на места за трудоустрояване

В тази статия ще намерите ръководство стъпка по стъпка за изпълнение на задължението ежегодно да се определят места за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. Нормативни документи, касаещи определяне места, … Чети нататък