Въздействие на електрическия ток върху човешкия организъм

Изготвено по материали на професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ – гр. Бургас.

Всяка работа в електрически уредби и съоръжения е особено опасна и изисква специално обучение за безопасна работа и за оказване на първа долекарска помощ при електротравми. В тази връзка и като част от програмите за обучение за квалификационна група по електробезопасност задължително трябва се включва обучение за придобиване на знания и практически умения за прилагане на правилата за първа долекарска помощ.

Какви са видовете поражения от електрически ток?

1.Електрически удар – най-тежкото поражение. При него електрическият ток поразява вътрешните органи, предизвиква в много случаи парализа на нервната система, спиране на кръвообращението и дишането.

2. Електрически травми
– под действието на електрическия ток(ел. дъга) възникват изгаряния на кожата и тъканите на различни органи, в частност и на очите. Към електрическите травми се отнасят и механичните увреждания на тялото(счупвания, рани), получени в резултат на падане при електрически удар. Поражения могат да се получат и в следните случаи: влияние на електрическо поле със свръхвисока честота или напрежение и избухване на пожар или взрив, причинени от електрическа искра.

Фактори, определящи степента на поражение

 • големината на протичащия през човека електрически ток (бел. от доц. Здравко Хлебаров: „В инженерната практика често се говори за „сила на тока“, измервана в Ампери, [I] A, което се чете „Размерността на тока е в Ампери“. За справки може да се ползва една по-стара, но много добре написана книжка: Е. Джаков, „Международна система измерителни единици“, Техника, С., 1975 год.“ );
 • продължителността на действие на електрическия ток;
 • електрическото съпротивление на човешкото тяло – за различните хора се колебае в широки граници. За изчисление на безопасното „напрежение на допир”(напрежението, под, което човек попада при допир на проводими тоководещи и на проводими нетоководещи части) се приема 1000Ω.;
 • честота на електрическия ток;
 • пътят на електрическия ток през тялото;
 • физиологическите и психически особености на човешкия организъм;
 • условията на околната среда и др.

Запомнете:

 1. Човек започва да усеща дразнещото действие на променлив ток с промишлена честота при големина на тока 1 – 1,5 mA и на постоянен ток 5 – 7 mA при кратковременно действие. Тези стойности на тока не представляват сериозна опасност, т.к. при тях човек може самостоятелно да се освободи от електрическата верига.
 2. Променлив ток с големина над 10 – 15mA и постоянен ток с големина 50 – 80mA са неотпускащи.
 3. Опасността от поражение от електрически ток е толкова по-малка, колкото по-кратко време преминава ток през човека. Електрически ток с големина 100mA, действащ за повече от 1s, е смъртоносен.
 4. Електрически ток с честота 40-60Hz е най-опасен, а ток с честота 500kHz и повече може да причини само изгаряния без риск от електрически удар.

Реакция на организма при различна големина на тока:

 • До 0,05 mA – Безопасен ток за човека.
 • 0,6 – 1,5 mA – Усещане на протичащия ток през човека, леко затопляне на живата тъкан.
 • 1,5 – 10 mA – Изтръпване на крайниците, свиване на мускулите, повишаване на артериалното налягане. Възможно е самостоятелно отделяне на човека от тоководещите части(отпускащ ток).
 • 10 – 25 mA – Силно свиване на мускулите,болезнено треперене на крайниците и тялото. Не е възможно самостоятелно отделяне на човека от тоководещите части (не отпускащ ток).
 • 25 – 100 mA – Силно затруднени дихателни движения, загубване на съзнание и рефлекси, прекратяване на дишането и сърдечната дейност. Настъпва клинична смърт.
 • 100 – 5000 mA – Фибрилация на сърцето, нарушаване и прекратяване на кръвообращението, спиране на дишането. Настъпва смърт.
 • Над 5000 mA – Парализиране на сърцето и дихателните органи, тежки външни и вътрешни изгаряния, смърт.

2 мнения за “Въздействие на електрическия ток върху човешкия организъм”

 1. Благодаря, за полезната информация. Този сайт ми помогна за презентацийте по физика

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.