Марли Матлин за Международния ден на хората с увреждания

3 декември е обявен от Генералната асамблея на ООН през 1992 г. за Международен ден на хората с увреждания

Държавите – членки на ООН и международните организации са призовани да честват Деня на хората с увреждания и да провеждат различни мероприятия за интеграцията им в обществото.

Денят всяка година преминава под определено мото. Тази година то е „Овластяване на хората с увреждания и техните общности по света“ .

ОщеМарли Матлин за Международния ден на хората с увреждания