Въздействие на електрическия ток върху човешкия организъм

Изготвено по материали на професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ – гр. Бургас.

Всяка работа в електрически уредби и съоръжения е особено опасна и изисква специално обучение за безопасна работа и за оказване на първа долекарска помощ при електротравми. В тази връзка и като част от програмите за обучение за квалификационна група по електробезопасност задължително трябва се включва обучение за придобиване на знания и практически умения за прилагане на правилата за първа долекарска помощ.

Какви са видовете поражения от електрически ток?

1.Електрически удар – най-тежкото поражение. При него електрическият ток поразява вътрешните органи, предизвиква в много случаи парализа на нервната система, спиране на кръвообращението и дишането.

2. Електрически травми
– под действието на електрическия ток(ел. дъга) възникват изгаряния на кожата и тъканите на различни органи, в частност и на очите. Към електрическите травми се отнасят и механичните увреждания на тялото(счупвания, рани), получени в резултат на падане при електрически удар. Поражения могат да се получат и в следните случаи: влияние на електрическо поле със свръхвисока честота или напрежение и избухване на пожар или взрив, причинени от електрическа искра.

Фактори, определящи степента на поражение

 • големината на протичащия през човека електрически ток (бел. от доц. Здравко Хлебаров: „В инженерната практика често се говори за „сила на тока“, измервана в Ампери, [I] A, което се чете „Размерността на тока е в Ампери“. За справки може да се ползва една по-стара, но много добре написана книжка: Е. Джаков, „Международна система измерителни единици“, Техника, С., 1975 год.“ );
 • продължителността на действие на електрическия ток;
 • електрическото съпротивление на човешкото тяло – за различните хора се колебае в широки граници. За изчисление на безопасното „напрежение на допир”(напрежението, под, което човек попада при допир на проводими тоководещи и на проводими нетоководещи части) се приема 1000Ω.;
 • честота на електрическия ток;
 • пътят на електрическия ток през тялото;
 • физиологическите и психически особености на човешкия организъм;
 • условията на околната среда и др.

Запомнете:

 1. Човек започва да усеща дразнещото действие на променлив ток с промишлена честота при големина на тока 1 – 1,5 mA и на постоянен ток 5 – 7 mA при кратковременно действие. Тези стойности на тока не представляват сериозна опасност, т.к. при тях човек може самостоятелно да се освободи от електрическата верига.
 2. Променлив ток с големина над 10 – 15mA и постоянен ток с големина 50 – 80mA са неотпускащи.
 3. Опасността от поражение от електрически ток е толкова по-малка, колкото по-кратко време преминава ток през човека. Електрически ток с големина 100mA, действащ за повече от 1s, е смъртоносен.
 4. Електрически ток с честота 40-60Hz е най-опасен, а ток с честота 500kHz и повече може да причини само изгаряния без риск от електрически удар.

Реакция на организма при различна големина на тока:

 • До 0,05 mA – Безопасен ток за човека.
 • 0,6 – 1,5 mA – Усещане на протичащия ток през човека, леко затопляне на живата тъкан.
 • 1,5 – 10 mA – Изтръпване на крайниците, свиване на мускулите, повишаване на артериалното налягане. Възможно е самостоятелно отделяне на човека от тоководещите части(отпускащ ток).
 • 10 – 25 mA – Силно свиване на мускулите,болезнено треперене на крайниците и тялото. Не е възможно самостоятелно отделяне на човека от тоководещите части (не отпускащ ток).
 • 25 – 100 mA – Силно затруднени дихателни движения, загубване на съзнание и рефлекси, прекратяване на дишането и сърдечната дейност. Настъпва клинична смърт.
 • 100 – 5000 mA – Фибрилация на сърцето, нарушаване и прекратяване на кръвообращението, спиране на дишането. Настъпва смърт.
 • Над 5000 mA – Парализиране на сърцето и дихателните органи, тежки външни и вътрешни изгаряния, смърт.

Ако искате да проверите доколко отговаряте на основни изисквани, свързани с слекетробезопасност, то в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА можете да го направите с въпросника за самопроверка, подготвен от Инспекция по труда:

Въпросник на ИТ „Електрически уредби и съоръжения. Защита от поражение от електрически ток – директен и индиректен допир“

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.