Правила за безопасна работа с циркуляри

Знаете ли, че 65% от работниците, които са претърпели злополука при работа с циркуляр, свързани с порязване или отрязване, са останали трайно инвалидизирани?

Злополуките могат да бъдат свързани със:

 • смачкване;
 • порязване или отрязване;
 • захващане и увличане;
 • удар изхвърлени части от машината или от материала.

Затова в тази статия ще припомним някои основни правила при работа с циркулярни машини.

Правила при работа с циркуляр за надлъжно рязане

 • Предпазните ограничителни устройства трябва да са в изправност и затворени.
 • Разклинващият нож да се регулира на необходимото разстояние, добре да се затяга и да бъде устойчив.
 • Работната площадка да бъде почистена от отпадъци и излишни материали.
 • Трионите да нямат пукнатини, а тези с твърдосплавни пластини на зъбите да имат здрава спойка.
 • Затягащата гайка на триона да се завива в обратна посока на въртенето на триона, за да не се самоотвива през време на работа.
 • Гайката да не бъде износена и да се затяга с изправни инструменти.
 • Подаването да бъде с постоянна скорост без тласъци, а при материали с недостатъци гнилоти, чепове и пукнатини – скоростта да бъде по-малка.
 • Подаването да бъде успоредно на направляващата линия, в противен случай трионът затяга в материала, деформира и материалът може да бъде върнат обратно.
 • Подаването трябва да бъде успоредно на плота, като не се повдига предният край, за да не се получат удари и връщане на материала.
 • Дължината на разкроявания материал трябва да бъде такава, че предният край да се поема от работника, преди да е разбичен задният край.
 • За да не се доближават ръцете на работника в опасна близост до триона, при разкрояване на къси детайли или на задният край на дълги материали да се използват тласкачи за
  придвижване на материала.
 • След изключване на машината въртящият се циркулярен трион не трябва да се спира чрез странично притискане с дървени парчета.
 • При циркуляра с валово подаване трябва да се разбичват две дъски едновременно, поставени една над друга. Трионите трябва да бъдат с еднакъв диаметър. След като дъските се
  поемат от подаващите валове, не трябва да се изместват странично.
 • Не се подава по-тънка дъска, докато обработваната подебела не е излязла от предните подаващи валове.
 • По време на рязането подвижният нож не трябва да се измества, а подаващите валове не трябва да се повдигат.

Правила при работа с циркуляр за напречно рязане

Циркуляр за напречно рязане

 • Да се провери изправността на предпазните устройства преди започване на работа.
 • Трябва да се работи с триони, които имат прави зъби с косо заточване, без пукнатини и други дефекти.
 • Работникът, обслужващ циркуляра, не трябва да застава срещу циркулярния трион, а странично от него на разстояние 300-400 mm. Изходното положение на триона да бъде 50 mm зад направляващата линия, а материалът се придвижва и установява на плота само при изходно положение на триона.
 • По време на работа материалът се притиска към направляващата линия с лявата ръка странично от триона на разстояние 400 mm.
 • При разкрояване на материала отпадъчните парчета в зоната на триона не трябва да се почистват с ръце, а да се премахнат с други подръчни средства при изходно положение
  на триона.
 • Прорезът на плота за придвижване не трябва да бъде по-широк от 10 mm, за да не се заклинва трионът в него от попаднали парчета.
 • На циркуляра трябва да се работи внимателно, като скоростта на подаване на триона е равномерна, без тласъци.
 • Смазването на машината и регулирането трябва да стават при изключен електродвигател и трионът да не се движи.
 • Обезопасяването и правилата за безопасна работа на форматния циркуляр е както при другите циркуляри.

Ако ви трябват инструкции за безопасна работа, изготвени в съоъветствие с нормативните изисквания за съдържание, то ще ги намерите при нас в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Ето какви инструкции имаме:

Инструкция за безопасна работа с акумулаторен циркуляр
Инструкция за безопасна работа с ръчен циркуляр
Инструкция за безопасна работа с ръчен циркуляр с двоен лазер
Инструкция за безопасна работа с мобилен циркуляр
Инструкция за безопасна работа с бензинов циркуляр
Инструкция за безопасна работа с отрезна машина за рязане на строителни материали (циркуляр за строителни материали)
Инструкция за безопасна работа с циркулярен трион с маса

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.