Регистър на трудовите злополуки

Регистър на трудовите злополуки

Съгласно чл. 14. от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки осигурителят (работодателят) трябва да поддържа регистър … Още