Отработените газове на дизелови двигатели като канцероген

В началото на 2020 г. бяха направени изменения и допълнения на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.

Едно тях бе, че в списъка на канцерогените официално бяха включени отработени газове на дизелови двигатели със съответната гранична стойност. Същата влезе в сила от 21 февруари 2023 г.

За отработени газове от дизелови двигатели в подземните минни работи и изграждането на тунели – от 21 февруари 2026 г.

В тази статия публикуваме кратка информация, подготвена в рамките на инициативата „Roadmap on carcinogens„, която се осъществява със съдействието на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, Европейската комисия, някои европейски търговски организации и държавни министерства.

Фактите

Оценките показват, че в Европа може да има повече от 3,6 милиона работници, изложени на нива на емисиите на отработени газове на дизеловите двигатели над фоновите нива, измервани в градовете.

В ЕС с експозицията на дизелови емисии се свързват почти 4 700 случая на рак на белия дроб годишно и повече от 4,200 от всички смъртни случаи. Работниците, които редовно са експонирани на отработени газове на дизелови двигатели, са изложени на до 40% по-висок риск от развитие на рак на белия дроб.

Дизеловите газове са класифицирани като канцерогени от група 1 от Международната агенция за изследване на рака, което означава, че те се разглеждат като доказано причиняващи рак при хората.

Кога възникват рискове?

Дизеловите двигатели осигуряват енергия за голямо разнообразие от превозни средства, тежко оборудване и машини, използвани в голям брой индустрии, включително минно дело, транспорт, строителство, селско стопанство, морски транспорт и при различни видове производствени процеси.

Експонираните професии могат да бъдат например:

  • механици в автобусните гаражи и терминали за камиони; шофьори на камиони;
  • пожарникари (включително в пожарните станции);
  • строителни работници и оператори на мотокари в различни обекти;
  • хора, работещи с фиксирани източници на енергия като компресори и генератори;
  • работници по разтоварване на кораби или самолети;
  • работници в продажбата на петрол и газ;
  • работници на пунктове за тол-такси.

Повече за химичния агент

Изгорелите газове от дизеловите двигатели са сложна смес от газове, пари, течни аерозоли и частици, образуващи се при изгарянето на дизелови горива. Съставът на сместа зависи от естеството на двигателя, вида на горивото и работните условия.

Парите съдържат относително големи количества частици сажди (много по-високи от тези в бензиновите пари), като тази смес включва няколко канцерогенни вещества.

Какви симптоми могат да се проявят?

Краткосрочната експозиция може да предизвика дразнене на очите, носа, гърлото и белите дробове.

Продължителната експозиция може да увеличи риска от развитие на хронични респираторни заболявания и рак на белия дроб.

Какво можете да направите?

Направете подходяща оценка на риска за експозицията на отработени газове на дизелови двигатели на служителите си.

Например:

  • Изпускат ли се отработени дизелови газове в затворени работни помещения като гаражи?
  • Предприети ли са мерки за намаляване на експозицията?
  • Служителите съобщават ли за дразнене в очите или белите дробове?

Най-доброто решение е да се контролира експозицията при източника, например чрез замяна и използване на други двигатели или чрез прилагане на системи за обща или локална вентилация, както и чрез добра поддръжка на използваните двигатели.

Средствата за защита на дихателните пътища, предназначени да предпазят работещия от вдишване на вредни прахове, пари, аерозоли или газове, трябва да се използват само в краен случай. Въпреки това, за някои работни места или работни задачи личните предпазни средства могат да бъдат единственото възможно решение.

Още за измененията на наредбата

Повече за измененията на наредбата може да видите в следното видео в нашия YouTube канал:

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Образец на Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени, който трябва да се изпрати в Инспекцияпо труда и РЗИ
🔗 Канцерогени на работното място – какво можете да направите
🔗 Защо използваните минерални двигателни масла са канцерогенни

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.