Нашите клиенти са водещи фирми в областта на ЗБУТ!

Обучения по ЗБУТ

 • „Агротайм“ ООД
 • „Амилум България“ ЕАД
 • „Асарел-Медет“ АД
 • „Аурубис България“ АД
 • „Балканфарма Дупница“ АД
 • „БАСФ“ ЕООД
 • „Благоевград БТ“ АД
 • „Бони Холдинг“ – Ловеч
 •  Българска национална телевизия
 •  Българско национално радио
 • „Българска роза Севтополис“ АД
 • Девня Цимент
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
 • „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД
 • „Елаците Мед“ АД
 • „Енергомонтаж ВЕЦ“ АД
 • „Златна Панега Цимент“ АД
 • „Идеал Стандарт – Видима“ АД
 • “ Каолин“ АД
 • „М и М Милицер и Мюнх БГ“ ООД
 • Община Дупница
 • „Планекс Холдинг“
 • ,,Пътища и съоръжения“ ЕАД
 • „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
 •  Солвей Соди
 • „Софарма Трейдинг“ АД
 • „Техкерамик-М“ АД
 • „Топлофикация София“ АД
 • „Филкаб“ АД
 • „Щека Електроник България“ ЕООД

Обучения по ергономия

 • „АК Магнит“ АД
 • „Идеал Стандарт – Видима“ АД
 • „Карлсберг България“ АД
 • „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД
 • „Монтюпе“ ЕООД
 • „Пи Пи Ди България“ ЕООД
 • „Сенсата Технолоджис България“ ЕООД
 • „Шнайдер Електрик България“ ЕООД
 • „Балканфарма-Дупница“ АД
 • Сенсата Технолоджис България
 • СКФ Берингс България ЕАД
 • Строително Оборудване ЕООД, Хускварна

Обучения за ОХВС

 • „Амер Спортс България“ ЕООД
 • „Балканфарма Дупница“ АД
 • „Геотрейдинг“ АД
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
 • „Елаците-Мед“ АД
 • „Карсистем БГ“ ООД
 • „Контур Глобал Оперейшънс България“ АД
 • „Лазурит 94“ АД
 • „МВМ“ ООД
 • „Мини Марица Изток“ ЕАД
 • „Мелексис България“ ЕООД
 • „Сириус Стар БГ“ ЕООД
 • „СКФ Берингс България“ ЕАД
 • „Софийска вода“ АД
 • „София-БТ“ АД
 • „Шенкер“ЕООД

 ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ

Оценка на безопасността на съхранението на ОХВС

 • „Амер Спортс България“ ЕООД
 • „Аквахим“ АД
 • „Биоком Трендафилов“ ЕООД
 • „Спортпром Шус“ ООД
 • „Техногипс“ ЕАД
 • „Весерай“ ООД
 • „Изола – Петров“ ЕООД
 • „Техкерамик-М“ ООД
 • „Квантум Профайлс“ АД
 • „Лазурит 94“ АД
 • „Карсистем БГ“ ООД
 • „Техносим“ ЕАД
 • „Технопанел“ ЕАД
 • „Аквахим“ ЕООД
 • „Шенкер“ ЕООД
 • „КВТ Констракшън“ ЕООД

Други проекти

 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД – изготвяне на чек-листове за оценка на съответствието с нормативните изисквания по безопасност и здраве при работа
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД – изготвяне на оценка на риска за ограничени пространства
 • „Кей енд Ес Енерджи“ ЕООД – изпълнение на проект „Analysis of HSE requirements of TCM Conract Bulgaria“
 • „Монтажи Варна“ АД – Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност по схема „Безопасен труд“
 • „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД – ергономична оценка
 • Технопанел“ ЕАД – изготвяне на оценка на риска и правила за предпазване от експлозия.
 • „Захарни изделия – Варна“ ЕООД – консултантски услуги по здравословни и безопасни условия на труд.
 • СайтГраунд Хостинг ЕООД – индивидуално обучение по ЗБУТ и консултации
 • „Балканкар ЗПДЕА Г. Костов“ АД – оценка на съответствието с нормативните изисквания, консултации и изготвяне на препоръки за подобрения
 • „ВЕСТАС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – оценка на съответствието, оценка на риска, разработване на документация и подготовка за одит
 • „Феникс Тракс“ ООД – одит по ЗБУТ и консултации
 • „Еником-С“ ООД – оценка на съответствието и обучение по първа долекарска помощ
 • „Енел Грийн Пауър България“ ЕАД – оценка на съответствието, консултации, разработване на документация, изготвяне на регистър на приложимите нормативни изисквания
 • „О енд М Симонфелд“ ЕООД – оценка на съответствието, консултации, разработване на документация
 • „Екстрапак“ ООД – одит и консултации по ЗБУТ
 • „Фаворит София“ ЕООД – одит и консултации по ЗБУТ
 • „Бонд 2005″ ЕООД – одит, разработване на документация, консултации
 • „Архидея България“ ЕООД – одит, разработване на документация, консултации
 • „Топес“ ООД – одит, разработване на документация, консултации
 • „Далкия Енерджи Сървисиз“ ЕАД – одит по безопасност и здраве при работа в обект „Мол София“

 ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