Признаване на професионално заболяване КОВИД-19

Съгласно чл. 2., ал. 2 на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на осигурения.

В тази връзка ТП на НОИ са уведомени, че е допустимо да се подават документи за разследване на професионално заболяване КОВИД-19.

В следващите редове можете да се запознаете с реда за стартиране на процедурата.

САМО ЗА РАБОТЕЩИ В ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С ДОКАЗАН ВИРУС ИЛИ СПЕШНА ПОМОЩ: ЛЕКАРИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, САНИТАРИ

ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА Е ДОКАЗАНО С ТЕСТ И ДА ИМА ИЗДАДЕН БОЛНИЧЕН С КОД ПО МКБ-10 „U07.1 КОВИД-19 вирусът е идентифициран“

Съобщаване на съмнение за професионална болест

При установяване на заболяване, за което се предполага, че е предизвикано от условията на труд, практикуващите лекари и лекари по дентална медицина изпращат БЪРЗО ИЗВЕСТИЕ по образец до:

 • ТП на НОИ по постоянен адрес на заболялото лице;
 • осигурителя (предприятието), където лицето работи в момента.

Бързото известие се изпраща по куриер!

Необходими условия за съобщаване на съмнение за професионална болест:

 • предполагаема връзка на болестта с условията на труд на лицето като резултат от извършване на насочена професионална анамнеза, включваща прецизиране на професионалния маршрут на пациента, уточняване продължителността на трудовия стаж по професии, на рисковите фактори на работните места и трудовите процеси, на наличието на синергично действащи рискови фактори;
 • потвърдени клинични прояви на болестта чрез параклинични методи;
 • поставена окончателна диагноза въз основа на подробна медицинска анамнеза, проведените параклинични диференцирани изследвания – тест за КОВИД 19;
 • кодиране на болестта по основен етиологичен фактор съгласно Списъка на професионалните болести;
 • кодиране на клиничните прояви на болестта, съгласно МКБ-10;
 • надлежно попълнена информация в образеца на бланка “Бързо известие”.

Документи, предоставяни от осигурителите:

 • документи за трудов, служебен и осигурителен стаж;
 • длъжностна характеристика;
 • производствена характеристика за настоящата и/или предходна длъжност;
 • здравно досие;
 • оценка на риска;
 • становище от службата по трудова медицина;
 • други документи, изискани от комисията в зависимост от конкретния случай – потвърдени клинични прояви на болестта чрез параклинични методи;поставена окончателна диагноза въз основа на подробна медицинска анамнеза, проведените параклинични диференцирани изследвания – тест за КОВИД 19;болничен лист за временна неработоспособност.

Извънредният код МКБ-10 „U07.1 КОВИД-19 вирусът е идентифициран“ се назначава при диагнозата на заболяването, потвърдена от лабораторни изследвания.

Препоръчително е да се съберат всички документи, за да не се чака от останалите институции – РЗИ, СТМ и да се предоставят в НОИ.  ТП на НОИ са уведомени и имат готовност.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Заповед за изпълнение на мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19
🔗 ДАМТН публикува информация за личните предпазни средства срещу COVID-19
🔗 Биологични агенти – задължения на работодателите

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Признаване на професионално заболяване КОВИД-19”

 1. Значи лекарите по УНГ, ЛЧХ, Лични лекари и други дето работят с устите и носовете на хората в кабинет, а не в отделение, и принципно обслужват спешни случаи, които от спешната помощ ще ги върнат, защото не са „чак толкова“ спешни не им се полага професионално заболяване.

  Те явно са „други“ лекари. И семействата им не се разболяват. И не умират…

  Отговор