Марли Матлин за Международния ден на хората с увреждания

3 декември е обявен от Генералната асамблея на ООН през 1992 г. за Международен ден на хората с увреждания

Държавите – членки на ООН и международните организации са призовани да честват Деня на хората с увреждания и да провеждат различни мероприятия за интеграцията им в обществото.

Денят всяка година преминава под определено мото. Тази година то е „Овластяване на хората с увреждания и техните общности по света“ .

ОщеМарли Матлин за Международния ден на хората с увреждания

Законодателни несъответствия спъват работата на службите по трудова медицина

Проблемът в законодателството е, че службите по трудова медицина нямат никакви реални права да променят нещо. А и работодателят няма правни механизми да накара работника си да отиде на лекар или на ТЕЛК.

Нина Гевренова е главен асистент в катедра „Трудово право и обществено осигуряване“ в Юридически факултет на СУ „Климент Охридски“. Завършила е право в Алма матер. Има защитена дисертация и е доктор по право.

ОщеЗаконодателни несъответствия спъват работата на службите по трудова медицина