Диабет на работното място

Знаете ли, че по данни на Българска асоциация „Диабет“ в България има регистрирани около 600 000 диабетици, а още 300 000 не знаят, че имат диабет или са с предиабет?

Това означава, че почти във всяка фирма има работещи с диабет. Знаете ли как да се грижите за тях? Ако вие сте сред тях, знаете ли как да комбинирате работата и състоянието си?

Световен ден на диабета 2017

Статистиката

Когато диабетът се открие късно или не се лекува правилно, то се развиват сериозни усложнения, които влошават качеството на живот и могат да доведат до смърт – сърдечно-съдови усложнения (инфаркт, инсулт), хронична бъбречна недостатъчно и хемодиализа, диабетно стъпало.

В световен мащаб над 199 милиона жени страдат от диабет, а диабетът е 9-та водеща причина за смърт сред жените. Всяка година 2,1 милиона жени умират от диабет.

За България към 2016 г. статистиката сочи, че от захарен диабет са умрели почти 1600 човека, а като прибавим и смъртните случаи от усложненията ежегодно от диабет умират средно 8000 човека.

Какво представлява захарният диабет?

Диабетът е състояние, при което организмът ни не може да се възползва от глюкозата като гориво за клетките си. За да влезе глюкозата в клетките, е необходим инсулин, който да й помогне да попадне вътре.

Причината за тази невъзможност може да бъде:

 • недостатъчно количество или пълна липса на хормона инсулин (този хормон се произвежда от задстомашната жлеза);
 • невъзможността на клетките да разпознават инсулина, т.е. инсулин има, но клетките не могат да използват глюкозата.

И в двата случая резултатът е увеличаване на нивото на глюкозата в кръвта или т.нар. кръвна захар.

Диабетът не е в списъка на професионалните заболявания, но да припомним, че Европейската агенция по безопасност и здраве при работа го включи в списъка на болестите, които могат да бъдат резултат от повишен стрес. Стресът, пък от своя страна, е на челно място като нововъзникващ риск в работата.

Видове диабет

Диабетът се разделя на два основни типа – тип 1 и тип 2.

Диабет тип 1 се развива, когато имунната система се обърква и атакува и убива бета-клетките на панкреаса. Резултатът е, че не се отделя никакъв или се отделя съвсем малко инсулин в тялото. Този тип диабет може да се развие във всяка възраст, но обикновено се появява преди 40-годишна възраст, особено през детството.

Илюстрация на диабет тип 1
3D илюстрация на диабет тип 1. Източник: http://www.scientificanimations.com/wiki-images/, CC BY-SA 4.0

Диабет тип 1 се лекува с инсулин. Начинът на хранене подпомага поддържането на правилните нива на кръвната захар.

Диабет тип 2 се развива, когато тялото не може да използва инсулина (т.нар. инсулинова резистентност) или панкреасът не произвежда достатъчно инсулин. Този тип диабет се развива по-често при възрастни, но може да се появи и при деца.

Диабет тип 3 е името, което е предложено за болестта на Алцхаймер, тъй като е установена резистентност на мозъка към инсулина. Високите нива на кръвна захар водят до хронично възпаление и в мозъка, което се свързва с две типични за болестта на Алцхаймер мозъчни изменения.

Гестационният диабет (понякога описван като диабет тип 4) представлява временно състояние, което се появява по време на бременността. Той се появява обикновено в периода между 20 и 24 гестационна седмица и наподобява диабет тип 2.

В повечето случаи този вид диабет изчезва след раждането. Но представлява повишен риск за поява на диабет в майката и/или в детето след това.

Диабетът и работата

Когато говорим за условия на труд и за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, диабетът едва ли е първото нещо, за което се сещаме.

Диабетът, обаче, както вече видяхме, става все по-често срещано състояние. В моята практика досега изключително рядко се е случвало до мен да достигат медицински за постъпване на работа, в които да има информация, че даденият работещ страда от диабет. Тази информация достига до мен, когато вече има поставена диагноза „диабет“.

Поставя ли условия нормативната база за наемане на работещи с диабет?

Първият нормативен акт, в който търсим информация, е Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи и по-специално приложение № 4 „Списък на медицинските противопоказания за постъпване на работа в производства и професии с вредни за здравето условия и фактори”.

От приложението виждаме, че диабетът е противопоказание за назначаване на длъжности, свързани със следните видове работа:

 • работа с радиоактивни вещества и с източници на йонизиращи лъчения;
 • работи, свързани с усилено и системно натоварване на костите, ставите, мускулите, лигаментите, сухожилията и фасциите или казано с други думи – работи, при които има тежко физическо натоварване.

В нормативни актове, свързани с медицински изисквания за определени групи персонал (железопътни превози, авиационни дейности, водачи на моторни превозни средства, морски лица), наличието на диабет води до забрана за работа или до индивидуална преценка според състоянието.

