Четири причини за падане от стълби и как да ги предотвратим

Стълбата е често използвано оборудване, но:

 • при използване на стълба, широчината на работната зона е доста ограничена;
 • времето, необходимо за преместване и нагласяне на стълбата, често се подценява при планиране на работата;
 • работните пози на човек при работа върху стълба често са неудобни.

Поради ограниченията и подценяването на опасността, паданията от стълби са едни от често случващите се злополуки. В тази статия ще разгледаме четирите основни причини за падане и какви мерки предвижда нормативната база и добрата практика, за да предотвратим падането.

Причина № 1
Нестабилност, подхлъзване или падане на стълбата

За да не се стига до падане поради нестабилна стълба или падане заедно със стълбата, преди да започнем работа, трябва да се уверим, че тя е поставена на стабилна и равна основа и е добре укрепена.

Ако използваме стълба в коридор, в близост до незаключени врати и други места, където може да бъде блъсната или съборена от преминаващи хора или превозни средства, е необходимо да вземем мерки за предотвратяване изблъскането на стълбата чрез ограждане, предупредителни надписи и табели, организиране на охрана и др.

Правилно поставяне на стълбаПравилното поставяне на еднораменна стълба по правилото на лакътя (заставайки “ребром” до стълбата от страната на изкачване и поставяйки свита ръка в хоризонтално положение, лакътят да опира в стълбата) ще предотврати плъзването й надолу или обръщането й.

В Наредба № 7/23.09. 1999 г. и ръководствата за добра практика посочват още следните изисквания, свързани със стабилността на стълбите:

 • Трябва да предприемем мерки за приплъзване на опорите по време на използване като закрепим страничните им греди при или в близост до горните и/или долните им краища чрез приспособление срещу приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление.
 • При невъзможност да предовратим изблъскването на стълбата чрез ограждане и предупреждения, да осигурим втори човек, който да пази и/или придържа основата на стълбата, за да може работата да бъде извършена в пълна безопасност.
 • Когато използваме единична стълба, да осигурим стабилна горна опора. Не можем да използваме за горна опора прясно боядисани или заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, мачти, стълбове, ъгли на сгради, тръби и др.
 • Когато използваме единична стълба сдължина по-голяма от 3 m, да я закрепим срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването й.

Примери за стабилизиране на еднораменна стълба

Причина №2
Счупване на стълба

Мерките, които можем да предприемем, за да предотвратим падане вследствие на счупване на стълба за свързани с нейната изправност, правилно съхранение и използване, например:

 • Да предпазваме преносимите метални стълби от корозия, като нанасяме предпазно покритие един път годишно.
 • Да съхраняваме преносимите стълби по начин, който ги предпазва от механични повреди и неблагоприятни атмосферни условия.
 • Преди започване на работа да проверяваме за дефекти.
 • Преди използване да тестваме стълбата на статично натоварване 1,2 kN (122 кг.), приложено към едно стъпало, намиращо се в средата стълбата.
 • Да не превишаваме максимално допустимите стойности на носимост на стълбата.
 • Никога да не използваме дървена преносима стълба с наличие на пукнатини.
 • Да не удължаваме стълба, ако това не е предвидено от производителя.
 • Ако използваме единична стълба с дължина, по-голяма от 5 m, да вземем мерки срещу деформиране (например чрез подпиране в средата).
 • Да използваме стълби, които съответстват по дължина и конструкция на височината на работното място.

Преди всяко ползване е необходимо да направим оглед за пукнатини, сцепване, нащърбявания, изкривявания, корозия и липсващи части.

Причина № 3
Подхлъзване на работещия на стълбата

За да се предпазим от това е необходимо да следваме следните правила:

 • Да носим противоплъзгащи обувки, почистени от кал и др.
 • Да не се качваме през две стъпала.
 • Никога да не оставяме инструменти или материали на стъпалата на стълбата.
 • Никога да не използваме мокри, омаслени или обледенени стълби.
 • Ако работим на височина по-голяма от 3 м. от основата на стълбата, задължително трябва да използваме предпазен колан, закрепен към здрава и сигурна конструкция.
 • Никога не трябва да заставаме върху стълба на един крак, докато другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет.

Правилно използване на стълба

Причина № 4
Протягане извън зоната на обсег

За да не загубим равновесие докато работим на стълба, е необходимо да правим следното:

 • Да спазваме правилото за „трите опорни точки”.
 • Да държим тялото си центрирано на стълбата („токата на колана“ да не излиза извън рамките на страниците)
 • Ако искаме да достигнем до определена точка, която е извън зоната на нашия обхват, да не се накланяме странично, а да преместим стълбата. Никога не трябва да се протягаме на повече от една ръка разстояние.
 • Да не подхвърляме ръчни електрически инструменти и др. на лице, намиращо се на стълба.

Въпросник на ИТ „Преносими стълби“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.