Д-р Мая Кьосева: В средносрочен и дългосрочен план здравата работна сила е по-производителна и ефективна

Д-р Мая Кьосева беше участник в нашето обучение „Безопасност и здраве при работа на практика“, което проведохме на 27 юли в гр. Варна. Тя е представител на СТМ „Света Марина Трейдинг” ЕООД и за нас беше предизвикателство включването на специалист като нея, защото това означава, че се очаква високо ниво и нови знания, за да бъде оценено участието като полезно. Ето какво каза д-р Кьосева за себе си, работата си и участието си в обучението.

– Д-р Кьосева, бихте ли се представили с няколко думи за читателите?
Работя като лекар по хигиена на труда / трудова медицина вече 22 год. Нашата специалност е изключително интересна, тъй като обединява научните постижения от различни области – инженерни, химични, ергономични, психология и др. Независимо, че не сме пряко ангажирани с клинична практика, би трябвало да сме добре информирани за съвременните медицински технологии, диагностични и терапевтични методи, за да изберем най-подходящия профилактичен подход за работещите във фирмите, които обслужваме. Мисля, че когато сме отговорни към контрагентите си, те ни вярват и остават с нас, дори и в икономическа криза.

– Как осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд стана част от Вашата работа?
По най-тривиалния начин – след като ми изтече разпределението като участъков терапевт в поликлиниката в Добрич, трябваше да освободя бройката и се явих на конкурс в отделение „Хигиена на труда” в ХЕИ – Варна.

– Какви качества, според Вас, трябва да притежава длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, за да бъде еднакво полезна дейността и за работодателя, и за работещите?
Чувство на отговорност, прецизност и точност при оценките, особено при теренна работа, умение за комуникация с хора с различен образователен ценз, понякога с негативни емоционални нагласи. Вярност към фактите и научната истина. Любопитство в най-добрия смисъл за новостите и интересните организационни и технически постижения, по-общо – научна любознателност. Позитивен и ведър начин на общуване и водене на диалог. Концентрация и способност да взема адекватни решения в критични ситуации – аварии с пострадали, злополуки, летален изход. Дискретност и професионална етика във взаимоотношенията – с външните фирми, институциите, колегите, пациентите. И най-важното – да не угасва интереса и доброто вътрешно чувство, въпреки сложните ситуации, конфликти и проблеми.

– Кое е най-трудно за Вас в тази дейност, как намирате необходимата Ви информация и разяснения по интересуващи Ви въпроси?
Най-голяма трудност за мен е да обясня на работодателите смисъла на здравната превенция. Резултатите идват бавно и постепенно, не са конкретна сума, която влиза директно в банковата сметка. Но в средносрочен и дългосрочен план здравата работна сила е по-производителна и ефективна, подобрява се качеството на живота на големи групи хора, а това е важно за прогреса на обществото ни.

Информация намирам от специализираните издания, нови учебници и помагала и от интернет. Изключително полезни са обученията и контактите с колеги, защото там се коментират по-задълбочено общи проблеми и се споделят интересни подходи и решения.

– Накрая, моля да споделите какви бяха вашите очаквания за обучението на което присъствахте, какво смятате за този формат и начин на провеждане, научихте ли нещо ново, което да приложите във фирмата и разбира се, да споделите какво бихте препоръчали за да подобрим обучението?
Най- ценното в обучението за мен беше това, че са събрани актуалните законови изисквания и достоверни интерпретации в концентриран вид. Всички ги четем, но понякога пропускаме съществени елементи – и в организацията, и в оформянето на документите. Представянето на слайдовете беше много добро и разбираемо. Желая Ви успех!

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.