Нека не забравяме, че работещите с диабет са защитени по чл. 333 КТ съгласно Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.

Лекарят от службата по трудова медицина и диабета

Работодателят има задължение да приспособи работата към лицата със специална закрила. Тук е мястото и на лекарят от службата по трудова медицина, който може да направи препоръки за работещи с диабет (вижте повече в статията „Дава ли становище СТМ след решение на ТЕЛК„)

Като лекар по трудова медицина получавам информация, дали едно лице страда от диабет или не, основно по два начина: като резултат от проведен периодичен медицински преглед или като диагноза в експертно решение на ТЕЛК.

Предизвикателство е да можеш да дадеш насоки на работодател със специфични условия на труд за лица, страдащи от диабет.

Първият съвет, който винаги давам е, лице с диабет да не работи самостоятелно, особено когато работата е на смени и/или има полагане на нощен труд.

Диабет, работа на смени и нощен труд

Работата на смени и особено нощният труд са предизвикателство както за работещите с диабет, така и за лекарите. Потенциалните опасности са свързани с храненето и приема на лекарства.

Освен това, сменният режим оказва влияние върху биологичния часовник на тялото (статия за нощния труд), което води до затруднения при добрия контрол на диабета.

Нивата на кръвната захар се засягат от промяната на времето за сън и резултатът може да е свързан с прояви на хипергликемия (твърде високи нива на кръвната захар) и хипогликемия (ниска кръвна захар).

Начин на хранене при сменен режим на работа

Планирането на храненето е основата при управлението на диабета, независимо от вида диабет, използваните лекарства и характера на работата. Основните насоки включват равномерно разпределение на храненето с интервали от 4 до 5 часа и включването на леки закуски (ако е необходимо).

Когато работите следобедна смяна (между 14.00 ч. и 22.00 ч.), единствената промяна в плана за хранене може да бъде включването на по-голяма вечерна закуска, която да отговаря на повишените изисквания към тялото, особено ако използвате инсулин или хапчета за диабет.

При нощен труд се изисква значителна корекция на храненето, като се консумира по-голямо количество храна от приблизително 10 часа сутринта до 8 часа с достатъчно количество храна за периодите на сън през деня – особено за тези, които са на инсулин или хапчета за диабет.

Съвет за работещи диабетици: За да сте сигурни, че ще имате подходящата храна на разположение, пригответе си я у дома и я вземете със себе си.

Естествено, начинът и планирането на храненето, както и лечението, трябва да се консултират с лекуващия Ви лекар!

Някои смени са по-лоши от други

Дори и работещия да няма диабет, работата на смени може да бъде проблем. И някои смени са по-лоши от другите. Нощната смяна може да бъде най-стресиращото време за работа. (вижте повече в статията „Нощен труд – изисквания и добри практики за осигуряване на ЗБУТ„)

Освен подходящото разпределение на почивките през работната смяна, при диабетици се препоръчва смените да се променят на всеки два до три дни и да не забравяме, че е правилно да се движат „напред“ (сутрин, следобед, нощем), а не обратното.

Диабет и физическо натоварване

Промените в нивото на физическата активност по време на работа могат да доведат до колебания в контрола на кръвната захар. Мускулите са тези, които използват най-много енергия, съответно глюкоза.

Ако работата е физически изискваща, особено в различни части от смяната, лицето, използващо инсулин или хапчета за диабет, може да бъде изложено на риск от хипогликемия.
Дали работещият с диабет ще може да продължи да изпълнява такава работа, се определя индивидуално в зависимост от много фактори.

В повечето случаи, тази работа не е подходяща за хора с диабет, независимо от факта, че физическата активност също е основополагаща в контрола и постигане на качество на живост с диабет.

С диабет на работа

Ако сте диабетик, ви препоръчваме да се подготвите за работа, като проверите кръвната си захар преди започването й и имате под ръка чанта или органайзер със следните неща:

 • глюкомер;
 • храна, ако не сте сигурни, че ще спазите режима;
 • храна за аварийни ситуации (това може да са сушени без захар плодове, пакетче несолени ядки и др.)
 • бутилка с вода;
 • бучки или пакетчета захар;
 • необходимите лекарства.

Хипогликемия по време на работа

По време на работа (и не само) могат да възникнат две състояния: хипергликемия и хипогликемия.

Признаците на хипергликемия се развиват в продължение на часове или дни, но не повлияват веднага изпълнението на работата.

По-опасното състояние е хипогликемията. Дори ако диабетът е добре компенсиран, работата свързана с физическо натоварване или на смени увеличава риска от хипогликемия.

Когато има работещи с диабет във фирмата, е добре колегите им да бъдат подготвени и могат да разпознават признаците на хипогликемията.

