Сектори с най-много стрес според Националното проучване на условията на труд

Ето ни и в периода на европейската седмица за безопасност и здраве при работа 2014 г., която се явява върхов момент в кампанията „Здравословни работни места – управлявай стреса“, организирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

Видно от мотото, целта е да се повиши информираността за стреса на работното място, в осъществяването на която се включихме активно и ние чрез нашия семинар „Психосоциални фактори и стандарти за психично натоварване“, който се проведе на 20 октомври и бе широко отразен в медиите (но за това ще се похвалим в друга статия:)

За колегите, които не успяха да се включат в семинара, в поредица от статии ще представим някои факти, данни и информация, свързани с психосоциалните фактори. Препоръката на европейски фирми, които вече са започнали дейности за управление на стреса на работното място, е да се започне с факти и цифри, които да убедят ръководството относно необходимостта от предприемане на мерки. Именно поради това и ние ще започнем първо с тези данни.

През последните години имаше редица проучвания, както на национално ниво, така и на европейско, които ще представим на читателите на Otgovori.Info. В тази статия ще припомним информация от Националното изследване на условията на труд в България, което бе проведено през 2012-а година по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ , осъществен от ИА „Главна инспекция по труда“.

Най-болни вследствие на работата

Съгласно доклада от проучването, относително най-болни вследствие на работата са наетите в сектори:

  • Образование
  • Хуманно здравеопазване и социална работа и
  • Добивна промишленост.

Експертите извършили анализа коментират, че тази класация се дължи най-вече на високия дял на заети, засегнати от стрес, обща умора, тревога и безпокойство.

Самооценката на наетите за влиянието на работата върху здравния им статус не зависи от пола – мъжете и жените еднакво декларират, че са засегнати от здравни проблеми вследствие на работата им.

Най-малко се оплакват от здравословни проблеми вследствие на работата в сектори Селско, горско и рибно стопанство, Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети и Административни и спомагателни дейности.

Здравословни проблеми, поради стрес на работното място

Най-засегнатия сектор от стрес на работното място, според проучването, е секторът Образование. След него се нареждат Хуманно здравеопазване и социална работа и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения.

От обща умора най-често се оплакват работещите в сектор Образование, следвани от сектор Хуманно здравеопазване и социална работа и Строителство.

Проблеми със съня и тревога

Данните от доклада показват, че проблеми със съня вследствие на работата имат най-много работещите в секторите Хуманно здравеопазване и социална работа, Преработваща промишленост и Образование.

Тревога, породена от работата, най-често се среща в секторите Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа и Държавно управление.

Ако обобщим данните, бихме могли да кажем, че сектор Образование е водач по проблеми, свързани със стрес и последиците от стреса. На националната конференция по  безопасност и здраве при работа, която се проведе вчера, бяха представени резултати от последващо проучване само в този сектор, както и примери за добра практика, които се надяваме да бъдат публикувани за достъп в скоро време.

Ръководство за оценка на риска от нервно-психично натоварване

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.