„Девня Цимент“ и „Вулкан Цимент“ обучиха своите членовете в КУТ в нашето онлайн обучение

„Девня Цимент“ и „Вулкан Цимент“ са част от Италчементи Груп – най-големият производител на цимент в България, с годишен производствен капацитет от 2.5 милиона тона. Компанията осигурява над 500 директни работни места в страната.

Двете дружества са сред водещите в България по отношение на дейностите, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при работа. През 2013 г. те спечелиха първите две места на Годишните национални награди по здраве и безопасност при работа в категория „Предприятие с до 250 наети лица”.

В „Девня Цимент“ и „Вулкан Цимент“ безопасността се счита за една от най-важните корпоративни ценности. Фирмените политики за здраве и безопасност, като част от ангажимента на компанията към Устойчивото развитие, засягат всички йерархически нива в организацията и се прилагат по отношение на подизпълнители и трети страни, които попадат в обхвата на дейност на дружествата. Един от основните елементи на Системата за управление на безопасността са обученията на всички нива, които се структурират съобразно специфичната си насоченост към висшето ръководство, мениджърите, преките ръководители и работещите.

Ето защо решението на двете дружества да организират първоначалното обучение на своите новоизбрани членове в Комитетите по условия на труд чрез нашето онлайн обучение по безопасност и здраве при работа, бе от особено важно значение за нас и тест за качеството на нашия продукт.

В продължение на 30 дни членовете на Комитетите по условия на труд на „Девня Цимент“ и „Вулкан Цимент“ получиха достъп до всички материали и информация в онлайн обучението. Организацията бе на изключително високо ниво. Като условие за успешно приключване на обучението бе поставено изискването всеки един участник да премине финалния тест с над 75% верен резултат, и целта бе постигната!

Отзивите

От съществено значение за нас беше да получим отзиви от участниците, тъй като постоянното развитие (дори и с малки стъпки) на нашето онлайн обучението по безопасност и здраве при работа е важен негов елемент. Ето какво споделиха участниците:

„Обучението е много хубаво по следните причини:

• Кратко и ясно са коментирани конкретните теми.
• От съответното законодателство са извадени акцентите, които касаят съответната тема, а не те оставят да се блъскаш в дадения закон или наредба.
• В края на някои теми има тестове за проверка с най-важните акценти от обучението, за да свериш знанията си и ако някъде не си запомнил нещо както трябва, можеш да коригираш знанието си с верния отговор.
Просто смятам, че така представеното обучение е лесно за разбиране и запомняне от всички, без значение каква практика и опит имаш по БЗР.

Обучението бе добре фокусирано върху основните акценти от ЗЗБУТ. Информацията бе поднесена синтезирано, с хубави примери от практиката.

Със сигурност обучението е добра основа от знания, които да надграждаш с практика.“

За да не си помислите, че показваме само положителните отзиви, ще споделя и препоръката:

„Една бележка: Би могло да бъде направено малко по-интерактивно. Въпреки синтезирания вид на информацията, четенето пак е много. За нас колкото по-интерактивно е обучението, толкова по-лесно се възприема. Възможно е това да се дължи, на факта, че сме свикнали с нашите корпоративни онлайн обучения и видео модулите в тях. Възможно е да ми е направило впечатление, защото сме претрупани с информация и четенето затормозява. В никакъв случай, обаче, това не е отрицателна оценка, а само препоръка.”

Тази препоръка всъщност ни показа, че сме се насочили в правилна посока, тъй като в момента разработваме ново онлайн обучение по безопасност и здраве при работа – с повече видео, аудио и интерактивност. По този начин ще отговорим на изискванията на корпоративните участници и водещи фирми в България като „Девня Цимент“ и „Вулкан Цимент“.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.