Съвет към работещи диабетици: Ако сте склонен към хипогликемия – кажете на вашите колеги. Само така те ще могат да ви помогнат в критична ситуация.

Естествено, че и вие трябва да сте подготвени за такива ситуации: винаги носете със себе си захар. Препоръката е да носите в себе си таблетки глюкоза. За съжаление на българския пазар такива не открих. Има ли глюкоза на прах, но за нейното използв3ане е задължително да поискате съвет от вашия лекар.

Вместо глюкоза – за бърза реакция носете винаги бучки захар или пакетчета захар.

Признаци на хипогликемия

Когато работата е свързана повече със седене, признаците на хипогликемия са намалено внимание, трудна концентрация, често прозяване, замъглено зрение, покачване на телесната температура.

Важно е тези признаци да се следят както от самия диабетик, така и от неговите колеги. В техните очи той може да изглежда неадекватен, объркан, трудно да разбира какво му се казва.

Понякога може да сте склонни да оправдаете това състояние с натовареност или много стрес през деня, но признаците не бива да бъдат пренебрегвани.

При работа свързана с физическо натоварване, признаците на хипогликемия могат да са свързани с усещане за обща слабост в мускулите, бърза умора и по -трудно формулиране на мисълта при разговор.

При признаци на хипогликемия, не бива да се шофира!

Живот с диабет


Източник: NEHEP, CC BY 2.0

Стратегията на лечението и начина на живот с диабет много добре се илюстрират с трите коня на д-р Елиът Джослин – световноизвестен диабетолог и пионер в обучението на диабетиците.

Трите коня символизират основните опорни точки на лечението – лекарствата, храненето и движението, които ездачът-диабетик трябва да контролира.

Хранене

Много хора все още, когато чуят диагнозата „диабет“ смятат, че диабетикът трябва да спазва определен и строг режим на хранене. В световен мащаб здравните съвети за диабетна диета са, че няма специална диета за хора с диабет.

Насоките са за балансирано хранене с ниско съдържание на мазнини, захар и сол и с високо съдържание на пресни зеленчуци и плодове. Балансираното хранене включва приемането на основните хранителни вещества – въглехидрати, мазнини и протеини.

Съвсем точни рецепти за съотношението в ежедневното приемане на въглехидрати, мазнини и протеини няма. Ако трябва да ги разпределим в съотношение в дневното меню на диабетика, то протеините да са 20%, мазнините до 30%, а въглехидратите – 50%.

Необходимо е максимално да се увеличи приема на сурови зеленчуци и плодове, защото те така или иначе са богати на фибри, микроелементи и витамини.

Ако осигурявате организирано хранене, е препоръчително към доставчика да се поставят изисквания за осигуряване на подходящи храни за диабетици.

При използване на вендинг машини, може да се отдели ред за храни и напитки, които са подходящи за диабетици.

Ако пак се върнем към препоръките за дневното меню на диабетика, ще забележим, че такива са и препоръките за балансирано хранене и поддържане на оптимално тегло. Така че с осигуряване на подходящи за диабетици храни ще насърчите и здравословното хранене за всички работещи.

Движението лекува

Колкото повече чета за различните съвременни пандемии, толкова повече се убеждавам, че движението е новооткритата панацея.

Казвам новооткритата, защото в последните десетилетия сме забравили, колко е важно движението за обменните процеси в организма.

Редовната двигателна активност повишава разграждането на кръвната захар в мускулите и увеличава чувствителността на мускулните клетки към инсулина. В същото време се засилва разграждането на гликогена и се увеличава образуването на глюкоза от мазнините.

Промотирайки повече движение сред работещите, ще подпомогнете не само превенцията и подобряването на здравето при работници диабетици, но и ще превентирате сърдечно -съдовите заболявания, остеопорозата, раковите заболявания.

В заключение

Конкретните дози и теглилки за добро здраве за всеки индивид са различни, затова и подходът към всеки диабетик е индивидуален. Но някои от истините за здравето са идентични за всеки – умерено и правилно хранене, умерена двигателна активност и самоконтрол.

И всичко това трябва да е гарнирано с удоволствие – удоволствие от храненето, удоволствие от движението и доволство от себе си, когато малко по малко побеждаваш болежките и болките.

Бъдете здрави!

Вижте още:

Световен ден на диабета Световен ден на диабета Световен ден на диабета Световен ден на диабета - ако не сега, кога

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Диабет на работното място”

 1. МНОГО ПОЛЕЗНА И ПОУЧИТЕЛНА СТАТИЯ ЗА ДИАБЕТА! ПРОЧЕТЕТЕ Я И Я ПРИЛАГАЙТЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ! ЗА МЕН БЕШЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЕЗНА ЗА КОЕТО ВИ БЛАГОДАРЯ!

  Отговор